Mensahe ng pakikiisa sa RDF hinggil sa brutal na pagpatay kay Kasamang Ganti Prasadam

Luis G. Jalandoni
Chief Inernational Reprensentative
NDFP National Executive Committee
Hulyo 10, 2013

Translation: Message of solidarity to the RDF on the brutal murder of Comrade Ganti Prasadam

Mariing kinukondena ng National Democratic Front of the Philippines ang brutal na pagpatay kay Kasamang Ganti Prasadam noong 5 Hulyo 2013 sa bayan ng Nellore sa Andra Pradesh. Ipinapaabot namin ang aming taimtim na pakikiramay sa kanyang mga kasamahan, pamilya at mga kaibigan, at nakikiisa kami sa kanilang panawagan para sa isang masusing imbestigasyon upang bigyang-katarungan at panagutin ang mga salarin sa karumal-dumal na krimeng ito.

Bilang Bise-Presidente ng All-India Revolutionary Democratic Front at Executive Member ng Komite para sa mga Kamag-anak at Kaibigan ng mga Martir, naroon si Kasamang Ganti sa Nellore para sa taunang pulong komemorasyon para sa mga martir. Bibisitahin sana niya ang may karamdamang kamag-anak ng isang martir sa isang lokal na ospital nang patraydor siyang inatake at ang kanyang mga kasama ng mga di pa nakikilalang mga sanggano na armado ng mga karit at pistola.Nagpapaalala ang brutal na pagpaslang sa asasinasyon ng iba pang lider ng kilusang masa sa nakaraang 40 taon, kung saan, sangkot ang mga ahente ng ahensya sa paniktik ng gubyerno ng Andra Pradesh.

Dinaranas din ito ng kilusang masa para sa pambansang kalayaan at demokrasya sa Pilipinas sa kamay ng mga ahente sa seguridad ng mga gubyernong tuta ng US. Inaaresto ang mga lider at mga aktibista batay sa mga kung anu-anong kaso at paulit-ulit silang tinotortyur habang nasa kustodiya nila. Maraming lider-masa ang dinukot at hindi na muling inilitaw, o kaya naman ay pinapatay na lamang tulad nang ikinalugmok ni Kasamang Ganti.

Subalit hindi natitinag ng mga brutal at desperadong pang-aatake ng reaksyunaryong estado ang kilusang masa para sa panlipunang paglaya. Ang pagiging martir ni Kasamang Ganti ay naghihinang ng higit pang determinasyon ng mamamayan na makibaka para sa kanilang demokratikong mga karapatan at itatag ang mas mabuting lipunan.

Pinaaabot ng NDFP at ng rebolusyonaryong mamamayan ng Pilipinas ang kanilang maalab at militanteng pagsuporta sa RDF at mamamayang Indian sa pagpapatuloy ng pamana ni Kasamang Ganti Prasadam.

Mabuhay ang rebolusyonaryong pamana ni Kasamang Ganti Prasadam!
Mabuhay ang Rebolusyonaryong Demokratikong Prente!
Mabuhay ang rebolusyonaryong pakikibaka ng mamamayang Indian!
Mabuhay ang internasyunal na pagkakaisang anti-imperyalista!