Pagpaparusa kay Antonio Olazo, isang masugid na impormer ng tropang AFP

Ka Samuel Guerrero
Celso Minguez Command, NPA-Sorsogon
Agosto 30, 2013

Isinakatuparan ng isang tim ng Bagong Hukbong Bayan - Celso Minguez Command ang hatol na kamatayan kay Antonio Olazo, isang impormer ng 2nd IBPA, nitong Agosto 29, 2013.

Si Antonio Olazo ay napatunayang maysala ng Hukumang Bayan sa dalawang kaso ng pag-iimpormer laban sa rebolusyonaryong kilusan at mamamayan. Noong taong 2006, ipinakubkob niya ang isang yunit ng BHB habang nagpapahinga sa isang bahay sa Brgy. Catanusan, Juban, Sorsogon. Pagkatapos ng insidenteng ito, kinausap ng mga kasama sa BHB-CMC si Antonio Olazo para bigyan ng mahigpit na babala o "last warning" sa kaso niyang pag-impormer ngunit sa halip na magbago ay muli nitong itinuro sa tropang 2nd IBPA noong Enero 2009 ang kinaroroonan ng isang mandirigma ng BHB-CMC na si Ka Aries sa parehong baranggay. Si Ka Aries noon ay dumalaw sa burol ng kanyang anak at non-combatant. Kilala rin bilang magnanakaw ng mga pananim, manok at ilang kagamitang pansaka sa Brgy. Catanusan at Brgy. Guruyan ng Juban, Sorsogon si Antonio Olazo.

Noong 2006-2009, ang tropang 2nd IBPA na nakakampo sa Brgy. Ranggas, Juban, Sorsogon, ang naging handler ng impormer na si Antonio Olazo.

Ang pagbibigay ng babala at mahigpit na babala ("warning" at "last warning" sa mga dating impormer at masasamang elemento ay bahagi ng disiplinang ipinapataw ng rebolusyonaryong batas at hustisya. Ito ay pagkilala na ang ilang kamalian ay maaari pang ituwid at ang indibidwal na nagkamali ay maaari pang magbago. Ang mga disiplinang ito ay hindi dapat samantalahin upang muling magkaroon ng pagkakataon para higit pang makapaminsala sa mamamayan at sa rebolusyonaryong kilusan at magpagamit sa berdugong AFP.