NPA attacks camp of NIPAR bandit group in San Fernando, Bukidnon

Ariel Inda Magbanwag
South Central Bukidnon Subregional Command

September 18, 2013

Units of the New People’s Army under the South Central Bukidnon Subregional Command attacked the camp of the criminal bandit group NIPAR (New Indigenous People’s Army for Reform) led by Aldie “Butsoy” Salusad, September 16, 2013, around 5:00 AM in Sitio Kiranggol, Brgy. Dao, San Fernando, Bukidnon. The attack was launched in response to the overdue demands for justice of this group’s victims.

One was killed while five other bandit members were wounded inside their fortified camp in a chain of sporadic firefight which lasted for more than two hours. Surprised by the sudden assault of the revolutionary army, some armed bandits ran and hid among civilians; they returned fire using the gold panners in the area as human shield.On the other hand, a few Red fighters were wounded in the battle. The unit command of the attacking force decided to withdraw orderly to avoid civilian casualties, leaving the mission of meting out punishment on Butsoy unaccomplished.

This incident proves that the reactionary troops of the AFP condone the criminal activities of this notorious group. Soldiers from detachments in Dao and Kibungkog, together with Nonong Salusad, regularly visit the NIPAR camp. Instead of arresting these bandits and prosecuting them for murdering Jimmy Liguyon and robbing Tessie Ombo, these soldiers happily share the spoils from the extortion activities of their cuddled armed monsters.  

The AFP’s collusion with NIPAR is beyond doubt. Without military and police backing, how could Butsoy’s group freely do business and acquire high-powered firearms to control and dominate the small-scale gold miners of Kiranggol? Clearly, the military and police are among those who benefit from the spoils of NIPAR’s illegal activities. This is the reason why the long arm of justice apparently fails to catch them. It would be a folly for the AFP-PNP to arrest Butsoy or make him surrender, since his bandit group NIPAR has served effectively their counterrevolutionary witchhunting.

In response to Butsoy’s lies peddled in the local media regarding the battle:

First, it is blatantly untrue that forces of the 23rd IB-CAA from the neighboring detachment of Kibungkog sent reinforcements to aid the beleaguered bandit group in repelling the attackers. The fact is, the group of Butsoy’s father, the CAFGU bandit Nonong Salusad, together with soldiers of the 23rd IB who were already in the NIPAR camp two days before the NPA attack, fiercely fought side-by-side with NIPAR.

Second, while it is true that a few were wounded, not one Red fighter was killed in the battle.

Third, the NPA firmly abides by its iron discipline. The alleged confiscation of a  P350,000 cash from a gold buyer is pure and simple malicious accusation.

Fourth, not a single firearm of the NPA attacking unit was left in the place of incident. The M-14 rifle that Butsoy flaunted as a hard won prize captured from the NPA attackers is nothing but his own group’s firearm.

Although the mission of meting out punishment on Butsoy and his bandit group was not carried out successfully, the NPA as the people’s army has shown that, it never sat idly in waiting for an opportune time to serve revolutionary justice to NIPAR’s victims. Contrary to the nonchalance of the military and police of the ruling classes, we assure the victims and their families that the future is bursting with many more opportunities. They can hope for justice to be served in due time. 

Ariel Inda Magbanwag
Spokesperson
South Central Bukidnon Subregional Command

----------------------
Bisaya Version

Septembre 18, 2013
NPA Miatake sa Kampo sa Bandidong NIPAR sa San Fernando, Bukidnon

Gisulong sa mga yunit ilalom sa New People's Army-South Central Bukidnon Subregional Command ang kampo sa kriminal nga bandidong pundok NIPAR (New Indigenous People’s Army for Reform) nga gipanguluhan ni Aldie “Butsoy” Salusad, Septembre 16, 2013, mga bandang alas 5:00 sa buntag sa Sityo Kiranggol, Brgy. Dao, San Fernando, Bukidnon. Aksyon kini aron pagtubag sa dugay nang gisinggit nga hustisya sa mga biktima sa maong grupo.


