Able nga sulat para kang Mr. Carlito Canoy, 402nd Brigade ug 4th ID

Logo.ndfp
Usa kini ka able nga sulat alang kang Mr. Carlito Canoy nga nagdala sa rebolusyonaryong koda nga Ka Bom ug sa iyang mga amo sa 402nd Brigade sa Caraga ug 4th ID Army
Ang NDFP-NEMR nabalaka sa nahitabo sa imong kinabuhi nga nagtodo-baliktad sa kawsa sa demokratikong rebolusyon sa katawhan.

Sa katapusang higayon, nag-awhag kami kanimo nga maghunahuna’g maayo ug mag-usab sa imong baruganan karon. Kahibalo na man ka unsay imong buhaton. Apan kung ugaling nakalimot ka na unsa ang angay nimo buhaton aron makalingkawas sa imong delikado nga kahimtang karon, nia ang akong sugyot: mohunong ka na sa imong pagpangtuis, pagpamakak ug pagpakaylap sa sayop nga mga impormasyon ug mohawa ka dinhi sa Caraga. Manginabuhi ka sa ubang dapit ug magbag-o na. Ayaw na gyud pagkooperar ug pagpagamit sa kaaway sa katawhan. Sa ingon lamang niini nga paagi maluwas ka.

Mr. Carlito Canoy, wala ka nay katungod nga mogamit sa koda o ngalan nga Ka Bom. Una sa tanan, dili ka na rebolusyonaryo ug anaa na ka sa han-ay sa mga reaksyonaryo ug mersenaryong AFP/PNP. Gipadayon nimo paggamit ang Ka Bom aron maka-ilad nga gikan ka sa kalihokan aron naay maminaw kanimo. Gitangtangan ka na sa imong rebolusyonaryong koda. Gamita ang tinuod nimo nga ngalan o koda nga gihatag kanimo sa kaaway sa katawhan nga mao ang AFP/PNP uban sa ilang amo nga rehimeng US-Aquino. Ayaw na pagpaka-aron-ingnon nga kabus ka ug nagdapig sa kabus nga katawhang Pilipino kay sa kaaway sa katawhan ka na midapig.

Aniay pipila ka pagpatin-aw sa imong mga pamakak ug pagpangtuis. Kining imong pagtagawtaw sama na sa plakang guba nga nagbalik-balik aron salipdan ang kapakyas nimo sa dili-malalis nga kamatuoran ug kongkretong basehan nganong dunay nagrebolusyon.

1. Bahin sa isyu sa anak sa spokesperson sa NDFP-NEMR. Duha ra ang among anak, ang babae nakahuman og nursing nga nanarbaho sa US ug naminyo na. Ang lalaki nanarbaho didto sa Cebu ug bisan wala makahuman og kurso, nahimong regular nga empleyado. Gipasakahan siya sa AFP/PNP sa daghan ug sunod-sunod nga mga kaso aron makabalos ang usa ka gobernador sa kaulaw sa pagkaguba sa Tag-anito Mining Corp, THPAL ug PGMC nga mga dagkung minahan ug planta sa nickel sa Surigao del Norte. Napugos kini karon sa pag-undang sa trabaho kay dili gusto mapriso sa krimen nga wala niya mahimo.

Kaparyentehan ang nagpa-eskwela sa duha namo ka anak ug wala sila nangayo og suportang pinansya sa organisasyon sa PKP dinhi sa NEMR. Giseguro namong mga ginikanan nga makasabot ang among duha ka anak nganong dunay rebolusyon ug nga angay nila ikapasigarbo ang mga rebolusyonaryo. Nag-eskwela sila nga matarong, nanarbaho aron mabuhi ug wala makadesisyon nga magrebolusyon. Gi-respetohan namo ang ilang desisyon ug gikalipay gihapon namo isip mga ginikanan ang ilang naabot sa kinabuhi.

Sa imo, Mr. Carlito Canoy, wala gihikaw sa organisasyon sa imong mga anak nga maka-eskwela unta, makakaon ug mabuhi, uban usab sa paningkamot nila nga manginabuhi, samtang ikaw usa ka pultaymer nga rebolusyonaryo. Ang prinsipyo sa BHB sa pagbuhi sa pamilya mao ang pagbarog sa kaugalingon uban sa abag/tabang sa organisasyon. Dili man pwede nga ang tanan ihatag ug dili na sab sila molihok/motrabaho aron mabuhi. Basin gituyo nimo nga kalimtan na lang ang kanhi suportang pinansyal sa imong pamilya kay mibaliktad ka na. Natural lamang nga ang kaaway na sa katawhan nga AFP/PNP ang magbuhi sa imong pamilya karon.

