Hugot nga gipanghimaraut sa NDF-FSMR ang bangis nga pagpatay sa usa ka lider sa tribung B’laan ug iyang ubus og panuigong anak ug ang pagpang-istraping sa mga sibilyan sa Kimlawis

Ka Efren
NDFP-FarSouth Mindanao Region
06 Setyembre 2013

Hugot nga gipanghimaraut sa NDF-FSMR ang bangis nga pagpatay sa mersenaryong tropa sa gubyerno sa usa ka lider sa tribung B’laan ug iyang ubus og panuigong anak ug pagpang-istraping sa mga sibilyan lakip ang kababayen-an ug mga bata didto sa Sityo Bolol Kalon, Brgy. Kimlawis, Kiblawan, Davao del Sur.  Ang mga biktima sa pagpamatay mao sila ni Datu Anting Freay, 60 anyos, ug si Victor Freay, 16 anyos.  Si Datu Anting ilado nga anti-mining nga lider sa Kimlawis.Ang pwersa sa militar ilalom sa 39th IB-AFP ug kuyog nilang mga elemento sa Task Force KITACOM miabot sa Brgy. Kimlawis niadtong Agosto 22 ug diha-dihang gideploy sa erya, ang uyokang bahin sa minahan sa Glencore-Xstrata.  Kaadlawon sa misunod nga adlaw, usa ka kolum ang niabot sa Sityo Bolol Kalon ug mipaingon sa panimalay sa pamilya Freay.  Gipusil nila og katulo si Datu Anting dihang migawas kini sa iyang balay aron mosusi.

Human niini, girakrakan sa mga sundalo ang miikyas nga pamilya ni Datu Anting ug ilang nangahasing mga paryente sa silingang mga panimalay, hinungdan sa pagkaigo ni Victor.  Nakaangkon siya og dise-sais ka samad pinusilan.  Ang asawa ni Datu Anting nga si Kiit Freay, 50 anyos, iyang mga anak nga sila Reil (12 anyos) ug Cio (9 anyos), ug ilang mga kaparyentehan mihiklin sa lasang hangtod nga nakabiya na ang mga sundalo dala ang mga patayng lawas nila ni Datu Anting ug Victor.

Gipanghingusog sa 39th IB nga ang nangamatay mga “bandidong B’laan” nga ilang giakusahang responsable sa mga kagubot sa mining site. Halos tulo ka bulan lamang gikan nasakmit sa Glencore ang minahan, tataw nga ginasugdan na niini ang kampanyang pagpuo sa kaliwatang lumad nga nagasupak sa mining.  Ila kining pamaagi aron maangkon ang ginalantugiang minahan, sama sa naagoman sa mga Wayuu Indians sa usa ka coal mine sa Colombia.  Ang bag-ohay lamang nga nahitabong masaker sa Bolol Kalon ug ang mga nangaging pagpamatay sa mining area nga mibiktima og mga bata ug kababayen-an nagapakita sa kahakog sa teroristang pundok nga langyawng monopolyo kapitalista ug estado nga mosumbalik sa mga sibilyang nagasukol sa ilang madautong mga interes.

Bag-ohay lamang, gibasol sa Glencore-Xstrata ang ilang pagpakunhod (retrenchment) nga makaapekto sa 200 ka mga empleyado niini ngadto sa anti-open pit mining nga baruganan sa Environment Code sa South Cotabato nga matud nila maoy nakababag sa pag-uswag sa ilang operasyon.  Tataw kini nga paglimud sa bug-os nga kamatuoran nga ang armadong pag-alsa sa Rebolusyonaryong Pangayaw sa unahan sa malukpanong pakigbisog sa katawhan batok sa mining maoy labing mapiugon ug labing masibutong ilang nasugamak.  Dugang pa, tin-aw nga ang kompanya nagahimo og mga pasumangil aron pugsun ang gubyernong Aquino nga momugna og paborableng mga desisyon ug lakang lambigit sa ilang nabaldang operasyon.

Busa ang armadong pag-alsa batok sa dagkung langyawng tigpangawkaw sama sa Glencore-Xstrata ug ilang mga lokal nga kakunsabong ginapanalipdan sa reaksyunaryong gubyerno tin-aw nga maoy labing prinsipyado ug nagbansiwag nga hinagiban sa mga B’laan sa Bong Mal nga anam-anam nang nakaakab-ot og mga kadaugan diha sa pagpanalipod sa ilang katawhan ug yutang kabilin.

Nagapanawagan kami sa atong mga kaigsoonang B’laan lakip ang uban pang mga katawhang lumad ug tanang bulnerableng biktima sa pagpanglapas sa large scale mining nga barugan ang ilang mga katungod ug molunsad og armadong pagbatok sa mga manunulong nga dugay nang nagtukmod kanila ug sa tibuok nasud Pilipinas sa lamak sa grabeng kalisod, pagpangdaugdaug ug pagpahimulos.