Sibilyan, biktima ng ekstrahudisyal na pamamaslang ng tropang 2nd IBPA sa Guinobatan, Albay

Florante Orobia
Santos Binamera Command - NPA-Albay
Agosto 23, 2013

Mariing kinokondena ng Santos Binamera Command ang ekstra-hudisyal na pamamaslang (EJK) kay Adan Cantar, sibilyang magsasaka ng tropang 2nd IBPA. Binaril-patay si Adan Cantar sa kanyang bahay sa Brgy. Sinungtan, Guinobatan, Albay nitong alas-7 ng gabi, Agosto 22, 2013 ng tatlong armadong tropang militar. Ang bahay ng biktima ay halos 1 kilometro lamang ang layo mula sa tropa ng PDT, 2nd IBPA sa parehong baranggay.

Ang Brgy. Sinungtan ay isa sa '11 upland baranggays' ng bayan ng Guinobatan na dalawang taon ng saklaw ng Peace and Development Team Operation (PDT) ng 2nd IBPA. Ang PDT ay ang bagong katawagan sa dating operasyong RSOT sa ilalim ng anti-mamamayang Oplan Bayanihan. Mula Hulyo 2011, sa pagsimula ng PDT operations ng 2nd IBPA sa Albay, naitala ang maraming kaso ng mga "human rights violations", kasabay na ang mga pamamaslang, pambubugbog at pananakot laban sa mga sibilyang mamamayan ng Guinobatan.

Matatandaang si Adan Cantar ay isa sa mga biktima ng "human rights violations" ng PDT. Isa siya sa lumahok sa 'dialogue' na kinondukta ng LGU Guinobatan sa Brgy. Sinungtan noong Agosto 2011 para diumano'y dinggin ang kanilang mga reklamo laban sa 2nd IBPA at sumama rin siya hanggang sa mga rally at iba pang pagkilos para ipanawagan ang pagpapalayas sa PDT Operations ng 2nd IBPA. Isa siya noon sa tinakot, pinagbantaan at inakusahan ng 2nd IBPA na 'NPA supporter' diumano.

Komon sa mga biktima ng ekstra-hudisyal na pamamaslang ng tropang AFP-PNP sa buong bansa ang naging biktima muna sila ng pananakot at pinaratangan na "NPA supporter' bago paslangin. Ganito rin ang naging kaso ng mga naunang biktima ng EJK ng PDT, 2nd IBPA sa Guinobatan, Albay na sina Dante Osma ng Brgy. Sinungtan at Brgy. Kgwd Ely Oguis ng Brgy Cabaluaon.

Malinaw sa mamamayang Albayano ang mga krimen ng PDT Operations ng 2nd IBPA. Bistado na ang kasinungalingan ni Lt. Col Andrew Costelo, tagapagsalita ng 2nd IBPA, na buong pagmamayabang na pinagtatakpan pa ang krimen ng kanyang mga kabaro sa AFP. Wala pa ni isang sundalo ng 2nd IBPA ang naparusahan sa kanilang krimen.

Mamamayang Albayano, higit na pahigpitin ang pagbabantay laban sa mga abuso sa karapatang-pantao ng tropang 2nd IBPA!