Masugid na Intel at Dealer ng Shabu, Pinarusahan ng Celso Minguez Command sa Matnog, Sorsogon

Ka Samuel Guerrero
Celso Minguez Command, BHB-Sorsogon
Hulyo 24, 2013

Matagumpay na isinakatuparan ng isang yunit partisano ng Celso Minguez Command-Bagong Hukbong Bayan-Sorsogon ang hatol na parusang kamatayan ng Hukumang Bayan kay SPO1 Virgilio Miguel Garra. Isinagawa ang pamamarusa sa Brgy. Gadgaron, Matnog, Sorsogon nitong alas-6:45 ng umaga, Hulyo 24, 2013.

Masugid na intel ng Philippine National Police at ng Military Intelligence Group si Garra mula nang nasa serbisyo pa siya ng PNP, hanggang sa siya'y magretiro na. Aktibo siyang naglalatag ng mga Barangay Intelligence Network sa mga bayan ng Matnog, Bulan, at Magallanes upang sagad-sagarang labanan ang rebolusyonaryong kilusan.

Sa panahon ng kanyang pagretiro, direkta siyang nagre-report bilang ahenteng paniktik sa Commanding Officer ng 31st Infantry Battalion. May malubhang pananagutan din si Garra sa pagpapasurender ng dalawang mandirigma ng Celso Minguez Command noong dekada 90 at 2006.

Kabilang din sa kanyang krimen sa mamamayan ay ang pagiging dealer ng shabu sa mga bayan ng Matnog, Bulan, at Magallanes. Matagal nang inirereklamo ng mga magulang, guro at magingng mabubuting alagad ng batas ang garapal na pagsu-supply ni Garra ng iligal na droga sa mga komunidad, paaralan, at mga opisina. Ang mga drug pusher na kanyang kontrolado sa mga bayang nabanggit ay nagsisilbi ring mga asset niya sa paniktik.

Binibigyang-babala ng Celso Minguez Command ang mga dealer at pusher ng iligal na droga sa prubinsya, laluna yaong mga nasa hanay ng militar at pulisya, na puspusang lalabanan ng CMC ang mga sagad-sa-butong masasamang elementong ito ng lipunan na sumisira sa buhay at kalusugan ng mamamayang Sorsoganon.

Nais ding linawin ng Celso Minguez Command na hindi target ng mga operasyong militar ng Bagong Hukbong Bayan ang mga retiradong pulis at sundalo. Tanging yaong mga nagpapatuloy pa rin sa armadong paglaban sa rebolusyonaryong kilusan bilang mga ahente sa paniktik, at yaong may nagawang malulubhang krimen laban sa mamamayan, ang siyang papatawan ng karampatang kaparusahan ng Hukumang Bayan at magiging lehitimong target ng BHB.