Kahina-hinalang pagpapalitan ng 17th IB at 21st IB

Ester Falcon
Henry Abraham Command - NPA-Eastern Cagayan
March 22, 2013

Nangangarap ang 17th IB at 21st na babango pa ang kanilang pinoprotektahang estado-poder. Nagkukumahog ang mga pahayag ng 17th IB na hindi ang pagpatay sa isang magsasaka sa Tinglayan, Kalinga ang dahilan ng paglipat ng 21st IB sa Cagayan samantalang paglilipat ng 17th IB sa Kalinga. Sa katunayan, nagpapaligsahan ang dalawang yunit na ito ng AFP sa mahabang rekord ng krimen.

Simula pa noong 1977, nagpusisyon na ang BN HQ ng 17th IB sa Burubor, Lallo at hindi maitatago ang katotohanang naghasik ito ng lagim sa mamamayang Cagayano. Sa likod mismo ng kampo inililibing nila ang mga taong dinudukot at sinasalbeyds. Kabilang dito si Rema Ragaza, isang guro na taga-Takiki, Gattaran na ginahasa muna bago pinatay. Maraming hinuli at ikinukulong, binugbog at sapilitang pinagtrabaho sa kanilang kampo mula dekada sitenta. Bumalik ito sa Cagayan noong 2004 at nagmayabang at nagbanta sa mamamayan sa pamamagitan ng islogan nitong “Don’t Dare, 17th IB is back!”. Binuksan nito ang muling pagbabalik sa marahas na operasyong militar at pinagbabaril si Noel Capili sa bahagi ng Alcala, Cagayan. Mula noon, wala nang “mapayapang tulog” kahit ang mga sibilyan sa ilalim ng 17th IB!

Sa magkakasunod na taon, naging biktima nito ang mga komunidad ng mga magsasaka. Walang patawad ang naging pagpatay nito sa mga lider magsasakang sina Joey Javier, Anton Licyayo, Arthur Orpilla at Dioning Battad.

Malilimutan ba ng mamamayang Cagayano ang di-makataong pagpatay sa mga sibilyan na sina Robert Balagat ng Mocag, Baggao at Roger Aglugob at isa pang magsasaka sa Bangatan, Gattaran Cagayan?

Ultimo bata ay hindi pinatawad ng 17th IB, Pebrero 2007 ng pagbabarilin nito ang apat na bata sa Caruppian, Baggao Cagayan. Pinakahuli ang paglapastangan sa mga bangkay ng tatlong mga kadre at kasapi ng NPA sa San Miguel, Baggao. Sinalbeyds nila ang isa sa nahuling buhay na NPA at pinagbabaril din ang pamilya Pasion kasama ng tatlong taon na bata na malubhang nasugatan.

Sino nga ba ang matutuwa sa mala-halimaw na rekord at kademonyuhang ito ng 17th IB? Pero, ano rin bang aasahan ng mga Cagayano sa isang yunit na kilala ring berdugo?

Dating nakapusisyon sa Temblique, Baggao Ang 21st IB noong 1978. Tulad ng 17th IB, mahaba na ang krimen nito sa mamamayan ng Iguig, Penablanca, Baggao, Alcala, Gattaran at Lallo. Sa pamumuno ni Col. Palafox, naghasik ng malawakang ebakwasyon, panununog ng kabahayan, panununog ng mga nakatabing palay ng mga magsasaka, pangrereyp at pagsasalbeyds. Naghasik naman ito ng krimen sa mga minorya sa Kalinga bago muling ipinatulak dito sa probinsya ng Cagayan.

Walang itulak-kabigin, pareho ang mahabang krimen ng dalawang mersenaryong yunit na ito ng bayarang AFP. Upang magmukhang malinis, naghuhugas-kamay ito sa kanyang mga krimen. Sa kagustuhang takasan ang mga krimen nito, kunwa’y magre-retraining o magre-reshuffle upang makaiwas sa labis na pagkondena.

Gayunpaman, hindi makakaiwas sa paghuhukom ang mga may utang na dugo at berdugong kamay na ito ng AFP. Hanggang sa kahuli- hulihang salinlahi ng mamamayang naghahanap ng hustisya, sisigaw at makikipaglaban ang mga kapamilya, kaibigan kamag- anak upang ihatid ang katarungan at hustisya sa pamamagitan ng Demokratikong Rebolusyon ng Mamamayan.

HUSTISYA PARA SA MGA BIKTIMA NG KARAHASAN NG 17TH IB AT 21ST IB!
IPAGTAGUMPAY ANG DEMOKRATIKONG REBOLUSYONG BAYAN TUNGO SA PATAS!