Kamakailang pag-aresto sa isa na namang konsultant ng NDFP , ibayong pagsabotahe sa usapang pangkapayapaan

Logo.ndfp
Alan Jazmines
Consultant, NDFP
 
September 01, 2013
Ang National Democratic Front of the Philippines (NDFP) at ang iba’t iba pang lokal at internasyunal na organisasyong nagtutulak ng prosesong pangkapayapaan ay puspusang nagsusulong ng pagsisikap para sa isang tunay, pangmatagalang kapayapaan sa pamamagitan ng pagkakamit ng mga mutwal na kasunduan, ng mga saligang sosyo-ekonomiko at pagbabagong pulitikal-konstitusyunal, at seryosong wakasan ang mga labanan.

Taliwas dito, ang Gubyerno ng Republika ng Pilipinas (GPH) — sa partikular, sa panig ng kasalukuyang rehimeng Aquino — ay pataksil na minamaliit at malalang binabalewala (hanggang sa puntong nilalapastangan) ang mga kasunduan na napagkaisahan simula pa at sa proseso ng usapang pangkapayapaan ng NDFP-GPH.

Nangyayari ito kahit sa mga kaso ng mga kasunduang lubhang krusyal sa pagpapatuloy at pag-usad ng usapang pangkapayapaan, tulad ng Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL) at ng Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees (JASIG). Dapat ay tiyakin ng CARHRIHL ang pagrespeto at proteksyon (ng karapatang-tao) ng magkabilang panig sa kasalukuyang tunggaliang sibil sa bansa. Dapat namang tiyakin ng JASIG na ang mga konsulatant sa usapang pangkapayapaan at mga istap ng magkabilang panig ay pinoprotektahan mula sa paniniktik, pag-aresto, detensyon, prosekusyon at iba pang antagonistikong aksyon na lalabag sa kanilang mga karapatan o makasasagabal sa kanilang epektibong partisipasyon at paggampan ng gawain sa prosesong pangkapayapaan.

Subalit hindi humihinto ang militar, paramilitar, pulis at mga pwersa sa paniktik ng GPH sa paniniktik, pag-aresto, pagdetine, pagtatambak ng mga gawa-gawang kasong kriminal at paglabag sa karapatang-tao, ligal at iba pang karapatan ng mga konsultant pangkapayapaan ng NDFP at iba pang pwersa ng NDFP na protektado ng JASIG.

Ang pinakuhuling konsultant pangkapayapaan ng NDFP na biktima ng ganitong patraydor na gawain ng mga pwersa ng GPH ay si Ma. Loida Magpatoc, isang konsultant pangkapayapaan ng NDFP na kumakatawan sa NDFP Far South Mindanao.

Si Magpatoc ay 52 taong gulang, may-asawa at isang “Lola” sa kanyang limang apo.

Sa kabila ng pagiging protektado ng JASIG, naglabas ang Armed Forces of the Philippines (AFP) ng P500,000,00 pabuya para sa kanyang ikadarakip.
Sa paggampan niya ng kanyang gawain bilang konsultant pangkapayapaan ng NDFP, nakikisalamuha at nakikipagkonsultahan si Magpatoc sa mga lokal na komunidad sa mga barangay sa Far South Mindanao kaugnay sa isyu sa lupa, produksyon at iba pang sosyo-ekonomiko at usaping pulitikal, nang matunugan siya ng 1002nd Brigade (1002ND Bde) ng 10th Infantry Division ng Philippine Army (10th ID PA) sa Brgy. Zone III, Digos, Davao del Sur at inaresto siya nang ala-4 ng umaga ng Hulyo 28.

Nang agad nalaman ng buong komunidad ang sitwasyon, lumabas ang mga nasa komunidad para protektahan siya at hadlangan ang 1002nd Bde. Iprinisenta ni Magpatoc ang kanyang Dokumento ng Impormasyon ng JASIG sa 1002nd Bde at iginiit ang proteksyon niya sa pag-aresto. Subalit kinumpiska lamang ng 1002nd Bde ang dokumento niya ng JASIG, binalewala ang iginigiit niyang proteksyon sa pag-aresto at inaresto pa rin siya. Pumalag ang mga tao mula sa komunidad na nakapalibot sa kanya na dalhin siya ng 1002nd Bde dahil duda silang baka may masamang gawin sa kanya. Tinanong ni Magpatoc at ng mga taga-komunidad kung may mandamyento de aresto para sa pag-aresto sa kanya subalit walang maipakitang anuman ang mga pwersa ng 1002nd Bde.

Nangyaring naaresto na siya, nang dumating ang Philippine National Police (PNP) sa Davao del Sur ng araw na iyon para kunin siya, sa pagkakataong ito, mayroon nang mandamyento de aresto (batay sa mga gawa-gawang kaso ng “panloloob,” “paninira ng ari-arian” at “double homicide”), at dinala siya sa kanilang punong himpilan sa Digos. Mula roon, inilipad siya noong Agosto 4 sa Metro Manila at ikinulong siya sa Kwartel ng Kababaihan sa Camp Bagong Diwa sa Taguig City.

Matapos ang pag-aresto sa kanya, umakyat na agad sa P5.6 milyon ang pabuya ng AFP para sa kanyang ikadarakip.

Alan Jazmines
NDFP peace consultant
detained at the
Special intensive Care Area,
Camp Bagong Diwa, Taguig City