6 ka mga persona sa banwa sg Toboso kg Calatrava, ginpapanaugan sg warrant of arrest sa rebolusyonaryong korte sg pumuluyo

Logo.bhb
August 25, 2013
 
Ang Roselyn Pelle Command (RPC) sg NPA sa Larangang NORTE-Negros pormal nga nag-anunsyo sa malapad nga publiko sa pagpadagdag sg WARRANT OF ARREST batok sa 6 ka mga persona sa banwa sg Toboso kg Calatrava sandig sa ila nga mga kasong kriminal nga pormal nga ginpasaka sa mga biktima kg pumuluyo sa talatapan sg Rebolusyonaryong Korte sg Pumuluyo kg sa ila pagkalehitimo nga mga military target sg rebolusyonaryong kahublagan. Ang mga masunod amo ang mga nasambit nga mga persona kg ila kaso:
  1. Mumar Alingasa – 40 kapin anyos, minyo kg nagpuyo sa Brgy. Hinab-ongan, Calatrava, isa ka anay katapo sg RPA kg nagabantay sa compound sa mga Lumayno. Ginpasakaan siya sa kasong pagpatay ni Junjun Vaflor (isa ka lider masa sa Sitio Vergara, Bug-ang, Toboso nga naghimakas sa duta batok sa mga Lumayno kg Baterna) sadtong Oct 2012 kg ni Ronaldo Bocaling (masang mangunguma sa sitio Dahlia, Bug-ang, Toboso nga nag-upod sa paghimakas sa duta batok man gyapon sa Lumayno kg Baterna) sadtong hinapos nga bahin sg 2009. Magluwas sini, responsable man siya sa pagpanglaplap sa mga kabaw sa sakop sa Brgy. Bug-ang, Toboso.
  2. Ezekiel alias ITSOY – 50 kapin ka tuig ang edad, taga sitio Pison, Bargy. Minaotoc, Calatrava kg isa ka katapo sg RPA nga responsable sa pagpatay ni Bador (isa ka lider masa nga naghimakas sa duta sa amo nga lugar batok man gyapon sa mga Lumayno kg Baterna) sadtong ulihi nga bahin sa 2007 kg isa ka mag-asawa sa Sitio Harvey, Manapasok, Calatrava. Sa subong, nagapangharas man siya sa mga mangunguma kg nagapang-langrab sa mga uma sa iya mga ka-baryo.
  3. Mariel Encarguez alais “Kulafu” – 20 anyos, soltero nga taga Brgy. San Isidro, Toboso, isa ka aktibong intel nga makinarya sg AFP-62nd IB kg nangunang responsable sa pagka-reyd sa isa ka yunit sg NPA sadtong Aug 26, 2011 didto sa Sitio Mainit, Brgy. San Isidro, Toboso. Hasta subong, supog ini nga gapangsobsob sa Trangkal Range nga sakop sg Toboso sa pagpangita sini sa mga NPA kg nagapangrekrut man sa hanay sa mga pamatan-on para mangin intel aset sa kaaway sa amo nga lugar. Athag nga sa sini nga kaso “espionage”, isa ka military target si Mariel Encarguez alias “Kulafu”. Upod ni Kulafu sa iya pagpang-intel amo sila ni Isidro Villegas kg Alex Montesa nga nagpuyo sa amo man nga barangay.
  4. Rosel Dada – 31 anyos, minyo nga may 2 ka bata, isa ka kagawad sa Brgy. San Isidro, sakop sg Toboso, isa man ka aktibo nga intel nga makinarya sg AFP, nagapang-rekrut sg mga intel aset sa amo nga lugar kg nagapresyur kg nagapamilit sa mga pumuluyo nga ginasuspetsahan nga mga suporter sg NPA nga pasurenderon. Parehas ni Kulafu, siya man isa ka military target sg rebolusyonaryong kahublagan bangud sa iya pagka-aktibo nga intel.
  5. Alias KITLOY – 40 kapin ka tuig ang edad, minyo, isa ka mananggiti nga nagpuyo sa Bargy Malatas, Calatrava kg isa na subong ka intel aset sg AFP 62nd IB pagkatapos nagsurender sa kaaway kg nagkooperar sa ila. Sa subong, masupog nga nagapaniid si Kitloy batok sa rebolusyonaryong kahublagan sa ila barangay, nagapanudlo sa mga gisuspetsahan nga suporter sg NPA kg nagapresyur sa ila nga magsurender man sa kaaway. Dugang pa, imboldado siya sa pagka-dakop ni “Ewil” Dinoso kg imboldado sa ekstorsyon sa sulod sa erya. Athag iyang kaso nga pagtraydor sa rebolusyon kg pagpagamit sa kaaway bilang supog nga intel amo na nga isa man siya ka military target.
  6. ALias BRAVO (ANOY) – 29 anyos, minyo nga may 2 ka bata, taga Brgy. Malatas, sakop sg Calatrava kg isa man ka supog nga katapo sg CAFGU subong matapos nga nag-surender sa AFP 62nd IB. Masupog man nga nagapagamit sa kaaway bilang intel kg imboldado sa pagka-dakop ni “Ewil” Dinoso. May kaso man siya nga “murder” apang wala niya ginserbisyohan ang silot kg mga probisyon nga ginpadagdag sa rebolusyonaryo nga korte sa iya kasong pagpatay.
Ang ini nga mga datus angot sa kasong pagpatay, pagpanglaplap sa karabaw, pagtraydor sa rebolusyon kg pagkooperar sa kaaway kag pagpang-intel resulta sa mga maid-id nga imbestigasyon nga ginpatuman sa NPA sa idalom sg Roselyn Pelle Command (RPC) sandig sa mando sa rebolusyonaryong korte sa idalom sa Demokratikong Gobyerno sg Pumuluyo sa tion nga nabaton sini ang mga pormal nga reklamo kg pagpasaka sa mga kaso batok sa ila. Mabakud ang mga “prima facie” kg mga sirkumstansyal nga ebidensya kg panaysayon sa mga masaligan nga saksi ang nakalap. Ang mga nasambit nga kaso ginkabig nga KRIMINAL ang kinaiya sini batok sa pumuluyo kg rebolusyonaryong kahublagan kg naga-merito sg silot KAMATAYON kun mapamatud-an nga may sala. Sa mga kaso sa pagpang-espiya kg pagpang-intel, ginakunsidera man ini sa internasyonal nga laye sg inaway nga mga “combatants” ang mga ini. Sandig sini, sila ni Kulafu, Itsoy kg Bravo mga lehitimo nga target sa mga kontra-opensiba sg NPA. Ginpapanaugan ang 6 nga nasambit sg WARRANT OF ARREST agud ila ini nga atubangon sa talatapan sg Rebolusyonaryong Korte sg Pumuluyo ang ila kaso kg mahatagan sg kahigayonan nga mangapain sa kaugalingon. Sila magabaton man sg mga nagaka-igo nga mga Subpoenas kg Warrants sandig sa degree nga ila na-amot sa mga kasong nakomiter. Magluwas sa nasambit nga mga persona sa ibabaw, may ara pa nga mga persona nga padayong ginpatigayon ang imbestigasyon angot sa mga kaso nga ila nakomiter batok sa rebolusyonaryong kahublagan kg pumuluyo parehas nanday alais “Bolo” sa banwa sg Calatrava kg Pastor Remy Viajedor sa sakop sg Toboso.

