Isang paglapastangan sa soberanya ng Pilipinas ang magkakasunod na pagdaong ng mga barkong pandigma ng US at Japan sa bansa

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Setyembre 18, 2013

Translations:Successive dockings of US, Japanese warships are affront on Philippine sovereignty--CPP

Kinundena ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang magkakasunod na pagdaong ng mga barkong pandigma ng US at Japan sa mga pantalan ng Pilipinas nitong mga nakaraang araw bilang "paglapastangan sa soberanya ng Pilipinas."

Layunin ng mga pagdaong na ito, dagdag pa ng PKP, na "patatagin ang hegemonistang hangarin ng US sa Asia-Pacific, ibayong gatungan ang tunggalian sa South China Sea at gawing mas mahirap na kamtin ang mapayapang resolusyon sa kagaluhan sa Spratly."

Inilabas ng PKP ang pahayag na ito kaugnay sa pagdating kahapon ng dalawang barkong pandigma ng US sa Subic Bay upang lumahok sa war games ng mga tropa ng Armed Forces of the Philippines (AFP) sa may pinag-aagawang erya sa South China Sea. Ang USS Boxer isang amphibious assault ship, at ang USS New Orleans, na isa namang amphibious transport dock ship ay bahagi ng Box Amphibious Ready Group at may kakayahang maglunsad ng mga operasyong pag-asolt sa tubig at lupa.

Bago nito'y ang pagdating at pagdaong noong Linggo ng dalawang barkong pandigma ng Japan sa Manila Bay. Ang JS Akebona (DD-108) at ang JS Hamagiri (DD-155) ay nasa ilalim ng Escort Six Division ng Japan Maritime Self-Defense Force. Sa loob ng dalawang araw, sumailalim ang mga barkong pandigma ng Japan sa tinaguriang "reprovisioning, rest and recreation (pagkakarga ng suplay, pagpapahinga at paglilibang)."

"Ang paparami at patuloy na presensya ng mga barkong pandigma ng US at mga panlabang tropa sa Pilipinas, at ngayon, maging ng mga pwersa ng Japan na kaalyado ng US ay isang panlilibak sa soberanya ng Pilipinas at nagpapahina sa kakayahan ng Pilipinas na magkaroon ng isang independyenteng patakarang panlabas," pagdidiin ng PKP.

"Sa pagpapahintulot sa militar ng US na permanenteng ihimpil ang mga pwersa nito sa Pilipinas, isinuko na ng rehimeng Aquino ang kalayaan ng Pilipinas at itinali ang patakarang panlabas ng Pilipinas sa US."

"Dapat papanagutin ang papet ng rehimeng Aquino sa patuloy na pagkauk-ok ng soberanya ng Pilipinas," pagdeklara ng PKP. "Matapos ang tatlong taon, lubusan nang ibinasura ng rehimeng Aquino ang soberanya ng Pilipinas habang ganap na isinailalim nito ang sarili sa patakarang panlabas na dikta ng gubyernong US."