Pagkubkob ng 31st IBPA, matagumpay na binigo ng Bagong Hukbong Bayan

Samuel Guerrero
Celso Minguez Command - NPA-Sorsogon
Setyembre 22, 2013

Matagumpay na binigo ng isang yunit ng Celso Minguez Command - Bagong Hukbong Bayan ang kubkob ng 31st IBPA nitong Setyembre 21 at 22 ng kasalukuyang taon. Mula pa Setyembre 15, 2013, tuluy-tuloy na naglunsad ng 'batallion-size' na operasyong kombat ang 31st IBPA upang kubkubin ang yunit ng BHB sa mga 'interior baranggays' ng bayan ng Juban, Magallanes at Bulan, Sorsogon.

Unang nabigo ang pagkubkob ng isang kumpanya ng 31st IBPA sa nakahimpil na yunit ng CMC-BHB sa Brgy. Dolos, Bulan, Sorsogon nitong Setyembre 21, 2013, alas-4 ng hapon. Sa aktwal na labanan, dalawang elemento ng 31st IBPA ang agad na napatay dahil napasabugan sila ng mga bombang 'command-detonated' habang papalapit sa pusisyon ng mga kasama. Noong alas-8 ng gabi na iyon, napasabugan ng granada ng 3-kataong tim ng CMC-BHB ang isang platun ng 31st IBPA na tropang 'reinforcement' sa napalaban nilang yunit. Naganap naman ang matagumpay na 'sapper operation' na ito sa Brgy. Lapinig ng bayan ng Magallanes, Sorsogon. Agad na napatay naman sa insidenteng ito ang 4 na sundalo ng 31st IBPA. Nitong Setyembre 22, 2013, sa ganap na alas-3 ng hapon, muling nagkaroon ng engkwentro sa Brgy. Calmayon, Juban, Sorsogon. Sa mga labanang ito, ligtas at walang kaswalti sa panig ng BHB.

Ang todo-todong pag-atake ng 31st IBPA ay bahagi ng ambisyosong paghahabol ng bawat yunit ng AFP at PNP ng 'accomplishments' para sa pagtatapos ng unang-hating bahagi ng Oplan Bayanihan ngayong taon. Tulad ng mga nakaraang Oplan pang-kontrainsurhensiya ng mga reaksyunaryong rehimen bago ang rehimeng US-Noynoy Aquino, ang Oplan Bayanihan ay naninibasib at naghahasik ng teror sa kabila ng pag-aasta at palabas nito na ito'y 'kampeon ng kapayapaan' na ayaw ng madugong labanan.

Pilit na itinatago ng 31st IBPA ang kanilang kaswalti upang pagtakpan ang palpak at hambog nilang pag-atake.