Pagpaparusa kay Mario Gupit, masigasig na impormer ng 508th Public Safety Battalion

Samuel Guerrero
Celso Minguez Command-NPA - Sorsogon
Agosto 28, 2013

Pinarusahan ng kamatayan si Mario Gupit, 38 taong gulang, isang masigasig na impormer ng 508th Public Safety Battalion na nakabase sa Bulan, Sorsogon. Ang parusa ay ihinatol ng Hukumang Bayan matapos na mapatunayang maysala si Mario Gupit sa sumusunod na kaso laban sa Bagong Hukbong Bayan at sa mamamayan:
 

  1.  Pagpapakubkob sa isang tim ng BHB noong Oktobre 8, 2012, alas-2 ng hapon
  2.  Pagpapakubkob sa isang tim ng BHB noong Pebrero 27, 2013, ala-una ng hapon
  3.  Aktibong paniniktik laban sa rebolusyonaryong kilusan
Kapwa naganap ang pagpapakubkob ni Mario Gupit sa BHB sa Brgy. M. Roxas, Bulan, Sorsogon. Nasugatan ang isang kasama sa mga insidenteng ito.

Si Mario Gupit ay aktibong impormer laban sa rebolusyonaryong kilusan. Hindi maaaring ituring bilang sibilyan at magtamasa ng mga karapatan bilang sibilyang mamamayan ang isang aktibong impormer na sangkot sa gawaing paniktik ng tropang AFP-PNP at kung gayon ay nagiging lehitimong target ng mga taktikal na opensiba ng BHB.

Ang rebolusyonaryong kilusan ay may selektibong patakaran kaugnay sa pagtrato sa PNP. Hindi lahat ng yunit at elemento ng PNP ay awtomatikong target ng mga taktikal na opensiba ng BHB. Yaong masigasig na nagsasagawa lamang sa hanay ng PNP ng kontra-insurhensiyang operasyon laban sa rebolusyonaryong kilusan ang pangunahing target ng BHB. Hinihikayat ng Celso Minguez Command ang tropang PNP na talikuran ang kontra-insurhensiyang gawain nila.
Website:
http://bhbsorsogon.blogspot.com/