Rebolusyonaryong hustisya, iginawad ng BHB kay Rudy Abella

Jose Agtalon
NPA Central Luzon Regional Operations Command (Josefino Corpuz Command)
May 07, 2013

Hindi naibabaon sa limot ng masa at rebolusyonaryong kilusan ang mga krimen at utang na dugo ng mga pusakal at taksil sa masa at bayan tulad ni Rudy Abella. Si Abella, kapitan ng Bgy Burgos at kandidato sa pagka-alkalde sa San Jose, Tarlac ngayong 2013 ay ginawaran ng parusang kamatayan ng Bagong Hukbong Bayan sa ilalim ng Nelson Mesina Command kahapon, Mayo 6.

Dating pulis si Abella, pero mas higit siyang kilala bilang lider ng kilabot na Monkees sa Gitnang Luzon, laluna sa Tarlac noong dekada ’70. Ang Monkees ang pusakal na privare army ni Eduardo “Danding” Cojuangco sa Central Luzon sa panahon ng diktadurang US -Marcos. Sangkot ang naturang grupo sa mga pagpatay, masaker, panggagahasa, pananakot, pagnanakaw, pangalabaw, at iba pang krimen laban sa masa.

Habang siya ay nagsisilbing kapitan ng barangay sa nakaraang 11 taon, utak din sya ng sindikato na pumipinsala sa kalakhan ng mga bayan sa lalawigan ng Tarlac. Talamak na kaso ng sindikatong ito ang pagpatay, pangangalabaw, pangingikil, pagnanakaw at panghoholdap.

Siya ang handler ng bandidong grupong nagpapanggap na BHB para makapasok sa mga bahay, igapos ang masa at holdapin ang mga ito. Ang mga tauhan niya ay mga dating mandirigma ng BHB na bumaba na at nagsipagsuko sa reaksyonaryong gobyerno tulad nina: 1) Crisanto dela Cruz alyas Reggie/Bunso; 2) Maring dela Cruz alyas Clara; 3) Kris Pitero alyas Lemuel; 4) Randy Osorio alyas Ingkit; at 5) Berting Osorio alyas Alvin.

Bilang pinuno ng Liga ng Barangay sa San Jose, Tarlac, aktibo sya sa pagtutulak sa pagtatayo ng Balog-balog dam sa Brgy Maamot, San Jose sa kabila ng pagpasa ng Sangguniang Bayan ng resolusyon ng pagtutol sa naturang proyekto. Higit pa, masigabong tinututulan at nilalabanan ng masang magsasaka ang proyektong ito ng rehimeng US-Aquino dahil sa kasamaang idudulot nito sa lupa at kabuhayan ng masa.

Bago siya maparusahan, aktibo at masugid na tagapagtaguyod si Abella ng mga kampanyang saywar ng 703rd Bde at 3rd Mech IB na kapwa nakabase sa Brgy Burgos sa ilalim ng Oplan Bayanihan. Sa kaniyang pangangampanya sa eleksyong 2013, laman ng kaniyang mga talumpati ang “paglilinis” na labis na ikinababahala ng mamamayan.

Bukod sa saywar, aktibo ring ahente si Abella ng kaaway, sa partikular ng 3rd Mech IB sa pamumuno ni Lt.Col Torres. Ang hawak niyang bandidong grupo ay isang malaking makinarya sa paniktik laban sa masa.

Ang pagkandidato ni Abella bilang alkalde ng San Jose, Tarlac ay nagbabadya ng plano at pagtatangka ng rehimeng US-Aquino at ang mga kaaway sa uri na pabalikin at palakasin ang poder ng mga angkang warlord tulad ng mga Cojuangco at patindihin pa ang paghahasik ng terorismo sa probinsya.

Labis na ikinatuwa ng mamamayan at malugod silang nagpaabot ng pagpupugay sa BHB na matagumpay na paniningil sa mga utang na dugo ni Abella.#