Nais ni Deles na tuluyan nang wakasan ang negosasyong pangkapayapaan


Fidel Agcaoili
Member and Spokesperson, NDFP Negotiating Panel
Hunyo 12, 2013

Translation: Aquino feigning bellicosity towards China to justify US military force buildup--CPP

Ipinamamarali ni Teresita Deles, Presidential Adviser on the Peace Process (Tagapayo ng Pangulo sa Prosesong Pangkapayapaan) ang usapang pangkapayapaan ay dinisenyong walang hanggan ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) na kumakatawan sa Partido Komunista ng Pilipinas (PKP), Bagong Hukbong Bayan (BHB) at sa lahat ng reboluysonaryong pwersa.

Ang totoo, ang nais ni Deles ay tuluyan nang wakasan ang negosasyong pangkapayapaan. Mula sa rehimeng Gloria Macapagal-Arroyo hanggang sa kasalukuyang rehimen ni Benigno S. Aquino III, mayroon lamang iisang layunin si Deles sa negosasyong pangkapayapaan sa pagitan ng Gubyerno ng Pilipinas (GPH) at ng NDFP -- ang pagpapasuko at pagpapatahimik sa reboluyonaryong kilusan.

Pero dahil hindi niya ito makukuha ang kanyang gusto, sinasabotahe niya ang usapang pangkapayapaan, at ipinroklama pang may soberanong karapatan ang US na manghimasok sa mga internal na usapin ng Pilipinas sa pagtaguri sa PKP, BHB at kay Prof, Jose Maria Sison, ang Punong Pampulitikang Konsultant ng Panel sa Negosasyon ng NDFP bilang mga "terorista", matapos ng serye ng pag-uusap kung saan napagkaisahan na mananawagan ang dalawang Partido sa internasyunal na komunidad na "iwasan ang anumang aksyong makasasagabal at makasisira sa prosesong pangkapayapaan."

Sa kanyang hibang na pahayag, pinalalabas ngayon ni Deles na hangal ang lahat ng mga nagdaang presidente, laluna sina Fidel V, Ramos at Joseph Estrada, at ang kanyang mga hinalinhan sa Office of the Presidential Adviser on the Peace Process (OPAPP), laluna sina Ambassador Howard Dee at dating Justice Secretary Silvestre H. Bello III, dahil "naloko" sila ng NDFP sa paglagda at pagpapatibay sa mahigit 12 kasunduan kabilang ang The Hague Joint Declaration, ang Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees (JASIG), at ang Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL).

Ito ang dahilan kung bakit ayaw tumalima ang negotiating panel ni Deles sa mga nilagdaang kasunduan, kaakibat ng pagdeklarang ang The Hague Joint Declaration, ang balangkas na kasunduan ng negosasyong pangkapayapaan ng GPH-NDFP, ay isang "mapanghating" dokumento, at ang JASIG bilang "walang bisa" sa pagpapalaya sa mga tauhang protektado nito.

Ang ginagawang pag-atras ni Deles sa mga naunang nilagdaang kasunduan ay nagaganap din sa negosasyong pangkapayapaan sa pagitan ng GPH at ng Moro Islamic Liberation Front (MILF). Ang pirmadong dagdag na dokumento sa Framework Agreement on Bangsamoro (FAB) hinggil sa hatian ng yaman ay makaisang-panig na binago ng GPH matapos isalang sa pagrepaso ng OPAPP. At apat na myembro ng MILF ang inaresto sa kasong iligal na pagdadala ng armas sa kabila ng pagkakaroon ng kasunduan sa tigil-putukan. Sana ay makita ng MILF ang pagiging utak-gera ni Deles sa pagmantine ng marahas na reaksyunaryong estado na brutal na nagsasamantala at nag-aapi sa sambayanang Pilipino sa pangkalahatan, at sa Bangsamoro sa partikular.