Garapal sa pagkasinungaling si Lacierda -- NDFP

NDFP International Information Office
Hulyo 19, 2013

Translation: Lacierda is a bare-faced liar -- NDFP
Tinagurian ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) na isang garapal na kasinungalingan ang sinasabi ng gubyernong Aquino na "komitment upang wakasan ang panloob na tunggalian sa isang mapayapang paraan". Tinukoy ng NDFP na idineklara na ng mga upisyal ng gubyernong Aquino ang pagwawakas ng usapang pangkapayapaan. Sa kabilang panig, patuloy na nag-aalok ang mga armadong rebolusyonaryo ng pakikipag-usapang pangkapayapaan

Reaksyon ito ng Negotiating Panel ng NDFP na nakikipag-usap sa gubyerno ng Republika ng Pilipinas sa balita binabanggit daw ni Edwin Lacierda, tagapagsalita ni Presidente Benigno Aquino III, na determinado ang MalacaƱang na wakasan ang lahat ng panloob na tunggalian sa bansa "sa isang mapayapang paraan". Binanggit din sa ulat si Lacierda na nagsasabing, "Nasa PKP-BHB-NDF na ang desisyon kung dudulog sila sa hapag at makikipag-usap sa amin."

Idinidiin ng Panel ng NDFP na, taliwas sa ipinamamarali ni Lacierda, ang mga upisyal ng GPH ang nagdeklara mismo ng terminasyon ng usapang pangkapayapaan sa NDFP. Malaganap itong inuulat sa midya noong Abril 2013, na sinasabi nina Teresita Deles ng Office of the Presidential Adviser on the Peace Process, ni Alexander Padilla, dating tagapangulo ng Negotiating Panel ng GPH, at ni Lacierda mismo, na tutol silang umupo at makipag-usap sa mga armadong rebolusyonaryo.

Pinayuhan ng Panel ng NDFP ang gubyernong Aquino na "panindigan ang sinasabi" sa pagresolba sa panloob na mga tunggalian sa isang mapayapang paraan: palayain ang lahat ng mga bilanggong pulitikal, itigil ang mga asasinasyong pulitikal at mga pwersahang pandurukot, tanggalin ang mga armadong pwersang panseguridad sa mga komunidad ng sibilyan at isakdal at parusahan ang mga kriminal sa loob ng kanilang gubyerno.

Nananatiling laging bukas ang Panel ng NDFP upang ipagpatuloy ang usapang pangkapayapaan. Nasa gubyernong Aquino na ang desisyon kung iaatras nito ang naunang deklarasyon na kumitil sa usapang pangkapayapaan at bumalik sa pakikipag-usap.

Kinakatawan ng Negotiating Panel ng NDFP ang lahat ng armadong rebolusyonaryong organisasyon sa negosasyong pangkapayapaan, kabilang ang Bagong Hukbong Bayan at ang Partido Komunista ng Pilipinas. Nabahura ang usapan bunsod ng pagsalungat ng gubyernong Aquino na kilalanin ang mga nakaraang kasunduang nilagdaan ng dalawang partido.

REFERENCE:

Roselle Valerio
Information Officer
NDFP International Information Office
Email: ndf@casema.nl
info@ndfp.net

Tel: +31 30 2310431