Seven prisoners of war (POWs), released

Jorge "Ka Oris" Madlos
NDFP - Mindanao
April 18, 2013
 
On April 14, 2013, CAFGUs Danny Sevillejo, 27, Evangeline Cabodbod,31, and Leonardo Sevillejo, 63, were captured at Sitio Greenfield, Brgy. Sta. Juana, Tagbina, Surigao del Sur, and were all taken under the custody of an NPA unit under Front 14.  Preliminary investigation was immediately undertaken to ascertain whether they have committed serious or criminal offenses against the people and the revolutionary movement.
 
On April 15, 2013, when a unit of the NPA under Front 18 mounted a checkpoint at Don Alejandro, San Luis, Agusan del Sur, four CAFGU elements, namely Mario “Tata” Lepanda of San Pedro, San Luis, Agusan del Sur, 36, married and 10 years in service; Toloy Lepanda, also of  San Pedro, 34 (he was only 14 when he was recruited into the CAFGU); Rejoy Francisco of Mahayahay, 23; and, alias Janjan (not his real name) of Km. 41 Binicalan, 17.  Preliminary investigation was also conducted.

On April 16, the political authority in both Fronts 14 and 88 immediately submitted separately to the NDFP-Mindanao the results of their preliminary investigation, and at the same time, their recommendation for the release of the so named prisoners of wars (POWs) based on the following:
 
1.       For not having committed any serious offense against the people and the revolution;
2.       For having sworn never again to commit their minor offenses, and to take steps to rectify their mistakes;
3.       Humanitarian reasons;  and,
4.       For having exhibited good behaviour during detention.
 
The NDFP-Mindanao concurred with these recommendations, and with such, ordered the custodial forces of Front 14 and Front 88 to immediately release the respective POWs after having educated them, and commit to never repeat their minor offenses again.

On April 17, Front 14 and Front 88 separately undertook the release of seven (7) prisoners of war.

The release of four CAFGUs in Front 88 was attended by representatives and officials from the local government unit, religious, other personalities and the media.  Under safe conditions, the POWs were turned over to them, including the minor.

The release of the three CAFGUs in Front 14 was witnessed by Gov. Johnny Pimentel and other officials of the LGU, the religious, local personalities and the media.  The turn-over ended successfully with no untoward incidents.

There are still two POWs, namely PO1 Ronal Allan Munez and PO1 Nemuel D. Espana, who remain under the custody of an NPA Unit in Front 03 in Southern Mindanao Region.  The two are still under the process of preliminary investigation.

The detention, investigation and release of these prisoners of war show the politico-military capability of the revolutionary forces in the different regions in Mindanao.  These prove not only the capacity of the NPA, the Party and the NDF to undertake such action, but more so the widespread and solid support of the masses toward the revolutionary movement in the island. 

These events also expose the vulnerability in the deployment of forces of the AFP-PNP-CAFGU when they were clearly unable to counteract any of the tactical offensives launched by the NPA.  The most that the AFP and the PNP could do was to brush off these NPA-led military actions as a “desperate show of force.”  But in truth, this is a huge blow against the capability of both the AFP and the PNP, especially in its glaring failure to defend its imperialist multinational masters, such as Dole and Del Monte, which are responsible for destroying the environment and the oppression and exploitation of workers, peasants and the Lumads.

Ka Oris
Spokesperson
NDFP-Mindanao

--------------------
Bisaya Version

PITO KA POW (PRISONERS OF WAR) GI-RILIS

Ang tulo ka CAFGU nga sila si Danny Sevillejo, 27 anyos, Evangeline Cabodbod, 31 anyos ug Leonardo Sevillejo, 63, anyos nadakpan niadtong Abril 14, 2013 didto sa Sityo Greenfield, Brgy Sta juana, Tagbina, Surigao del Sur, ug gipailalom sa custody sa usa ka yunit sa BHB sa Front 14.  Diha diha gihimo ang pasiunang imbestigasyon aron pagtino kung duna bay seryoso o kriminal nga tulobagon kini sa katawhan ug sa rebolusyonaryong kalihokan. 

