Atake ng 74th IBPA, binigo ng yunit ng Bagong Hukbong Bayan! 14 na kagawad ng 74th IBPA, napatay sa labanan!

Armine De Guia
Apolonio Mendoza Command, NPA-Quezon
Hunyo 1, 2013

Bandang alas-8:30 ng umaga ng ika-31 ng Mayo, inatake ng mga pwersa ng 74th IBPA ang isang yunit ng BHB na nakabase sa sityo Pangi, Baranggay Ilayang Duungan, Catanauan, Quezon. Kabaliktaran sa inaasahan ng mga pasistang kaaway, sila mismo ang nagkamit ng malaking kaswalti laban sa yunit ng BHB na kanilang inatake. Resulta ng labanan, 14 na pwersa ng pasistang 74th IBPA ang napatay, habang sa panig naman ng BHB ay walang malubhang kaswalti.

Dahil sa dinanas na malaking kaswalti, muling ipinakita ng pasistang tropa ang kanyang karahasan laban sa mamamayan. Pinaputukan ng anim na beses ang mga  nagrespondeng grupo ng mga tagapagtaguyod sa karapatang pantao na nagpunta sa pinangyarihan ng labanan upang tiyakin ang kaligtasan at maipagtanggol ang karapatan ng mamamayan. Napabalita ring hinuli ng pasistang tropa ang lokal na residente sa pinangyarihan.Pinatutunayan ng pangyayaring labanan na ang pwersa ng BHB sa lalawigan ng Quezon, partikular na sa South Quezon-Bondoc Peninsula (SQBP) ay nananatili at patuloy na nakakapagpalakas sa gitna ng walang kaparis na pag-atake ng walong pasistang batalyon ng AFP-PNP-CAFGU sa balangkas ng kontra-insurhensyang kampanyang Oplan Bayanihan ng tuta at pasistang rehimeng US-Aquino II.

Magpapatuloy ang paglaban at tiyak ang paglakas ng Bagong Hukbong Bayan sa lalawigan ng Quezon. Palagi itong nakahanda at palaging gumagawa upang matiyak na maipagtanggol ang pambansa at demokratikong adhikain ng uring magsasaka at sambayanang Pilipino.