Public apology for the incident in Capitulangan, Gingoog City, Misamis Oriental

Ka. Allan Juanito
NPA-NorthCentral Mindanao Regional Command
Abril 21, 2013

The New People’s Army-North Central Mindanao Regional Command expresses its sincere apology to the Guingonas, the Velasco family and the people of Gingoog City for the unfortunate incident last night, April 20, around 10:20 PM in Capitulangan, Gingoog City, Misamis Oriental. It is confirmed that a firefight took place between the armed escorts of Mayor Ruthie Guingona and an NPA unit where two driver-bodyguards were killed while Mayor Guingona herself and two other civilians were wounded.

We offer condolences and express our deepest sympathy for the bereaved families of Bartolome Velasco and Nestor Velasco, who were both killed in the incident.Contrary to reports that the incident was an ambush, it started when Mayor Guingona’s armed escorts fired upon an NPA checkpoint in Capitulangan. The group was on its way home when it passed by the NPA checkpoint near the bridge in Capitulangan. The lead vehicle of Mayor Guingona’s convoy rammed against the bamboo roadblock mounted by the Red fighters while her escorts opened fire at the NPAs flagging down the convoy. The Red fighters immediately returned fire in self defense.

The said NPA unit was carrying out orders from the Regional Command to implement the revolutionary policies regarding the conduct of elections, to flag down candidates and campaigners who carry firearms and armed escorts during their campaign sorties in guerilla zones when doing their campaign rounds without proper coordination with the concerned revolutionary territorial committees and commands.

Since April 15, NPAunits in the different fronts of NCMR have launched coordinated checkpoints to implement this policy. Three of these checkpoints were put up in Gingoog City. Among those held at a checkpoint in Brgy. Samaywere four of Mayor Guingona’s campaigners. Aside from explaining our policy to her campaigners, responsible cadres in the area also personally contacted Mayor Guingona through phone, reminding her to avoid bringing armed escorts during campaign sorties.

We recognize Vice Pres. Guingona’s significant contribution to the Filipino people’s anti-dictatorship struggle and his steadfast nationalist standpoint on various issues. We look upon Senator TG Guingona’s pro-people standpoint. Thus, we are deeply saddened by this unfortunate incident. We take responsibility for this.

For the civilian casualties, we will exhaust all efforts to contact their families to extend our indemnification and lend needed medical assistance to the wounded.

Despite this incident, the NPA will continue to put up checkpoints in the implementation of revolutionary policies and to ensure the peaceful conduct of election campaign in guerilla zones. We wish to reiterate our warning to all candidates who are campaigning in guerilla zones to avoid carrying firearms or armed escorts to avoid the occurrence of similar incident in the future.

_________________________________


Public apology sa usa ka wala damhang panghitabo sa Capitulangan, Gingoog City,
Misamis Oriental

Ka. Allan Juanito
NPA-NCMRecom
April 21, 2013

Kinasingkasing nga nagapangayo og pasaylo ang New People’s Army-North Central Mindanao Regional Command ngadto sa mga Guingona, mga pamilyang Velasco ug sa katawhan sa Gingoog sa usa ka wala damhang panghitabo kagabii, Abril 20, bandang alas 10:20 sa Capitulangan, Gingoog City, Misamis Oriental. Gikumpirma namo ang nahitabong pinusilay tali sa mga armadong eskort ni Mayor Ruthie Guingona ug usa ka yunit sa NPA kung asa namatay ang duha ka drayber-badigard ug nasamdan si Mayor Guingona mismo ug laing duha pa ka sibilyan nga kuyog sa iyang panon.

Ipadangat namo ang pahasubo ug pagduyog sa pagbangutan sa mga pamilya nilang Bartolome Velasco ug Nestor Velasco, nga namatay samaong pinusilay.

Sukwahi sa kaylap nga gitaho sa nga kini usa ka ambus, ang maong insidente nahitabo dihang gipabuthan sa mga armadong escort ni Mayor Guingona ang nag-checkpoint nga yunit sa NPA sa Capitulangan. Mopaulina sa syudad ang grupo gikan sa pagpangampanya gikan sa Brgy. Alagatan, Gingoog City sa ilang pag-agi sa checkpoint nga gimontar sa NPA dapit satulay sa barangay Capitulangan. Gidasmagan sa sakyanan sa panon ni Mayor Guingona ang gibutang sa mga Pulang manggugubat nga roadblock nga kawayan babag sa karsada dungan sa pagpabuto sa iyang mga escort. Diha-diha nagsukli usab pagpabuto ang mga Pulang manggugubat aron pagdepensa sa kaugalingon. Ang maong yunit sa NPA misanong lang sa mando sa Regional Command sa pagpatuman sa mga rebolusyonaryong palisiya lambigit sa eleksyon, sa pagsita sa mga kandidato ug tigkampanya nga nagadala og mga armas o armadong escort panahon pagpangampanya nila sa mga sonang gerilya.

Sukad sa Abril 15, dungan-dungan nga nag-checkpoint ang mga yunit sa NPA sa NCMR isip pagpatuman niini nga palisiya. Tulo niini ang gipahigayon sa Gingoog City mismo kung asa apil sa mga naharang ang upat ka tigkampanya ni Mayor Guingona sa Barangay Samay. Gawas sa pagpatin-aw sa among palisiya ngadto sa iyang mga tigkampanya, personal usab nga gitawagan si Mayor Guingona sa cellphone sa mga responsableng kadre sa erya sa paglikay nga magdala og armadong escort sa iyang pagpangampanya.

Giila namo ang mahinungdanong tampo ni Vice Pres Guingona sa anti-diktadurang pakigbisog sa katawhang Pilipino ug sa pagkalig-on sa iyang baruganan sa lain-laing makinasudnong hisgutanan. Ingon usab ang among pag-ila sa mga makikatawhan nga baruganan ni Senador TG Guingona. Busa, gikasubo namo kaayo kining wala palandunga nga hitabo. Giangkon namo ang responsibilidad.

Sa mga namatay nga sibilyan, maningkamot kami sa pag-abot sa ilang pamilya aron mapadangat ang indemnipikasyon ug sa pagtunol sa gikinahanglang tabang ngadto sa mga nasamdan.

Taliwala sa maong panghitabo, padayon nga magpahigayon ang mga yunit sa NPA og mga checkpoint isip pagpatuman sa mga rebolusyonaryong palisiya ug pagseguro nga mamahimong hapsay ang kondukta sa kampanya sulod sa mga sonang gerilya. Subli namong ipalanog ang pahimangno ngadto sa mga kandidato nga mangampanya sulod sa mga sonang gerilya sa dili na pagdala og mga armas o mga armadong escort aron malikayan nga mausab pa ang susamang hitabo.