Mariing Pinabubulaanan ng Santos Binamera Command ang Akusasyon ni AKB Rep. Alfredo Garbin Laban sa Bagong Hukbong Bayan


Florante Orobia
Santos Binamera Coomand - NPA-Albay
Mayo 03, 2013

Mariing pinabubulaanan ng Santos Binamera Command-Bagong Hukbong Bayan ang akusasyon ni Ako-Bikol Representative Alfredo Garbin na diumano ay hinaras siya ng mga kasapi ng Bagong Hukbong Bayan. Sa isang interview sa lokal na midya, tahasang inakusahan ni Rep. Garbin na BHB ang may gawa sa kanya ng diumano'y harassment. Batay sa kanyang pahayag, may 2 di-kilalang lalaking nakasakay sa motorsiklo na pumarada sa harap ng kanyang bahay sa Legazpi City nitong Mayo 2, 2013 na kaduda-duda ang itsura at wala pang plaka ang motor na sasakyan. Binanggit din ni Rep. Garbin na hindi niya hinarap ang mga lalaki at pinagdudahan niyang armado ang mga ito. Diumano'y sinundan pa siya ng mga lalaki pagpunta niya sa isang mall.

Walang yunit ang BHB na nasa erya ng Legazpi City noong Mayo 2, 2013 at higit sa lahat, labag sa disiplinadong panuntunan at hindi gawain ng Bagong Hukbong Bayan ang panghaharas ng sinumang indibidwal o entidad na sibilyan. Walang kinalaman ang BHB sa diumano'y harassment kay Rep. Garbin. Malaking katanungan lamang sa bahagi ng BHB ay kung bakit agad-agad at halos tiyak-na-tiyak na itinuturo ni Rep. Garbin ang BHB bilang may gawa ng harassment laban sa kanya gayong sa mismong pagdedetalye niya sa nangyari ay malabong matukoy niya ang identidad na nang-haras sa kanya, kung ang mga ito nga ay armado at lalong-lalo nang malayong magkaroon siya ng kongklusyon na BHB ang sangkot.

Inililinaw ng SBC laluna kay Rep. Garbin, na hindi ang mamamayang sibilyan at tanging mga military targets lamang ang pinopukusan ng anumang tipo ng gawaing militar ng Bagong Hukbong Bayan. Ang sinumang mamamayan ay malayang makipagtalastasan sa anumang yunit ng BHB upang magtanong, magklaro at makipagpaliwanagan at walang dahilang matakot sa BHB at sa rebolusyonaryong hustisya kung wala silang krimen laban sa Rebolusyonaryong Kilusan at laban sa mamamayan.

Malamang isa lamang itong gimik sa pangangampanya ng AKB dahil sa napakababang ratings nito sa surveys.Tuluyan nang nalantad ang AKB bilang isang party list ng mayayamang kontraktor at ng mga milyunaryo.Nalalantad ang AKB  bilang kasabwat ng AFP sa kampanya nito sa pagpapakalat ng paninira sa Bagong Hukbong Bayan.