VIDEO: Ang Bayan, 7 April 2013Watch on youtube: http://youtu.be/qc-unZeLqcE

________________________________ 

TUTULAN ANG PAGPAPAKALADKAD NI AQUINO SA GERANG AGRESYON NG US
 

Asal-tuta ang rehimeng Aquino nang tiyakin nito noong isang araw ang tulong at suporta ng reaksyunaryong estado ng Pilipinas sa nagbabadyang pananalakay ng US sa Democratic People’s Republic of Korea (DPRK).

Kahit gahibla’y walang ipinamalas na pagtataguyod at pagpapasya ng sariling patakarang panlabas ang rehimeng Aquino nang sabihin nitong “obligasyon” ng Pilipinas na pumanig at sumuporta sa panggegera ng US sa ilalim ng RP-US Mutual Defense Treaty (MDT) ng 1951.