Abril 15, 2013, nadakpan atol sa usa ka checkpoint nga gimontar sa BHB sa Front 88 didto sa Don Alejandro, San Luis, Agusan del Sur, ang upat ka CAFGU nga sila si Mario “Tata” Lepanda, CAFGU sa San Pedro, 36 anyos, minyo ug 10 ka tuig na sa serbisyo; Toloy Lepanda, CAFGU sa San Pedro, 34 anyos, minyo (14 anyos pa kini dihang nagsugod pag-alagad isip CAFGU); Rejoy Francisco , CAFGU sa Mahayahay, 23 anyos; ug Alyas Janjan (dili tinuod nga pangalan tungod kay menor-de-edad), CAFGU sa Km. 41, Binicalan, 17 anyos. Gihimo usab dayon ang pasiunang imbistigasyon aron pagtino kung wala bay seryoso o kriminal nga tulobagon kini.

Abril 16, nadawat dayon sa NDFP-Mindanao ang resulta sa pasiunang imgistigasyon gikan sa pulitikanhong otoridad sa Front 14 ug sa Front 88 inubanan sa ilang mga rekomendasyon nga buhian ang ilang mga Prisoner of War (POW) subay sa mosunod nga kapasikaran.

1.       1. Walay bug-at nga salaod batok sa katawhan ug sa rebolusyon,
2.      2.  Misaad nga dili na mag-usab sa ilang menor nga mga kasal-anan ug magbag-o na,
3.       3. Makitawhanong konsiderasyon, ug,
4.       4. Maayo nga aktitud panahon sa pagdetenir kanila.

Ang maong rekomendasyon giuyonan sa NDFP-Mindanao, ug pinasikad niini dihadiha parehong gimandoan ang duha ka custodial nga pwersa sa Front 14 ug Front 88 nga buhian ang mga POW human kini ma-maymayan ug mosaad nga dili na mag-usab sa unsa man nilang mga menor nga kasaypanan.

Abril 17, 2013, gihimo ang pagbuhi sa 7 ka CAFGU sa duha ka managlahi nga lugar sa Front 14 ug Front 88.

Ang pagbuhi sa 4 ka CAFGU sa Front 88 gisalmutan sa mga representante ug opisyales sa LGU, mga relihiyoso ug ubang mga personalidad, ug mga taga mas midya.  Sila ang gitugyanan sa 4 ka POW nga naglakip sa usa ka menor de edad.  Nahimo ang pag-relis nga hapsay ug luwas.

Ang pagbuhi sa 3 ka CAFGU sa Front 14, gisalmutan mismo ni Gov Johnny Pimentel ug ubang nga opisyal sa LGU, mga relihiyoso, mga personalidad, ug taga-mas midya, ug kini sila maoy nahimong saksi ug gitugyanan sa mga POW.  Walay kakulian nga nahuman ang pag-turn-over.

Naa pay duha ka pow nga pulis, sila si PO1 Ronal Allan Munez ug PO1 Nemuel D, Espana, nga anaa pa sa kustodiya sa usa ka yunit sa Front 03 sa Souhtern Mindanao Region.  Anaa pa ang duha sa proseso sa pasiunang imbestigasyon.

Ang paghupot, pag-proseso ug pag-relis sa mga POW sa Mindanao nagpakita sa pulitiko-militar nga katakus sa rebolusyonaryong pwersa sa nagkalain-laing rehiyon sa Mindanao.  Nagsalamin kini sa katakus dili lang sa mga yunit sa BHB, Partido ug NDF kun di ug ilabi na sa halapad ug lig-ong suporta sa katawhan sa rebolusyonaryong kalihokan sa isla.  Ang 14 ka dungan-dungan ug kaylap nga mga taktikal nga opensiba sa Northern Mindanao sulod lang sa 2 ka adlaw, ilabi na sa Northcentral Mindanao nagpakita sa katakus sa taktika ug organisasyon sa hukbo sa paglunsad sa susamang kumplikadong taktikal nga opensiba. 

Nabutyag usab ang bulnerabilidad sa deployment sa pwersa sa AFP-PNP-CAFGU dihang wala kini makahimo dayon ug lakang pag-alkontra sa bisan usa man lang nga insidente sa maong mga taktikal nga opensiba.  Igo na lang namahayag ang AFP ug PNP nga usa lang kuno kini ka “show of force” sa NPA aron ipakita nga kintahay lig-on pa gihapon ang pwersa sa NPA. Sa tinuoray, usa ka dakung sagpa kini sa katakus sa AFP ug PNP, ilabi na ang kapakyas niini sa pagpanalipod sa interes sa mga amo niini nga mga tag-iya sa imperyalistang plantasyon sama sa Dole Phils ug del Monte Phils kinsa grabeng nagadaut sa kinaiyahan, nagadaugdaug ug nagpahimulos sa mga mamumuo, mag-uuma ug lumad. 
 
Ka Oris
Spokesperson
NDFP-Mindanao