Iginigiit ng NDFP na palayain ang Konsultant ng NDFP na si Magpatoc

Luis Jalandoni
Chairperson, NDFP Negotiating Panel

Agosto 23, 2013

Translation: NDFP demands release of NDFP Consultant Magpatoc

Mariing kinukundena ng Negotiating Panel (Panel sa Negosasyon) ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) ang iligal na pag-aresto at pagkulong ng rehimeng Aquino sa konsultant ng NDFP na si Ma. Loida Tuzo Magpatoc. Siya ay may hawak ng Document of Identification # ND978254 sa alyas na Puri Feleo.

Isang lansakang paglabag sa Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees ng GRP-NDFP ang pag-aresto sa kanya noong Hulyo 28, 2013 at ang patuloy niyang pagkakakulong sa Camp Bagong Diwa (dormitoryo ng kababaihan) ng rehimen.

Gaya ng ipinakikita ng kalakip na Sulat ng Pagkilala na nilagdaan ng dating Tagapangulo ng Negotiating Panel ng GRP na si Silvestre H. Bello III, isinasaad na siya ay isang Konsultant ng NDFP sa Mindanao (VII) at "nararapat sa mga garantiya ng kaligtasan at imunidad na ipinagkakaloob ng Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees (JASIG) para sa saklaw na panahon ng negosasyong pangkapayapaan."

"Inoobliga kayong padaliin ang ligtas na kondukta at pagpapadaan sa mga taong nakalista sa itaas.

Salamat sa inyong kagandaahang-loob at tulong."

Iginigiit ng Negotiating Panel ng NDFP na igalang at tumalima ang gubyernong Aquino sa JASIG at palayain si Ma. Loida Tuzo Magpatoc at ang 12 iba pang personahe ng NDFP na protektado ng JASIG.

Gayundin, iginigiit namin ang pagpapalaya sa lahat ng 430 bilanggong pulitikal bilang pagtalima sa Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL) ng GRP-NDFP. Ang gubyernong hindi iginagalang ang mga kasunduan at kontratang pinasok nito ay hindi karapat-dapat na pagkatiwalaan at igalang.

Nasa ibaba ang listahan ng 12 iba pang personahe ng NDFP na protektado ng JASIG na nakapiit pa rin:

 • Alan Jazmines
 • Leopoldo Caloza
 • Emeterio Antalan
 • Eduardo Serrano
 • Tirso Alcantara
 • Ramon Patriarca
 • Edgardo Friginal
 • Jaime Soledad
 • Eduardo Sarmiento
 • Alfredo Mapano
 • Pedro Codaste
 • Renante Gamara

Kalakip:


GRP Letter of Acknowledgment signed by the GRP Panel Chairman Silvestre Bello III (The same letter at the PRWC.)

NDFP International Information Office:
mailing address:
Amsterdamsestraatweg 50
3513 AG Utrecht
The Netherlands
telephone: +31 30 2310431
email: ndf@casema.nl | info@ndfp.net