Operasyong haras inilunsad ng BHB laban sa 2nd IBPA

Florante Orobia
Binamera Command - NPA-Albay
Setyembre 24, 2013

Inilunsad ng isang tim ng Bagong Hukbong Bayan ang operasyong haras laban sa tropa ng 2nd IBPA na nagpapatrolya sa Brgy. Maninila, Calamig, Albay nitong Setyembre 24, 2013, alas-10 ng umaga. Ang isang iskwad ng 2nd IBPA na naglulunsad ng "patrol operation" ay nagsilbing 'security force' ng isang 'civil-military operation' (CMO) na inilunsad ng 2nd IBPA kasabay ang PNP at Phil. Navy sa parehong baranggay.

Ang civil-military operations sa anyo ng 'medical mission' na inilunsad sa Brgy. Maninila ay bahagi ng yugto ng konsolidasyon ng operasyong SOT o PDT (Peace and Development Team). Inilulunsad ng 2nd IBPA ang SOT o PDT sa ilang kulompon ng mga baranggay sa saklaw ng mga bayan ng Camalig, Daraga at Jovellar mula Hunyo 2013 hanggang sa kasalukuyan. Ang mga 'civil-military operations' ay naglilinlang sa mamamayan sa pamamagitan ng mga pakitang-taong aktibidad na nagkukunwaring nagbibigay ng serbisyo sa mamamayan ngunit sa katotohanan ay nagsisilbi sa layuning pang-kombat at 'intelligence gathering' ng tropang militar.

Lehitimong target militar ng Bagong Hukbong Bayan ang alinman sa tropang 2nd IBPA na nagpatrolya at naglunsad ng 'civil-military operations' sa Brgy. Maninila, Camalig, Albay.