Tutulan ang permanenteng presensya ng pwersang militar ng US sa Pilipinas--PKP

Partido Komunista ng Pilipinas
Marso 23, 2013

Nanawagan ang Partido Komunista ng Pilipinas sa sambayanang Pilipino na ipahayag ang kanilang pagtutol laban sa papadalas na pagdaong ng mga barkong pandigma ng US sa Pilipinas na nagresulta sa permanenteng presensya ng mga pwersang militar ng US sa bansa na tahasang pagbalewala sa soberanya ng Pilipinas.

Inilabas ng PKP ang panawagan matapos ang magkakasabay na pagdaong kahapon ng tatlong barkong pandigma ng US sa Maynila, Subic at Cebu na inilalarawan nito na "tatlong ulit na sampal sa soberanya ng Pilipinas." Dumaong ang USS Decatur naval destroyer sa Manila Bay, habang dumaong naman ang submarinong USS Ohio sa Subic at ang submarine tender na USS Frank Cable sa Cebu."Ang magkakasabay na pagdaong ng mga sasakyang militar na ito ng US ay malinaw na pagpapakita na tinatrato ng gubyerno at militar ng US ang Pilipinas na walang iba kundi ang kanilang himpilan nabal sa Asia-Pacific at umaakto si Benigno Aquino III bilang Amerikanong gubernador na utusan ng kanyang mga amo."

Ilang araw pa lamang ang nakakaraan, dumaong din sa Subic ang USS Emory S. Land na isa ring submarine tender. Ito ang may dala ng nakalalasong mga basurang itinambak sa baybayin ng Subic sa pamamagitan ng kontraktor ng US defense noong Oktubre 15, 2012.

Dumating ang mga sasakyang pandagat na ito ng mga Amerikanong militar sa panahong nananatiling di pa nareresolba ang pagsadsad noong Enero ng USS Guardian at ang malaking pinsalang dulot nito sa mga bahura at kapaligiran ng pinangangalagaang pook na Tubbataha Reefs.

"Lubusang tinalikdan ng gubyerno ng Pilipinas ang sambayanang Pilipino sa pagtanggi nitong papanagutin ang mga tauhan ng USS Guardian at ang buong militar ng US sa paglabag sa mga batas ng Pilipinas," dadag ng PKP. "Ang malala pa, nagmamalaki ng US ang Pilipinas sa pag-aanunsyo noong isang araw na nakikipagtulungan ito sa gubyerno ng Pilipinas na magsasagawa ito ng pag-iimbestiga hinggil sa pagsadsad ng USS Guardian."

"Dapat nga'y antemano na ang gubyerno ng Pilipinas ang magsagawa ng imbestigasyon. Dapat ipasa ang kustodiya ng mga Amrikanong upisyal at tauhang militar ng sumadsad na USS Guardian sa mga awotiridad ng Pilipinas kaugnay ng naantalang imbestigasyon ng kanilang pananagutan," anang PKP.

Anang PKP, ang papadalas na pagdaong ng mga sasakyang pandagat ng militar ng US sa Pilipinas ay pinalalala ng permanenteng pag-istasyon ng 700 sundalong panlaban ng US na nasa ilalim ng Joint Special Operations Task Force-Philippines (JSOTF-P) ng US Pacific Command. Nakabase ang JSOTF-P sa isang eksklusibong lugar na nasa Camp Navarro, ang punong himpilan ng Western Mindanao Command ng Armed Forces of the Philippines.

Muling iginiit ng PKP ang pangangailangang pawalang-bisa ang Visiting Forces Agreement, ang Mutual Defense Treaty at iba pang di pantay na kasunduang militar sa pagitan ng mga gubyerno ng Pilipinas at ng US.