Operasyong Militar ng AFP, Binigwasan ng NPA-North Quezon

Guillermo “Ka.  Guimo” Calzado
MCC-NPA-North Quezon
Hunyo 5, 2013

Binigo ng mga pwersa ng Mario Corpuz Command (MCC-NPA-North Quezon) ang opensibang military ng AFP  sa saklaw ng Heneral Nakar, Quezon noong huling linggo ng Mayo 2013. Umatras na talunan ang mga myembro ng berdugong 16th IB-PA matapos ang halos 2 linggong sustenidong operasyon sa kabundukan ng North Quezon.

Matapang na hinarap ng mga pwersa ng NPA-North Quezon ang opensiba ng mga military sa pamamagitan ng  taktikal na opensiba sa tulong ng mga mamamayan at mga kaibigan sa hanay ng gubyerno, kapulisan at CAFGU. Noong Mayo 25, sa ganap na 5:25 ng hapon ay hinaras ng isang tim ng NPA-North Quezon ang isang reconnaissance unit ng 16th IB-PA sa Sitio Iiyam, Lumutan, Nakar Quezon. Nagresulta ang nasabing tactical na opensiba sa 2 sugatan (isa malubha na namatay habang dinadala sa ospital ng 2nd ID-PA-AFP) sa mga kasapi ng 16th IB-PA na pinamumunuan ni 1st Lt. Bagbag. Ligtas at walang kaswalti na nakaatras ang mga pwersa ng NPA na nagsagawa ng nasabing operasyon.Noon namang Mayo 27, 2013 ay isinagawa ng isang tim ng MCC-NPA-NQ ang operasyong pangungumpiska sa pinabiling suplay ng isang iskwad ng 16th IB-PA na nag-ooperasyon. Nakumpiska dito ang pinabiling pagkain at suplay ng mga military. Naganap ang nasabing operasyong pangungumpiska sa Sitio Rao, Lumutan, Nakar. Quezon.

Dahilan sa nangyaring ito ay nadiskaril ang plano ng 16th IB-PA na magtagal sa operasyon pagkubkob at paglipol sa NPA. Naobliga silang ayusin ang sugatan nilang kasamahan at tiyakin ang re-supply ng kanilang pagkain na hindi makukumpiska ng NPA. Kaya sa halip na makapaminsala sa NPA ay umuwing pagod, sugatan, gutom at bigo ang mga nag-ooperasyong myembro ng 16th IB-PA.

Muling pinatunayan ng mga karanasang ito na ang mga mababangis na operasyong military ay mabibigo ng BHB sa pamamagitan ng paglulunsad ng mga maipagwawaging taktikal na opensiba. Sa tulong ng mamamayan at mga kaibigan sa hanay ng reaksyunaryong gobyerno, PNP-AFP-CAFGU ay tiyak na mabibigo ang anumang tipo ng operasyong military ng kaaway ng mamamayan.

MABUHAY ANG BAGONG HUKBONG BAYAN!
MABUHAY ANG SAMBAYANANG PILIPINO!