Aksyong kontra-pyudal naging matagumpay

Julian Mabini
PKM-Central Negros
Mayo 7, 2013

Halos isang dekada nang pinapasan ng mga magsasaka ang mababang sahod sa hasyenda kapalit ng mabigat at mahirap na pagtatrabaho sa loob ng walong (8) oras bawat araw umuulan man o mainit ang panahon. Ang dating pasahod ay umaabot lamang sa P60 sa mga babae at P80 sa mga lalaki sa arawang kultibo, P100 ang pag-aararo at tonelada ng tubo sa karga-tapas (cutting and loading). Ilang taong napako sa mababang sahod ang mga manggagawa sa hasyenda kahit pa man nagtaas ang presyo ng asukal.

Ang sistemang ito ng pasahod sa hasyenda ay malayo kung ikukumpara sa mataas na presyo ng bilihin o pangunahing pangangailangan ng mamamayan kagaya ng bigas na umaabot na sa P35-P40 ang kilo. Sa katunayan, ang buong pamilya ng magsasaka o manggagawa sa hasyenda ay nakabaon sa malubhang kahirapan. Walang ngipin ang Department of Labor and Employment para hadlangan ang illegal na pasahod na ito ng mga panginoong-may-lupa at/o hasyendero at wala ring serbisyong pangkabuhayan ang inutil na gobyerno ni Aquino. Sumasalamin lamang ito sa malapyudal na sistema ng ekonomiya ng bansa.Ang kalagayang ito ng pamumuhay ng mayoriyang magsasaka ay nagresulta ng malnutrisyon lalo na sa mga kabataan, kawalan ng edukasyon, lumulobong bilang ng child labor at mga sakit dulot ng kakulangan sa pagkain, gamot at mabigat na trabaho.

Walang magandang bukas ang magsasaka at manggagawa sa hasyenda sa ilalim ng monopolistang panginoong-may-lupa at reaksyunaryong gobyerno ni Aquino. Kaya determinado silang magtipon ng lakas at suporta mula sa malawak na magsasaka sa katabing barangay sa patnubay ng Partido Komunista ng Pilipinas at Bagong Hukbong Bayan para maglunsad ng aksyon sa pagpapataas ng sweldo sa hasyenda.

Abril 20, 2013 inilunsad ang aksyong kontra-pyudal sa porma sa dayalogo ng magsasaka sa mga panginoong may lupang sina Mayor Ernesto Reyes, Lila Bustamante, Fredo Javier at iba pa sa Barangay Hall ng Barangay Buenavista, Guihulngan City, Negros Oriental. Dinaluhan ito ng mahigit isang daang magsasaka, drivers, kabataan at mga panggitnang pwersa sa baryo. Ang dayalogong ito ay nagresulta sa masalimuot na diskusyon sa gitna ng mga panginoong-may-lupa. Si Fredo Javier at Lila Bustamante ang naunang sumang-ayon sa pagpapataas ng sweldo at panghuli si Mayor Ernesto Reyes.

Ang dayalogong ito ay nagresulta ng tagumpay sa pagpataas ng sahod sa kultibo mula sa P80 naging P100 sa mga lalaki. Nanatiling P80 ang sahod ng mga babae pero mula sa walong (8) oras ay naging pito (7) na lang. Ang pag-aararo mula sa P120 tumaas sa P150 at mula sa P180 tumaas sa P250 ang tonelada ng tubo sa karga-tapas. Ang walong oras na pagtatrabaho ay naging pito na lamang bawat araw. Umabot sa 450 pamilya ang nakabenepisyo sa tagumpay na ito. Lumawak rin ang naabot ng aksyong ito dahil naimpluwensyahan ang iba pang panginoong-may-lupa kagaya ni William Antipuesto at iba pa na magtaas rin ng pasahod pareho sa nasang-ayonan sa dayalogo.

Ang aksyong kontra-pyudal na ito ay nagtuturo ng malaking leksyon at nagpatatag sa pagkakaisa ng magsasaka. Walang imposibleng tagumpay basta mahigpit ang pagkakaisa at pagtutulungan at patuloy na pag-aaral sa kalagayan ng lipunan sa giya ng rebolusyonaryong teorya na nagpapaunlad sa ating kaalaman at giya sa pagbago ng lipunan.

Ang PKM-Central Negros ay naniniwalang temporaryo lang ang tagumpay na ito at susundan pa ng mas marami hanggang sa maksimum na tagumpay, ang tunay na reporma sa lupa at pambansang industriyalisasyon sa pamamagitan ng pagsapi at pagsuporta sa Bagong Hukbong Bayan bilang pangunahing makinarya sa pag-agaw ng pampulitikang kapangyarihan para sa lubos na tagumpay.

Pinapanawagan ng PKM sa lahat ng organisadong magsasaka na sumuporta at mag-ambag ng kanilang pinakamabuting anak sa Bagong Hukbong Bayan para sa pag-angat ng rebolusyonaryong kilusan patungong estratihikong pagkapatas hanggang maabot ang lubos na tagumpay.

