Kundenahin ang 2nd Infantry Battalion sa Di-makataong Pagpaslang sa Dalawang Mandirigma ng Santos Binamera Command!

Ka Florante Orobia
Santos Binamera Command, BHB-Albay
Hulyo 16, 2013

Mariing kinukundena ng Santos Binamera Command-Bagong Hukbong Bayan-Albay ang di-makataong pagpaslang ng 2nd IB sa dalawang kasama na sina Louie “Ka Dennis” Olorsa at Alvin “Ka Peter” Retuirma sa Brgy. Badbad, Oas, Albay nitong Hulyo 16, 2013.

Si Ka Peter ay nasa iskedyul ng kanyang dalaw sa pamilya at si Ka Dennis naman ay itinalaga ng SBC upang maging ka-buddy ni Ka Peter. Ang dalawang kasama ay parehong nasa depensibong katayuan dahil sa nasabing programa ng dalaw.

Ngunit sa kabila nito, hindi nirespeto ng mga tropa ni Lt. Col. Andrew Costelo ng 2nd IB ang pamilya ni Ka Peter at bigyang-puwang na makapiling ng ilang araw ang kanilang mahal sa buhay. Hindi rin binigyan ng pagkakataon ng mga pasista na sumuko ang dalawang mandirigma na labis na nahihigitan sa bilang ng mga sundalo ng 2nd IB.

Pinapatunayan lamang nito na walang tinitingnan na solusyon ang AFP sa pagrerebolusyon ng mga mamamayan kundi ang utak-pulburang pagsagupa sa sinumang magsasaka na humahawak ng armas dahil sa napakatinding krisis sa lipunan.

Pinakamataas na pagpupugay ang iginagawad ng Santos Binamera Command para sa dalawang magsasakang sumapi sa hukbong bayan na sina Ka Dennis at Ka Peter.  Si Ka Dennis, 31 taong gulang, taga-Cabaloaon, Guinobatan, ay sampung taong naglingkod bilang hukbo ng mahihirap. Naging kasapi siya ng Partido Komunista ng Pilipinas noong 2004. Si Ka Peter naman, 36 taong gulang, taga-Badbad, Oas, ay noong 2006 sumumpa sa Partido upang kumilos nang buong-panahon upang ialay ang kanyang sarili sa pakikidigma ng mamamayan. Kinakatawan nila ang laksang Albayano na naninindigan sa pangangailangan at kawastuhan ng digmang bayan upang lunasan ang matinding pang-aapi at pagsasamantalang pumapatay sa buhay at kabuhayan ng mamamayan.