Pusakal na holdaper at asset ng Phil. Army, pinarusahan ng kamatayan

Ka Samuel Guerrero
Celso Minguez Command - Bagong Hukbong Bayan-Sorsogon
Setyembre 15, 2013

Isinakatuparan ng CMC-BHB ang hatol na kamatayan ng hukumang bayan kay Alvin Mapusao ng Brgy. Cumapocapo, Pilar, Sorsogon nitong Setyembre 14, 2013, alas-7 ng gabi. Si Alvin Mapusao ay impormer-asset ng Phil. Army, pusakal na holdaper at impostor. 

Batay sa mga isinampang kaso ng mamamayan ng bayan ng Pilar, Sorsogon, napatunayang maysala sa sumusunod na malulubhang krimen at anti-rebolusyonaryong gawain si Alvin Mapusao:


1. Pagpatay kay Eugenio Mirabuna noong Agosto 6, 2012 at kay Joseph Motilla nitong taong 2013, mga residente ng Brgy. Cumapocapo, Pilar, Sorsogon. Ang mga biktimang ito ay pinaslang sa utos ng Phil. Army dahil binintangan ang mga ito na "NPA supporter".

2. Ilang kaso ng panghoholdap na nangyari sa Brgy. Cumapocapo, Pilar, Sorsogon (biktima ang isang bakery operator at isang "Indian National").

3. Ilang kaso ng pag-iimpostor (o pagpapanggap na kasapi ng BHB) sa bayan ng Pilar.

4. Aktibong pagmamanman sa kilos ng yunit ng BHB sa lugar at pagrekrut ng iba pang kasapi ng BIN (Baranggay Intelligence Network).

Sa lahat ng mga kasong nabanggit sa itaas, kasabay ni Alvin Mapusao sa mga krimeng ito ang isang armadong grupo na organisado mismo ng Phil. Army at sa katunayan, kasabay sa grupong ito ang ilang aktibong kasapi ng CAFGU ng 22nd IBPA. Armado ang grupong ito ng mahahabang baril at patuloy na nagrerekrut ng mga dagdag na myembro sa ilang baranggay sa bayan ng Pilar. Ang nasabing grupo ay nagpapanggap na mga kasapi ng Bagong Hukbong Bayan upang ibintang sa BHB ang kanilang krimen at takutin ang mamamayan. 

Matagal nang gawain ng AFP-PNP-CAFGU ang pagbubuo ng mga "organized armed group" na nagsisilbing galamay at utusan nila sa mga kriminal at kontra-rebolusyonaryong gawain. Ito ay bahagi ng operasyong "psywar" laban sa rebolusyonaryong kilusan na may layuning siraan ang rebolusyonaryong kilusan, maghasik ng teror sa loob ng mga sonang gerilya at kumita ng pera ang mga upisyal na nag-organisa sa mga ito.

Nananawagan ang Celso Minguez Command sa mamamayang Sorsoganon na patuloy na maging mapagbantay sa mas tumitinding paghahasik ng teror ng Oplan Bayanihan sa ating probinsiya at maging mapanuri sa lason ng mas pinatampok na operasyong "psywar" na may layong linlangin ang mamamayan. Ang desperasyon ng Oplan Bayanihan na makikita sa pagsasagawa ng AFP-PNP-CAFGU hanggang sa pinakamaruruming krimen kontra sa mamamayan ay nagpapatunay lamang sa tiyak na kabiguan nito.

Website:
http://bhbsorsogon.blogspot.com/