Ang Localized Peace Talks ay Nagsisilbi Lamang Para sa mga Lokal na Naghaharing Uri at sa AFP

Ka Samuel Guerrero
Celso Minguez Command - NPA-Sorsogon
Hulyo 12, 2013

Kinukundena ng Celso Minguez Command-Bagong Hukbong Bayan-Sorsogon ang patibong na inilalatag ng reaksyunaryong gubyerno ng Pilipinas at ng Armed Forces of the Philippines sa muling paggigiit ng pagkakaroon ng lokalisadong usapang pangkapayapaan.

Hindi localized peace talks ang solusyon sa ugat ng armadong tunggalian sa probinsya ng Sorsogon, o sa alinmang probinsya o rehiyon sa buong Pilipinas. Tinatangka lamang ng ganitong panawagan na hatiin ang organisadong kapasyahan ng buong rebolusyonaryong kilusan. Nagsisilbi din ito sa makitid na interes ng mga lokal na naghaharing uri sa Sorsogon upang makabuwelo sa kanilang pagkulimbat sa yaman ng probinsya.

Dapat maunawaan ng mga nagtutulak ng localized peace talks sa Sorsogon na ang armadong tunggalian na nag-uugat sa problema ng paghuthot ng malalaking dayuhang kapitalista sa ating likas na yaman at lakas-paggawa, sa problema sa kawalan ng lupa at kabuhayan ng mamamayan, at sa problema ng malalim na korapsyon at katiwalian sa reaksyunaryong gubyerno, ay isang dambuhalang suliranin na nangangailangan ng lunas sa pambansang saklaw. Dapat lang kung gayon na ang usapang pangkapayapaan ay gawin sa pambansang antas sa pagitan ng Gobyerno ng Republika ng Pilipinas at ng Negotiating Panel ng National Democratic Front of the Philippines.

Itinuturing ng CMC na isang positibong hakbang ng sinumang nagmumula sa panig ng GRP ang kanilang mga pagsisikap na makiisa sa malawak na mamamayan na itulak ang usapang pangkapayapaan. Gayunman, mahigpit na pinapayuhan ng CMC ang mga katulad nina Governor Raul Lee at ang kanyang provincial administrator na si Robert Lee Rodrigueza na kung totoong matapat sila sa hangaring makamit ang isang pangmatagalan at makatarungang kapayapaan, dapat nilang igiit sa kanilang Pangulong Noynoy Aquino na bumalik sa pakikipagnegosasyon sa Negotiating Panel ng NDFP, at iwaksi ang ideya ng isang lokalisadong peace talks.

Kaugnay nito, dapat namang pag-aralan muna ni AFP Public Affairs Office Chief Lt. Col. Ramon Zagala ang mga nagdaang kasunduan sa pagitan ng kanyang gobyerno at ng NDFP bago siya maglabas ng mga pahayag sa media. Ang kanyang hinihinging kundisyon na itigil ng NPA ang mga taktikal na opensiba nito upang magpatuloy ang usapang pangkapayapaan ay labag sa The Hague Joint Declaration of 1992. Nasasaad naman sa The Joint Agreement on the Formation, Sequence and Operationalization of the Reciprocal Working Committees na bago pa man pagkasunduan ang pagtigil ng mga labanan at disposisyon ng mga armadong pwersa ng bawat panig, dapat munang pagkasunduan at ipatupad ang mga mabubuong kaisahan sa usapin ng karapatang pantao at internasyunal na makataong batas, sa usapin ng sosyo-ekonomikong mga reporma, at sa usapin ng pampulitika at elektoral na mga reporma.

Kailangang maging malinaw para kay Lt. Col. Zagala at sa buong AFP na hindi bibitaw sa armadong pakikibaka ang NPA hangga’t hindi nakakamit ng mamamayan ang mga rebolusyonaryong mithiin nito.