Reyd sa PNP Kababayan Center sa T'boli

Dencio Madrigal
Valentine Palamine Cmd, NPA Far South Mindanao 

March 20, 2013

Gidayeg sa Valentine Palamine Command, NPA Far South Mindanao Guerrilla Front 73 sa ilang malampuson nga pag-reyd sa PNP Kababayan Center nga nahimutang sa Brgy Sinolon, T’boli, South Cotabato kaniadtong Marso 20, 2013 sa alas 11:30 ngadto sa alas 12:00 sa kaudtohon. Sa maong aksyon nakakumpiska ang BHB og 1 ka .45 ug mga lohistika, ug uban pang mga himan pangmilitar. Adunay duha ka personahe sa PNP ang nasamdan samtang ang uban hilabihan ang pagbahag sa ikog ug naglumba og panagan palayo.

Ang aksyong military nga gilunsad sa BHB batok sa maong yunit sa PNP kabahin sa pagsilot sa Dole Philippines ug Sumifru. Kining duha ka multi-nasyunal nga kompanya mao ang mga nag-unang reponsable sa pagpangilog og kayutaan sa mga mag-uuma sa mga lungsod sa Polomolok, Tupi, Banga, T’boliug Surallah, South Cotabato pinaagi sa pagpanglingla ug kabangis gamit ang mga ahensyang sibilyan ug military sa reaksyunaryong estado. Daghang mga mag-uuma ang nawad-an og yuta ug panginabuhian nga nagpasang-at sa iling reklamo sa rebolusyunaryong gobyerno. Ilang gipangayo ang hustisya pinaagi sa pagsilot ug pagpalagpot sa maong mga langyaw’ng kompanya aron sa ingon ilang mabawi ang mga kayutaan nga giilog gikan kanila.Kini nga taktikal nga opensiba nakaangkon og halapad nga suporta gikan sa katawhan ug nagpamatuod nga pakyas ang Oplan Bayanihan sa rehimeng Noynoy Aquino. Bisan subsob ang operasyong military sa AFP  sa maong erya nakapahigayon gihapon ang BHB og pagpangreyd sa patagong bahin sa lungsod sa T’boli. Nagpakita lamang kini nga nagkakusog ang armadong pakigbisog sa BHB sukwahi sa pasiatab sa 27th IB nga wala na ug huyang na ang kalihukan sulod sa probinsya sa South Cotabato.

Nagsilbi usab kining pahimangno sa tanang lunod-patay nga kontra-rebolusyunaryong mga dagkong politico apil na si Congresswoman Daisy Avance-Fuentes. Si Misis Fuentes usa sa mga lunod patay nga anti-komunistang burukrata kapitalista nga dako ang paningkamot nga mapuo ang kalihukan aron walay makababag sa iyang hinakog nga interes kakonsabo ang mga langyaw’ng kompanya. Walay hunong kini siyang nagahatag og suportang pinansyal ug teknikal ngadto sa mga kontra-insurhensiyang kampanya ug operasyon sa AFP gikan niadtong gobernador pa siya hangtud sa kasamtangan. Nasayod siya nga ang presensya sa BHB sa probinsya mao’y nag-unang babag alang sa mga tinguha sa Dole Philippines ug Sumifru nga magpalapad sa mga plantasyon sa saging ug pinya pinaagi sa pagkawkaw sa lapad nga kayutaan gikan sa mga mag-uuma.

Sa kinatibuk-an, ang taktikal nga opensiba nga gilunsad sa BHB-Front 73 nakakab-ot sa kalampusan tungod sa hugot nga pagsuporta sa mga masa ngadto sa rebolusyunaryong kalihukan. Yawe usab dinhi ang kalig-on, kaisog ug kaalam sa mga Pulang kumander ug manggugubat aron ipadaog ang maong partikular nga sangka isip kabahin sa anam-anam nga pagdugmok sa mga pwersang military sa reaksyunaryong estado sulod sa gambalay sa malungtarong gubat sa katawhan.

Ginaawhag sa Valentin Palamine Command sa BHB-FSMR ang tanang katawhan nga padayong suportahan ang armadong rebolusyon isip maoy nag-unang dalan alang sa pagkab-ot sa tinuod nga nasudnong kagawasan ug demokrasya.


