Terorismo, pasismo kag kontra-sosyal ang likod sang Oplan Bayanihan ginatolerar sang militar sa Central Negros


Ka JB Regalado
Leonardo Panaligan Command - NPA-Central Negros
April 20, 2013

Kaangay sang matam-is nga tubo ang panalambiton sang militar sa ila kampanya sang “PEACE AND DEVELOPMENT” sa idalum sang OPLAN BAYANIHAN sa pagpanguna nila Col. Francisco Patrimonio sang 302nd Bde Philippine Army kag bag-o nga Commanding Officer sang 303rd Bde PA nga si Col. John Aying nga suno sa ila paagi sa ila presensya mapaluntad nila ang “kalinong kag katawhay” sa bug-os nga isla sa panahon sang kampanya sa Election 2013. Ang matuod nga ang sa likod sang OPLAN BAYANIHAN amo ang pagtolerar nila nga magluntad ang TERORISMO, PASISMO kag kontra-sosyal sa bug-os nga isla sang Negros samtang ara ang ila presensya.

Sa First District sang Negros Oriental, partikular sa Canlaon, Guihulngan kag iban pa nga bahin maathag nga si Congresswoman Josy Limkaichong upod sa iya mga alipures kag ka Partido, nagakampanya sa mga baryo dala ang ila mga armed-goons samtang ara man ang 11th IBPA naga-upod. Buot hambalon maathag pa sa tungang adlaw nga ginatolerar ni Col. Patrimonio ang militarista kag pasistang lihok sang mga tradisyunal nga mga pulitiko. Maathag man nga gusto nila pahugon ang mga pumuluyo sa kabukiran kag ipaluntad ang terorismo sa baylo sang kalinong kag katawhay.

Samtang sa 5th kag 4th District sang Negros Occidental padayon man ang ka barumbado ni Mayor Magsie Peña nga ginapabay-an man lang sang mga kapulisan kag militar. Gusto lang ipaluntad sang mga pamilya Peña ang terorismo kag pasismo sa Hda San Benito, Mosises Padilla kag iban pa nga bahin sang Central Negros ilabe na nga gusto niya lang ipahibalo nga siya ang isa sa mga hawod sa bug-os nga probinsya sang Negros Occidental sa diin ang AFP kag PNP walay timik sang sini nga kalakasan. Sa bagay pareho lamang sila kay ang bag-ong Commanding Officer nga si Col. John Aying may intension sang pagtolerar kay amo man ini ang iya record sadto sang siya pa Commanding Officer sang 61st IBPA sa CHICKS area. Sadtong Nobyembre 2003 sang natabu ang engkwentro sa tunga sang combined forces Scout Rangers kag 61st IBPA batok sa NPA nga naghuramintado ang AFP kag ila gintorture si Morito Arcadenia nahospital sa Dumaguete, para indi dayon mamonitor sang pamilya, ila ginpailisan ang matuod nga ngalan ni Morito. Ang masubo kay wala na magdugay nabawian sang kabuhi si Morito Arcadenia sa supervision kag command responsibility ni Col. John Aying. Ang ini nga kaso ni Col. Aying ila lang ginlimo-limo sa kasayuran sang publiko. Si Col. Aying namuhawmuhaw lamang sa iya “promotion”, gani sige lang siya patukar sang iya guba nga plaka nga kuno downgraded na ang NPA sa Negros.

Kabaligtaran ang ginahambal sang AFP sa baylo naglig-on, nagbaskog kag nakonsolida ang bug-os nga rebolusyonaryong kahublagan sa Central Negros. Kapin 30% ang paglapad sang area nga ginahulagan sang NPA kag 20-25% ang pagdaku sang katapuan sini. Triyenta porsyento tubtob 35% ang pag-uswag sang total mass base kag halos 40% ang pagdaku sang katapuan sang Partido Komunista sang Pilipinas. Gani ginapaseguro sang LPC-NPA nga ang pagdata sang militar sa kaumahan sa Central Negros paagi sa gindeploy nga mga Peace and Development Team, magadaku man ang porsyento sang Human Rights Violations kag segurado nga ang mga biktima, NPA lang ang pagakadtuan. Bangud sang wala untat nga suporta sang pumuluyo sa NPA, segurado magadaku pa ang mga katapuan sini kag desaysibo mag-amot sang ila kanaadman kag kinaalam nga dugang pa mag-angkon sang mga kadalag-an sa patag sang pulitiko-militar ilabe na ang paglunsar sang mga madinalag-on nga taktikal nga opensiba para ilubong ang pasistang AFP sa kaumahan.

Ginahangkat sang LPC-NPA si General Bautista bilang AFP Chief of Staff nga imbestigahan ang pagkonsabo, direkta nga imbolbasyon kag harap-harapan nga pagbaligya kag paggamit sang SHABU sa mga katapuan sang 11th IBPA sa idalum sang “Bravo Coy” sang Barangay Buenavista, Guihulngan City, Negros Oriental sa pagpanguna ni Philippine Army Sgt Tacu kag apat pa ka iban nga katapu sang 11th IBPA.