Usa ang patay ug laing lima pa ang nasamdan sa mga bandido nga naa tanan sulod sa ilang trenseradong kampo sa hugna-hugna nga pinusilay nga milungtad sa kapin duha oras nga panagsangka. Dihang surpresang gidasmagan sa pwersa sa rebolusyonaryong hukbo, ang ubang armadong mga sakop ni Butsoy misagol sa mga sibilyan ug gihimong salipod ang mga mamilingay og bulawan sa maong lugar samtang nagsige og pamusil.

Sa pikas bahin, may pipila ka Pulang manggugubat usab nga nasamdan. Bisan kung wala nagmalampuson sa pagsilot kang Butsoy, nakahukom ang kumand sa maong yunit sa pag-atras na lang aron makalikay nga makahimo og kadaut ngadto sa mga sibilyan.

Ang maong insidente tin-aw nga nagpamatuod sa pagkunsinte sa reaksyunaryong tropa sa AFP sa mga kriminal nga aktibidad sa gikaintapang grupo. Regular nga mag-adtuan sa kampo sa NIPAR ang mga sundalo sa detatsment sa Dao ug Kibungkog kuyog kang Nonong Salusad. Imbes nga arestuhon aron mataral sa krimen sa pagpatay kang Jimmy Liguyon ug pagtulis kang Tessie Ombo, malipayong nag-inambitay ang mga sundalo ug ilang giarmasang inalimahang mangtas sa abot sa ilang pagpangilkil sa mga tawo.

Dili na kaduha-duhaan ang pagkunsabohay sa AFP ug sa bandidong grupong NIPAR. Kung walay pagpaluyo sa militar ug kapulisan, gawasnong kaha nga makanegosyo ug makaangkon kaha og mga tag-as nga kalibreng armas ang grupong Butsoy aron kontrolon ug harian ang mga nanginabuhi sa bulawanan sa Kiranggol? Klarong lakip sa nabulahan sa mga iligal nga binuhatan nilang Butsoy ang mga kasundaluhan ug kapulisan. Kini ang nagapaluyong hinungdan nganong dili siya maabot sa taas nga kamot sa hustisya. Kinabuang alang kanila ang pag-aresto o pagpasurender kang Butsoy kansang bandidong grupong NIPAR adunay dakung kapuslanan sa AFP-PNP sa ilang paggukod sa rebolusyonaryong kalihukan.

Lambigit sa mga puntong gipagarpar ni Butsoy sa midya kabahin sa panagsangka:

Una, dili tinuod nga nagpadala og reimporsment ang mga pwersa sa 23rd IB-CAA gikan sa silingang detatsment sa Kibungkog. Aktibong nakigsangka uban sa grupong Butsoy ang panon sa iyang amahang sama kaniyang bandidong CAFGU nga si NonongSalusad uban sa mga sundalo sa 23rd IB sa Kiranggol nga anaa na sulod sa kampo sa bandido duha ka adlaw sa wala pa misulong ang NPA.

Ikaduha, tinuod nga may pipila nga nasamdan, apan walay bisan usa ka Pulang manggugubat nga nakalas sa maong sangka.

Ikatulo, nagasubay sa puthaw nga disiplina ang NPA busa butang-butang lang ang giingong pagkuha sa kwarta nga P350,000 gikan sa buyer sa bulawan.

Ikaupat, walay bisan unsa mang armas nga nabilin ang NPA sa lugar nga gisangkaan. Ang gipasiatab ni Butsoy nga M-14 kaugalingong armas nga gihuptan sa iyang pundok ug dili iya sa NPA nga ilang nailog.

Bisan wala hingpit nga nagmalampuson ang pagpahamtang sa pagsilot ngadto kang Butsoy ug sa iyang bandidong grupo, napakita sa NPA nga isip hukbo sa katawhan, wala kini natulog sa pagpaabot sa kahigayunan sa paghatag sa rebolusyonaryong hustisya ngadto sa mga biktima. Sukwahi sa pagpakabuta-bungol sa mga kasundaluhan ug kapulisan sa nagharing hut-ong, among ipasalig ngadto sa mga biktima ug ilang mga pamilya nga daghan pang kahigayunan sa umaabot ug ang katumanan sa pagkab-ot sa hustisya, dahumon sa tukmang panahon.