_____________________________________________________


Reyd sang BHB sa PNP Kababayan Center sa T'boli


Dencio Madrigal
Valentine Palamine Command
NPA Far South Mindanao Regional Operations Command
March 20, 2013

Ginadayeg sang Valentine Palamine Command, NPA Far South Mindanao ang Guerrilla Front 73 sa ilang nagmadinalag-on nga pagreyd sang PNP Outpost nga yara nahimutang sa Brgy. Sinolon, T’boli, South Cotabato sadtong Marso 20, 2013. Sa amo nga aksyon nakakumpiska ang BHB sang 1 ka .45, lohistika, kag iban pa nga mga kagamitang militar. Duha ka personahe sang PNP and pilason kag ang iban perti kahadlok kag nagdalagan palagyo.

Ang  aksyong military nga ginhimo sang BHB kontra sa amo nga yunit sang PNP nangin kabahin sang pagsilot sa Dole Philippines kag Sumifru. Ini nga mga dumuloong nga kompanya amo ang mga nagapanguna nga responsible sa pagpang-agaw sang kadutaan sa mga mangunguma sa mga banwa sang Polomolok, Tupi, Banga, T’boli, kag Surallah, South Cotabato pinaagi sa pagpanonto kag kabangis gamit ang mga ahensyang sibilyan kag militar sang reaksyunaryong estado.  Madamo nga mga mangunguma ang nadulaan sang duta kag pangabuhian kag nagpalab-ot sa ila nga mga hibubun-ot sa rebolusyonaryong gubyerno.

Ila nga ginapangayo ang hustisya pinaagi sa pagsilot kag pagpahalin sa amo nga mga dumoloong nga kompanya agud to ila nga mabawi ang mga kadutaan nga gin-agaw halin sa ila.

Ini nga taktikal nga opensiba nakaangkon sang malapad nga suporta halin sa katawhan kag nagapamatuod nga napaslaw ang idang Oplan Bayanihan sang rehimeng Noynoy Aquino. Bisan sunod-sunod ang operasyong militar sang AFP sa amo nga erya nakapatigayon pa sa gihapon ang BHB sang pagpangreyd sa patagon nga erya sang banwa sa T’boli. Nagapakita lamang ini nga nagabaskog ang armadong paghimakas sang BHB kabaliktaran sa ginapalapnag  sang 27th IB nga nadula na kag nagakahuyang na ang hublag sulod sa probinsya sang South Cotabato.

Nagasilbi man ini nga pahimangno sa tanan nga lunod-patay nga kontra-rebolusyonaryo nga mga dalagko nga politiko apil si Congresswoman Daisy Avance-Fuentes. Si Mrs. Fuentes isa man sa mga lunod-patay nga anti-komunistang burukrata-kapitalista nga dako ang pagpaningkasog nga matapna ang hublag agud to wala na sing makapamalabag sa iya nga hinakog nga interes kaupod ang mga dumoloong nga kompanya. Wala untat siya nga nagahatag sang suportang pinansyal kag teknikal sa mga kontra-insurhensiyang kampanya sang AFP halin sadtong gobernador pa siya kag tubtub sa sini nga mga tini-on. Nakahibalo siya nga ang presensya sang BHB sa probinsya amo ang numero uno nga nagapamalabag sa mga tinguha sang Dole Philippines kag Sumifru nga magpalapad sa mga plantasyon sang  saging kag pinya pinaagi sa pagpang-agaw sa lapad nga kadutaan halin sa mga mag-uuma.

Sa kabilugan, ang taktikal nga opensiba nga ginpatigayon sang BHB-Front 73 nagmadinalag-on bangod sa mahugot nga pagsuporta sang mga masa sa rebolusyonaryong hublag. Nangin susi man diri ang kapag-on, kaisog, kag kaalam sang mga Pulang kumander kag hangawayag udto ipadaug ang amo nga partikular nga sang kabilang kabahin sa amat-amat nga paglumpag sa mga pwersang militar sang reaksyunaryong estado sulod sa gambalay sang Malungtarong Gubat sa Katawhan.

Ginaawhag sang Valentine Palamine Command sa BHB-FSMR ang tanang katawhan nga padayonon ang pagsuporta sa armadong rebolusyon bilang amo ang nagapangun ang dalan para sa paglab-ot sa matuod-tuod nga pungsodnon nga   kahilwayan kag demokrasya.###