Ipanghingusog ang pampolitikanhong gahom sa mga base ug sonang gerilya

Isabel Santiago
Herminio Alfonso Command, NPA-Southern Mindanao
26 Abril 2013

Isip rebolusyonaryong Hukbo sa masa ug katawhan, ang Bagong Hukbong Bayan (BHB) mahugtanong migunit sa iyang responsibilidad ug mga tahas aron iasdang ang gubat sa katawhan sa mas taas nga ang-ang ug kompletohon ang politikanhong rekisitos alang sa pag-asdang sa malungtarong gubat sa katawhan gikan sa estratehikong depensiba padulong sa estratehikong patas-patas.

Tungod niini, prinsipal nga tahas sa BHB nga ipanghingusog ang pampolitikanhong gahom sa masa ug katawhan pinaagi sa paglunsad og subsob, igting ug kusganong hampak nga mga taktikal nga opensiba batok sa kaaway sa tanang base ug sonang gerilya sa tibuok kapupud-an
.

Kaniadtong Abril 19, 2013, mga alas-syete sa buntag, ang BHB ilalom sa Herminio Alfonso Command (HAC)-Guerilla Front 53 Operations Command-BHB naglunsad og usa ka checkpoint sa Sitio Crossing Tinayong, Barangay Batobato, President Roxas, Cotabato. Sa maong checkpoint, misulod sa maong erya si PO3 Maula Tato Ali (Serial No: 099611) nga usa ka pulis sa lungsod sa Arakan, Cotabato. Niini nga higayon, gidakop ang maong pulis aron ipailalom sa usa ka imbestigasyon alang sa unsang katuyoan sa pagsulod sa maong eryang ginalihokan sa BHB ug uban pang posibleng kaso ug krimen nga nabuhat batok sa masa ug katawhan.

Sa kasamtangan, ang maong pulis anaa ilalom sa kustodiya sa HAC-Guerilla Front 53 Operations Command-BHB samtang nagaatubang sa rebolusyonaryong proseso ug makatarunganong imbestigasyon. Taliwala niini, kusganong ginapanghimaraot sa HAC-BHB ang walay puas nga paglunsad og operisyong militar nga gipasiugdahan sa 57th Infantry Battalion ilalom sa 10th Infantry Division sa mga kabukiran sa mga lungsod sa Pres. Roxas, Antipas, Arakan ug Magpet. Sa maong lakang sa AFP, walay konsiderasyong ginahatag sa posibleng hulga sa seguridad sa maong bihag sa gubat.

Ang BHB lig-on nga mibarog ug migunit sa mga prinsipyo, mga balaod ug palisiya kalambigit sa mga instrumentong internasyonal sa tawhanong katungod, sa CARHRIHL ug labaw sa tanan sa disiplinang puthaw nga kanunay nahimong talamdan sa usa ka rebolusyonaryong Hukbo sa masa ug katawhan. Kanunay gipaneguro sa tibuok organisasyon sa Hukbo ang pagtamod sa disiplinang dili dagmalan ang mga bihag sa gubat, tagaan og igong atensyon ug pagtagad ug pagrespeto sa mga demokratikong katungod niini samtang anaa ilalom sa kustodiya.

Mabuhay ang BHB!

Mabuhay ang Demokratikong Rebolusyon sa Katawhan!