NDFP-Mindanao condemns latest CDO bombing

Jorge Madlos (Ka Oris)
NDFP-Mindanao
27 July 2013

The NDFP-Mindanao extends it sympathy to the families and friends of the victims of the latest bombing incident at the Rosario Arcade, Limketkai Mall in Cagayan de Oro City, and condemns in the strongest possible terms this dastardly act that killed six, including provincial board member RoldanLagbas, and injured 37 others.

This was an act designed to foment sheer animosity and chaos, spreading further terror in Mindanao. We especially raise our strongest condemnation because such terrorist acttargeted innocent civilians, which, for the revolutionary movement, must be brought to an end.After the signing of the Framework Agreement on the Bangsamoroand even before the Aquino III’s  SONA, there has never been peace in Mindanao, which, even until recently, has only been punctuated by the almost daily occurrence of violence in both Moro and non-Moro areas.

Clearly, Aquino III’s braggadocio has completely misled the people into believing that a prelude to lasting peace has already been achieved in Moro areas in Mindanao.  In fact, the appalling manifestation of un-peace is now occurring even in relatively peaceful areas like Cagayan de Oro City.

The failure of past and present ruling classes and reactionary regimes to address the root causes of the armed conflict both in non-Moro and Moro areas in Mindanao is the main cause why peace in Mindanao has remained elusive these past decades.

The people cannot rely on the US-Aquino regime to protect their lives and livelihoods, thus it is imperative, now more than ever, to unite to protect themselves and struggle against such forms of senseless terrorism.#


============================================

ANG NDFP-Mindanao nagkundena sa bag-ong pagpamomba sa CDO

Jorge Madlos (Ka Oris)
NDFP-Mindanao
27 July 2013

Ang NDFP-Mindanao nagpadangat og simpatiya ngadto sa mga pamilya ug kahigalaan sa mga biktima ning bag-ohay pang insidente sa pagpabomba sa Rosario Arcade, Limketkai Mall sa Cagayan de Oro City, ug hugot nga nagkundena sa maong linuog nga binuhatan nga mikalas og unom ka kinabuhi, nalakip dinhi si provincial board member Roldan Lagbas, ug nakasamad salaing 37 pa.

Gidesenyo kini nga binuhatan aron magsabwag og kadaot ug kagubot, nga dugang nagpakuyanap sa terorismo sa Mindanao. Labaw namong gipaabot ang among kusganong pagkondena niining teroristang binuhatan tungod kay miigo kini og mga inosenteng sibilyan, nga maoy ginatumong nga pakgangon ug tapuson sa rebolusyonaryong kalihukan.

Human mapirmahi ang Framework Agreement on the Bangsamoro ug bisan sa wala pa ang SONA ni Aquino III, tin-aw nang walay nagtunhay nga kalinaw sa Mindanao, nga bisan hangtud karon, naduhigan sa nag-inadlaw nang pagsilaob sa kabangis sa mga erya sa Moro ug dili-Moro.

Tin-aw nga ang mga panghinambog ni Aquino hingpit nga nag pahisalaag lang sa katawhan sa pag patuo kanila nga nakab-ot na ang malahutayon nga kalinaw sa mga eryas aMoro sa Mindanao.  Gani, tataw ang kawalay-kalinaw bisan sa giilang relatibong malinawong mga erya sama sa Cagayan de Oro City.

Ang pagkapakyas sa mga kanhi ug kasamtangang nagharing hut-ong ug reaksyunaryong rehimen sa pagsulbad sa mga gamut-hinungdan sa armadong panagbangi sa mga eryang dili-Moro ug sa mga Moro sa Mindanao mao ang nag-unang hinungdan nganong malisod kab-oton ang kalinaw sa Mindanao ning milabayng mga dekada.

Dili malaoman sa katawhan ang rehimeng US-Aquino sa pagpanalipod sa ilang mga kinabuhi ug panginabuhian,  mao nga gikinahanglan,  mas labaw na karon, nga maghugpong ang katawhan aron panalipdan ang ilang han-ay ug makigbisog batok sa maong klase sa kinabuang nga terorismo.