2. Bahin sa imong awhag sa pagsurender. Sukad sa pagkatukod-balik sa PKP niadtong 1968 diin ang napalagpot nga Diktador Ferdinand Marcos pa ang presidente hangtud sa kasamtangan, walay nakapasurender sa tanang rebolusyonaryo. Ang diktador pa gani ang napalagpot sa katawhan. Sa tanang nangagi hangtud kasamtangang rehimen gikan kang Marcos hangtud kang Benigno Aquino III, walay nakapasurender ug nakapuo sa BHB, PKP ug NDFP. Kinsa man taraw ka ug ang imong mga amo sa AFP/PNP nga makapangumbinsi sa pagpasurender?

Mr. Carlito Canoy, nakit-an pa nako si Presidente Marcos sa akong kabatan-on. Namatay nalang siya ug ako nagpadayon sa rebolusyon. Ang madala lamang sa inyong awhag nga magsurender mao ang mga tawo nga daan nang palingpaling ug huyang ang baruganan. Gamay ra nga bahin sa katilingban ang palingpaling ug dili lig-ong mobarog sa rebolusyon. Kahibalo ka niini, kana kung wala ka makalimot o gibalewala na nimo ang mga kamatuoran sa mga pagtuon nga imong naapilan.

3. Nganong mangguba sa mga makinaryas sa mga minahan, mga negosyante sa plantasyon ug uban pang negosyante nga kini sila naay mga mamumuo nga adunay gibuhing pamilya. Una sa tanan kini nga mga kapitalista/negosyante igo lang naghakot sa bahandi sa nasud, labaw sa tanan nagguba sa kinaiyahan ug wala mag-ila sa awtoridad sa rebolusyonaryong gobyerno. Gamay ra kaayo ang sweldo sa mga trabahante itandi sa ilang gikawat nga bahandi sa nasud. Tinuod mabalda ang panarbaho sa mga mamumuo, apan bisan walay BHB nga magguba sa mga negosyo nila, mabalda gihapon ang ilang panginabuhi kay dili man regular ang ilang panarbaho. Ang paghikaw sa suhulan sa kompanya panahon sa pagkaguba sa makinaryas nagpakita sa kawalay pagtagad niini sa mga mamumuo tungod kay padayon unta nga makadawat sila og suhulan bisan ang makinaryas maguba kun regular pa silang trabahante sa kompanya.

4. Kanang imong giingon nga mga lugar o nasud nga walay Partido Komunista walay gubot. Pastilan pagtan-aw sab og balita sa TV kung dili ka makabasa og newspaper! Adto kita magtuki sa mga Arabong nasud sa Middle East. Dakung bahin niini walay Partido Komunista apan nganong daghang nagprotesta ug nag-alsa batok sa ilang mga presidente ug gobyerno? Liboang katawhan ang nag-rally ug naghimo og uban pang mga porma sa protesta aron pagpalagpot sa ilang presidente ug monarkiya. Kini nga mga kalihokan gitawag og Arab Spring.

Sa Estados Unidos ug sa ubang nasud sa Europe nga gituohang malinawon, daghang espontanyong protesta batok sa ilang gobyerno ang nahitabo sa nangagi ug karon tungod sa kasuko sa katawhan sa nagkagrabeng kawalay trabaho, daghang dili na maka-eskwela ug wala mapatambali. Dili ba diay kagubot ang pagpangbunal sa mga pulis sa mga nagprotestang katawhan? Hinuon, ang mga nasud sa Europe ug Estados Unidos naay mga Partido Komunista busa dili makapasar sa giingon nimo nga walay Partido didto.

Ang akong hugot nga sugyot sa imo, Mr. Carlito Canoy, kun dili ka katan-aw o kapaminaw og balita, kombinsihon nalang nimo si Lt. Martinez nga motan-aw kamong duha og salida nga “Inside Job” ni Charles Ferguson nga si Matt Damon ang narrator aron makasabot kamo unsay nahitabo sa ekonomiya sa Estados Unidos nga naka-apekto sa katawhan didto. Segurohan lang nimo nga dili kini tuison sa pag-esplikar sa imo.

Kini lang usa ang akong matubag sa imo Mr. Carlito Canoy ug sa imong mga handler.

Alang sa mga tigpanimaw sa Radio Bombo salamat sa pagpaminaw niining taas nga sulat.

Salamat kaayo sa Radio Bombo Butuan sa pagbasa niini.