NDF-EV sends ultimatum to Daza camp over impunity in Northern Samar


Fr. Santiago "Sanny" Salas
NDFP - Eastern Visayas
May 04, 2013

The National Democratic Front-Eastern Visayas condemns the attempted assassination last May 2 of Jose Ardales, the incumbent mayor running for reelection in Victoria, Northern Samar and an opponent of the Daza political dynasty in the province. While the People's Democratic Government is still investigating the issue, it is clear that the victim is staunchly opposed to the Dazas and is currently undergoing political harassment by them. The attempted assassination is also another mark on  the long list of extrajudicial killings and other acts of political violence in the province, which the Dazas are accused of being behind to protect their political and criminal interests.

The NDF-EV is thus sending an ultimatum to the Daza political camp to abide by the guidelines of the People's Democratic Government on the reactionary elections, specifically the prohibition of armed violence against political rivals and the people, as well as of widespread cheating. Congressman Raul Daza and his son Gov. Paul Daza should be mindful that they are already being investigated by the revolutionary justice system for plunder, widespread corruption, criminality, and impunity for extrajudicial killings and other human rights violations. It will not matter whether they win or lose in the elections; they will surely undergo due process and be made to account before the people's court.

The NDF-EV also slams Gov. Daza for making provocative statements against the revolutionary movement in support of the Aquino regime's ditching of the peace process with the NDFP. Even though he has not even secured his reelection, Gov. Daza is already boasting of securing P50 million for “peace and prosperity roads” that are really meant for the “counterinsurgency” operations of the 8th Infantry Division. This means expressing full support for the Aquino regime's unilateral ending of peace talks with the NDFP and gunning for all-out war through the Oplan Bayanihan of the Armed Forces of the Philippines.

Therefore, the NDF-EV reminds the Dazas of the gravity of the charges against them. The burden is on the Dazas to refrain from brazen acts against the people and the revolution, and to show as well their accountability and willingness to reform. But if they continue to show impunity, they will only give just cause for the People's Democratic Government to act with appropriate measures to speedily bring them to revolutionary justice.

All candidates in the reactionary elections are enjoined to respect the guidelines of the People's Democratic Government that have been made clear to them. They should not use goons or state security forces to terrorize the people. They should not bribe or cheat to corrupt and divide the people. They will be made to account before the people if they fail to do so.#

-
NDF-EV Media Office
Email: ndfevis@gmail.com, ndf_ev@yahoo.com
Blog: http://evsirang.blogspot.com
Connect also to NDF-EV through Facebook:
https://www.facebook.com/ndf.easternvisayas
--

-----------
Waray Version

Iginpalusad han NDF-EV an katapusan nga pahimatngon ha mga Daza tungod han pakagpatakas hini ha kawaray baratunon ha Northern Samar

Fr. Santiago “Ka Sanny” Salas, Tagapagyakan
National Democratic Front of the Philippines
Eastern Visayas

Ginkukundenar han National Democratic Front - Eastern Visayas an atentar nga pagpatay kan Jose Ardales, nalingkod ngan utro nga nakandidato pagka-meyor ha bungto han Victoria, Northern Samar ngan pangontra han pulitikal nga dinastiya nga Daza ha probinsya. Samtang naghihimo pa hin imbestigasyon kabahin hini nga isyu an Demokratiko nga Gubyerno han Katawhan, klaro kaupay nga makusog nga kabangga ha pulitika han mga Daza ha presente an biktima, ngan nag-aantos hin pampulitika nga harasment tikang ha ira. Ini nga atentar nga pagpatay in usa na liwat nga marka ha hilaba na nga listahan hin mga ekstrahudisyal nga panmatay ngan iba pa nga pampulitika nga kamadarahug ha probinsya, nga igin-aakusar nga ginpapaluyuhan han mga Daza agud panalipdan an mga pulitikal ngan kriminal nga interes hini.

Sanglit, nagpapagawas an NDF-EV hin katapusan nga pahimatngon ha mga Daza nga sumunod ha mga aludayday han Demokratiko nga Gubyerno han Katawhan hiunong ha reaksyunaryo nga eleksyon, ha partikular, an pagdiri ha armado nga kamadarahug kontra ha mga karibal ha pulitika ngan ha katawhan, sugad man an hiluagan nga panlilimbong. Hi Cong. Raul Daza ngan iya anak nga hi Gov. Paul Daza kinahanglan magin pukaw nga nahiuna nga gin-iimbestigaran han sistema ha rebolusyunaryo nga hustisya tungod han panhuhuthot (plunder), hiluagan nga korapsyon, kriminalidad, pakagpatakas ha kawaray baratunon ha mga ekstrahudisyal nga panmatay ngan iba pa nga panalapas ha tawhanon nga katungod. Diri na importante kun magdaug o maperdi hira ha piniliay, piho gud nga igpapailarum hira ha kaangayan nga proseso ngan papagbatunon ha mga kaso atubangan han husgado han katawhan.

Ginsusukna liwat han NDF-EV hi Gov. Daza tungod han pagbul-iw hin pakaraut nga pamulong kontra ha kagiusan komo suporta ha pagbalewaray han rehimen Apuino ha proseso pankamurayawan giutan ha NDFP. Bisan kun waray pa makaseguro nga utro makapusisyon, naghihinambog na hi Gov. Daza nga nakapahat hin P50 milyon para ha “peace and prosperity roads” nga ha tinuod para ha “kontrainsurhensiya nga operasyon” han 8th Infantry Division.  Nangangaruyag sidngon ini nga pagpakita hin hul-os nga pagsuporta ha kanan rehimen Aquino usahan-kagapil nga pag-utod han erestorya pankamurayawan ngan pag-undong hin todo gerra pinaagi han Oplan Bayanihan han Armed Forces of the Philippines.

Sanglit, ginpapahinumdum han NDF-EV an mga Daza han kagrabihon han mga kaso kontra ha ira.  An bug-at aada ha mga Daza agud undangon na an garapal nga mga aksyon kontra ha katawhan ngan rebolusyon, ngan sugad man igpakita an ira pagbaton ngan kaandaman nga magbag-o.  Pero kun magpadayon hira hin kawaray baratunon, naglalatag la hira hin makatadungan nga basaranan agud maghimo an Demokratiko nga Gubyerno han Katawhan hin kaangayan nga mga pitad agud paspas nga maiserbe an rebolusyunaryo nga hustisya.

Gin-aawhag an ngatanan nga kandidato ha reaksyunaryo nga eleksyon nga respetaran an mga aludayday han Demokratiko nga Gubyerno han Katawhan nga nahiuna na nga naipaklaro ha ira. Kinahanglan diri hira gumamit hin “goons” o mga pwersa militar han estado agud tarhugon an katawhan. Kinahanglan diri hira manhugay o manlimbong agud buhag-buhagon an katawhan. Papapagbatunon hira ha atubangan han katawhan kun mapakyas hira ha paghasog hini. #