Rebolusyonaryong Hustisya: Naibigay ng Bagong Hukbong Bayan sa mamamayan ng Hasyenda Looc!


Apolinario Matienza
Eduardo Dagli Command - NPA-Batangas
Ika-10 ng Hunyo 2013

Matagumpay na inilunsad ng isang yunit ng Bagong Hukbong Bayan-Batangas ang pamamarusa sa isang berdugong security guard ng burgesyang kumprador na si Henry Sy nitong ika-10 ng Hunyo taong kasalukuyan, dakong alas-6 nang hapon sa sityo Buntog ng barangay Bulihan, sa bayan ng Nasugbu.

Pinarusahan ng mga Pulang mandirigma si Herminio dela Vega alyas “Minying” na isang tim lider ng pribadong security guard ng Selective Agency, dahil sa mga kasong kriminal sa mamamayan. Isa na rito ang walang-awa niyang pagpatay sa kapwang sekyu na si Berning Bautista na taga-barangay Bulihan noong 1995, dahil sa diumano’y nagsumbong sa mataas na upisyal ng Selective Agency na natutulog sa oras ng duty ang Minying.


Sumunod na pinatay niya ay si Andy Botobara noong 2009. Dahil sa aktibo ito sa kilusang magbubukid sa pangalan ng Ugnayan ng Mamamayan Laban sa Pangwawasak ng Kalikasan sa Hacienda Looc (UMALPAS-KA). Ang UMALPAS-KA ay isang tsapter ng Samahan ng Magbubukid ng Batangas (SAMBAT) na nakikibaka para sa tunay na reporma sa lupa sa Hasyenda Looc.

Itong nakalipas na taong 2012, buwan ng Nobyembre, muling natuklasan ang kanyang pag-ambus sa isang lider magsasaka sa Barangay Bulihan. Dagdag pang mga kaso ang kanyang pagpapagamit kay Henry Sy sa panggigipit at pagpigil sa malayang pagtatanim ng mga magsasaka, pag-uuling at pamumutol ng kahoy kahit pa ang mga nasabing lupain ay hindi pa naibebenta. Sangkot din siya sa panununog ng mga kubo at panunutok ng baril sa mga magsasakang nakikibaka.

Ang mensahe ng pamamarusang ito ay para sa iba pang mga security guard ni Henry Sy na itigil ang kanilang pagiging marahas na tagasunod sa isang malaking burgesyang kumprador-panginoong maylupa. Ang kanyang planong pagdedebelop na gawin itong paraiso ng mga dayuhang turista na pagtatayuan ng mga pribadong resort sa baybaying dagat at bulubundukin na saklaw nang 8,650 ektaryang lupang agrikultural na bumubuo sa Hasyenda Looc.

Nangangahulugan naman ito ng pagkaubos ng mga lupang sakahan ng mga magsasaka at pondohan ng mga mangingisda. Isinisigaw nang buong magsasaka at mamamayan ng Hasyenda Looc na ipatupad ang tunay na reporma sa lupa at palayasin ang mga mersenaryong security guard nang Selective Agency at pasistang 730th Combat Group ng Philippine Air Force sa Hasyenda Looc!

Ipinagbubunyi ng buong magsasaka ng Hasyenda Looc ang matagumpay na pagpataw nang rebolusyonaryong hustisya! Nagawa ito dahil sa mahusay na paglahok ng mamamayan na nagbigay nang suportang pagkain at sariwang ulat para makuha ng eksakto ang padron ng target. Ligtas na nakakalas ang mga kasama habang nagaganap ang malawakang operasyon ng 731st Combat Squadron ng Air Force na nakabase sa Barangay Calayo, Nasugbu.