Apang bangud kay ang Rebolusyonaryong Korte sg Pumuluyo tampad nga nagakapot sa mga sandigan nga prinsipyo sg “due process” kg iban nga legal standards sa iya mga palisiya kg proseso, ginagarantiya sini ang mga pundamental nga kinamatarung sg mga supetsado. Ginapanawagan man lang sa rebolusyonaryong kahublagan ang mga nasambit nga akusado sa ila BOLUNTARYO NGA PAGSURENDER agud mas hapsay ang pagpatigayon sa ila seguridad kg kaluwasan kg matratar sg husto ang ila mga kaso. Ginapangayo man sg rebolusyonaryong kahublagan ang ila kooperasyon agud indi mabutang sa sitwasyon ang mga arresting units sg NPA sa aktibong pagdepensa kg mapilitan nga magsulod sa “battle situation” kun ang mga akusado armado kg peligroso sa tion nga sila paga-arestuhon. Determinado ang Rebolusyonaryong Korte sg Pumuluyo nga mahatagan sg makatarunganon nga proseso ang mga Akusado kg mahatagan sg makatarunganon nga hustisya ang mga Biktima labi na sa hanay sa malapad nga pumuluyo.

Ang pagkalehitimo sa Demokratikong Gobyerno sg Pumuluyo kg ang iya ligal kg hudisyal nga mga proseso ginpakita kg ginpamatud-an na sa iya pagpaidalom kg hugot nga pagtamod sa mga probisyon sg internasyonal nga Makitawhanon nga Laye kg Pagrespeto sa Tawhanon nga Kinamatarung (lakip na diri ang mga probisyon sg Geneva Conventions kg ang Protocols 1 & 2 sini), ginkilala ini sa bilog internasyonal nga Komunidad kg indi na in ma-kwestyon. Apang wala untat ini nga gin_deny_ sg reaksyonaryong gobyernong US-Aquino nga padayon man nga nagabutang sa iya kaugalingon sa “state of denial” sa kamatuoran nga nagaluntad ang isa ka civil war sa sulod sa pungsod Pilipinas subong kg nagaluntad na ang 2 ka gobyerno _ang Reaksyonaryong Gobyerno sa mga Dalagku nga Kumprador Burgesya-Agalon May Duta sa idalom sg dikta sg Imperyalismong US nga nagbase sa kasyudaran sa isa ka bahin kg ang nagabaskug kg nagalapad nga Demokratikong Gobyerno sg Pumuluyo sa mga sahing ginhimuslan kg ginpigos sa pihak nga bahin nga nagbase sa kaumhan.

Apang wala sa mga kamot sg Gobyerno sg Pilipinas ang paghukom sa “status of belligerency” sg rebolusyonaryong kahublgan. Ang mga politikal-militar nga kadalag-an sg CPP-NPA-NDF kg ang mga na-ani sini nga malapad nga suporta sa minilyon nga pumuluyong Pilipino kg internasyonal nga komunidad nagpamatuod sini.

Sa subong nga panahon, naga-operate na ang tanan nga mga units sg NPA sa idalom sg Roselyn Pelle Command (RPC) agud ipatuman ang Mandamyento de Aresto batok sa 6 nga Akusado.

Sa liwat, nagapanawagan ang Rebolusyonaryong Kahublgan sa tanan nga may mga WARRANT OF ARREST kg sa mga may ara kaso batok sa Rebolusyonaryong Kahblagan kg sa Pumuluyo sa ila BOLUNTARYONG PAGSURRENDER agud mahatagan sg husto nga pagtratar ang ila mga kaso, maserbisyohan ang mga ini kg mahatagan sg ligwa sa pagbag-o sa kaugalingon. Mabuhay ang CPP-NPA-NDF!