Sagabal sa mapayapang resolusyon sa kaguluhan sa South China Sea ang presensya at ehersisyong militar ng US--PKP


Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Hunyo 28, 2013

Translation: US presence and military exercises hinder peaceful resolution of South China Sea disputes--CPP

Binatikos ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang gubyernong US at Aquino sa pagdaraos ng magkasanib na ehersisyong nabal sa South China Sea na paglabag sa soberanya ng Pilipinas at sagabal sa mapayapang resolusyon ng kaguluhan sa South China Sea sa pagitan ng Pilipinas at China. Ang mga ehersisyong nabal na ito'y bahagi ng patuloy na pagsisikap ng US na buuin ang presensyang militar nito sa Asia-Pacific at malinaw na mga akto ng probokasyon sa China.

Hindi bababa sa tatlong barkong pandigma--USS Fitzgerald, ang USNS Washington Chamber at ang USNS Salvor--ang nakatakdang lumahok sa ehersisyong nabal ng US-RP na tinaguriang Cooperation Afloat Readiness and Training (CARAT). Isasagawa ang mga ehersisyo malapit sa Panatag shoal na malapit sa baybayin ng Zambales na siyang lugar na pinag-aagawan ng Pilipinas at China.

"Malinaw na ang mga ehersisyong nabal ay bahagi ng pagsisikap ng US na ipamalas ang lakas militar nito sa Asia-PAcific at upang salikupin ang China," anang PKP. "Hindi ito nakatutulong para kamtin ang isang mapayapang resolusyon sa teritoryal na pag-aagawan sa Panatag shoal, sa Spratlys at iba pang lupain sa South China Sea."

"Sa pamamagitan ng aktibong pagsuporta sa pagpapalaki ng militar ng US sa Asia-Pacific at sa pagpapahintulot nitong gamitin ang Pilipinas bilang lunsaran para sa nabal na operasyon ng US sa rehiyon, mas pinahihirapan ng gubyernong Aquino ang pagkakamit ng mapayapang resolusyon sa kaguluhan sa South China Sea," dagdag ng PKP. "Inuudyukan nito ang China na maging mas agresibo sa pagdedepensa sa mga teritoryo nito at itinutulak lampas sa mga hangganan ng mga karagatan nito."

"Sa harap ng lahat ng ito, magiging retoriko na lamang ang anumang deklarasyon ng gubyernong Aquino sa pananawagan ng isang mapayapang resolusyon sa kaguluhan sa South China Sea," dagdag ng PKP.

"Kinukundena ng PKP ang gubyernong Aquino sa pagpapahintulot sa mga barkong pandigma ng US na maglayag nang buong laya sa karagatan ng Pilipinas at sa pagdaraos ng mga ehersisyong militar na tahasang paglapastangan sa soberanya ng Pilipinas," anang PKP. "Sa ilalim ng rehimeng Aquino, tinatamasa ng militar ng US ang walang kapantay na paggamit sa Pilipinas, gamit ang ganap na bentahe ng Mutual Defense Treaty at ng Visiting Forces Agreement upang buuin ang permanenteng armadong presensya nito sa pamamagitan ng pabalik-balik na pagdaong ng barkong pandigma at mga submarinong may lulang mga sandatang nukleyar."

"Ibayo pang tinuligsa ng PKP ang rehimeng Aquino sa plano nitong pagtatayo ng mga pasilidad sa daungan Subic para magamit ng militar ng US sa paglalagak ng mga kagamitan upang serbisyuhan ang mga barko at submarino ng US na regular na dumadaong sa pantalan," anang PKP.