Mabuhay ang kontra-pyudal na pwersa!
Mabuhay ang Bagong Hukbong Bayan!Aksyon kontra-pyudal nagmadinalag-on

Julian Mabini
Spokesperson
PKM-Central Negros
Mayo 7, 2013

Halos dekada na nga ginalukdo sang mangunguma ang manubo nga suholan  sa hasyenda kabaylo sa mabug-at kag mabudlay nga pagtrabaho sa sulod sang walo (8) ka oras matag adlaw ulan man ukon mainit nga panahon. Ang daan nga suholan naglab-ot lamang sa P60.00 ang babaye kag P80.00 ang lalaki sa inadlaw sa cultibo, P100 ang arado kag tonelada sang tubo sa karga-tapas. Pila ka tinuig nga nalansang sa manubo nga suholan ang mga mamumugon sa hasyenda bisan pa man magtaas ang presyo sa kalamay.

Ang ini nga sistema sang suholan sa hasyenda layo kaayo ikumpara sa mataas nga presyo sang balaklon o sandigan nga kinahanglanon sang pumuluyo pareho sang bugas nga nagalab-ot na sa P35-P40 ang kilo. Gani halos ang bilog nga pamilya sang mangunguma o mamumugon sa hasyenda lumos sa grabeng kapobrehon kag samtang nagapabilin ini nga sistema sang suholan wala sang unto ang Department of Labor and Employment para tapnaon ang illegal nga sweldohan sang sini nga mga agalon hasyendero kag wala man sang serbisyo nga pangpangabuhian ang inutil nga gobyerno ni Aquino naga salamin lamang ini sang malapyudal nga sistema sang ekonomiya sang pungsod.

Ang ini nga kahimtang sang pagpangabuhi sang mayorya nga mangunguma nagaresulta sang malnutrisyon ilabi na sa mga kabataan, kawad-on sang edukasyon, naga daku nga isip sang child labor kag mga balatian tuga sang kulang sa pagkaon, bulong kag mabug-at nga trabaho.

Wala sang masanag nga palaabuton ang mangunguma kag mamumugon sa hasyenda sa idalom sang monopolistang agalong yutaan kag reaksyunaryong gobyerno ni Aquino. Gani determinado ini sa pagtipon sang kusog upod sa suporta sang malapad nga mangunguma sa kasikbit nga baryo sa giya sang Partido Komunista sang Pilipinas kag Bag-ong Hangaway sang Banwa para sa paglunsar sang aksyon sa pagpataas sang suholan sa hasyenda.

Abril 20, 2013 ginhiwat ang aksyon kontra-pyudal sa porma sang dayalogo sang mangunguma sa mga agalon may duta nga sila nanday Mayor Ernesto Reyes, Lila Bustamante, Fredo Javier kag iban pa sa Barangay Hall sang Barangay Buenavista. Gintambungan ini sang masobra gatos ka mangunguma, drivers, pamatan-on kag mga nahanunga nga pwersa sa baryo. Ang ini nga dayalogo nagresulta sang masalimuot nga diskusyon sa tunga sang mga agalon. Si Fredo Javier kag Lila Bustamante ang una nga nagtubag sa pagpasaka sang suholan kag si Mayor Ernesto Reyes ang pinakaulihi nga nagdisisyon sa pagpataas sang suholan.

Ang ini nga dayalogo nagresulta sang kadaugan sa pagpataas sa suholan sa kultibo gikan sa P80 nagsaka sa P100 sa mga lalaki. Nagpabilin sa P80 ang suhol sa mga babaye apan gikan sa 8 ka oras nahimo nga 7 na lamang. Ang arado gikan sa P120 nagsaka sa P150 kag gikan sa P180 nagsaka sa P250 ang tonelada sang tubo sa karga-tapas. Ang 8 ka oras nga pagtrabaho nahimo na nga 7 na lang ka oras matag-adlaw. Naglab-ot sa 450 ka pamilya ang nakabenepisyo sa sini nga kadalag-an. Naglapad man ang naabot sang sini nga aksyon tungod naimpluwensyahan ang iban nga agalon may duta pareho ni William Antipuesto kag iban pa nga nagpasaka man sang suholan pareho sang ginkasugtan sang dayalogo.

Ang ini nga aksyon kontra-pyudal nagtudlo sang dako nga leksyon kag nagpahugot sang panaghiusa sang mangunguma. Wala sang imposible nga kadaugan basta hugot ang panahiusa kag pagtinabangay kag padayon nga pagtuon sa pangkatilingban nga kahimtangan sa giya sang rebolusyonaryong teorya nga nagapauswag sa aton kinaalam kag giya sa pagbag-o sang katilingban.

Ang PKM-Central Negros nagapati nga temporaryo lang ini nga kadalag-an kag pagasundan sang mas madamo pa tubtob sa maximum nga kadalag-an nga amo ang matuod nga reporma sa duta kag pungsodnon nga industriyalisasyon pinaagi sa pag-upod kag pagsuporta sa Bag-ong Hangaway sang Banwa bilang nagapanguna nga makinarya sa pag-agaw sang gahum pulitika para sa lubos nga kadalag-an.

Ginapanawagan sang PKM ang tanang organisadong mangunguma sa pagsuporta kag pag-amot sang mga maayong anak sa Bag-ong Hangaway sang Banwa para sa pag-uswag sang rebolusyong kahublagan padulong sa estratihikong pagkapatas tubtob malab-ot ang lubos nga kadalag-an.

Mabuhay ang kontra-pyudal nga pwersa!
Mabuhay ang Bag-ong Hangaway sang Banwa!