Matagumpay na Taktikal na Opensiba laban sa 2nd IBPA sa Camalig, Albay

Florante Orobia
Santos Binamera Command, NPA-Albay
Mayo 20, 2013

Matagumpay na isinakatuparan ng isang platun ng Bagong Hukbong Bayan � Santos Binamera Command ang taktikal na opensiba laban sa isang section ng Charlie Company, 2nd IBPA nitong Mayo 20, 2013 sa ganap na 8:54 ng umaga sa Baranggay Del Rosario, Camalig, Albay. Nasamsam sa nasabing taktikal na opensiba ang dalawang M16 armalite rifle at isang K3 light machine gun at maraming bilang ng bala. Napatay ang tatlong elemento ng 2nd IBPA na sina Cpl. Sandy Senadan na siyang team leader, Pfc. Jaypee Cortez at Pfc. Roderick Barrameda. Malubhang nasugatan naman si Pfc. Ruel Soltes. Walang pinsala sa panig ng BHB.Sa nasabing taktikal na opensiba, sabay na inilunsad ng yunit ng BHB-SBC ang tambang at operasyong harass. Tinambangan ng isang section ng BHB-SBC ang pito-kataong iskwad ng 2nd IBPA habang nagkokondukta ang mga ito ng reconnaisance patrol sa Sityo Mamara, Baranggay Del Rosario, Camalig, Albay. Kasabay naman nito ang operasyong harass ng isa pang section ng BHB-SBC laban sa sampu-kataong iskwad ng 2nd IBPA na nakahimpil sa sentrong baryo ng parehong baranggay. Ang tropa ng 2nd IBPA na nakalaban ng BHB-SBC ay bahagi ng isang kumpanya ng 2nd IBPA na security force ng Alobo International Airport.

Ang matagumpay na taktikal na opensiba ay sagot ng Bagong Hukbong Bayan sa pinatitinding kampanyang militarisasyon sa buong probinsya ng Albay. Sa mga bayan ng Camalig, Daraga at Legazpi City, nakatambak ang tropa ng AFP at PNP dahil sa pagbabantay nila sa mga anti-mamamayang proyektong eko-turismo na pumapabor sa interes ng mga kapitalistang lokal at dayuhan. Ang mga hungkag na proyektong eko-turismo tulad ng airport at cement factory ay nagpapalayas sa mamamayan sa kanilang tirahan, umaagaw sa kanilang lupain, nagdidisloka sa kanilang hanapbuhay at nagiging sanhi ng mas matinding kahirapan. Sa iba pang bahagi ng Albay, mas pinasaklaw ang operasyong Peace and Development Team at mga mapanibasib na combat operations. Ang pinatinding militarisasyon ay nangangahulugan ng mas malalang paglabag sa karapatang-pantao ng mamamayan.


Mabuhay ang Bagong Hukbong Bayan! Mabuhay ang Sambayanang Pilipino!