The US-Aquino regime is inept at achieving genuine peace

Cesar Renerio
NDFP North Central Mindanao Chapter
September 12, 2013

Nothing could be starker than the US-Aquino regime’s incompetence in addressing the crisis brought about by its failure to provide a genuine solution to the long-running struggle of the Moro people for their right to self-determination. Hostilities have been going on in Zamboanga City for half a week now, claiming several lives, wounding a number of people and dislocating some 16,000 civilians. Until now, a positive outcome is yet to be seen. Just and lasting peace remains elusive in Mindanao.

The devious Bangsamoro Framework Agreement it has offered the Moro Islamic Liberation Front (MILF) has only succeeded in further dividing the ranks of the Moro people. The Bangsamoro Islamic Freedom Movement under Ameril Umra Kato rose to continue armed resistance, while Nur Misuari’s MNLF is taking up arms once more to pressure the reactionary government to heed their demands.

Clearly, the Filipino people could expect no genuine change under the incumbent regime. Amidst the ruckus over the P10 billion Pork Barrel Scam and global condemnation of the Aquino government by Filipinos around the world for systematically robbing money from the impoverished Filipino people, crocodilian bureaucrats try to outdo each other in denying their involvement. Amidst widespread protests of enraged taxpayers calling for the abolition of pork barrel, the ruling Aquino clique spares no time in slamming those in the opposition who are involved, while shamelessly protecting his own trillion-peso pork. Worst of all is the undeniable photo of the puppet president cavorting with the daughter of the queen of thieves herself, Janet Lim Napoles.

Instead of solving the basic problems of Philippine society which have long burdened the people, and which are the root causes of armed conflict in the nation, it turned its back on peace negotiations with NDFP, and resorted to its “new approach” in the implementation of its Oplan Bayanihan. This means the unbridled use of military force to ostensibly crush the revolutionary movement in the last two years and few months of his term.

Under Oplan Bayanihan, combat operations in the countryside, intelligence and psy-war operations are intensified with the aim of crushing the guerilla army and destroying mass organizations and people’s organs of Red political power. Psy-war operations dubbed “peace and development” activities led by psy-war teams intimidate and incriminate the civilian populace, and incite them to oppose the revolution.

Oplan Bayanihan does not limit itself in the countryside. It is actively carried out even in urban areas. On the pretext of protecting communities against terrorist activities like the bombing in Limketkai Center last July, AFP’s Bayanihan teams were effortlessly deployed in six barangays in Cagayan de Oro City without much ruckus. Starting this month, the Bayanihan Alert for Peace and Development (BAPD) is in full operation in barangays Bugo, Carmen, Consolacion, Cugman, Lapasan and Macabalan without proper consultation with the public. In these barangays, thousands of poor families hit by typhoon Sendong continue to demand proper relocation, livelihood and aid promised to them.

In close coordination with a former representative of Anak Mindanao Partylist, DILG and the city mayor, BAPD teams of the AFP are deployed. Contrary to their stated aim of ensuring the security of the civilian population, they are clearly after suppressing the right of the poor to voice their complaints. Their presence in these areas not only threaten security, also, it violates the civil rights of the locals. These BAPD teams, armed with high-tech equipment, do patrols together with barangay tanods and make a show of helping in clean-ups and construction work. They are, however, clearly monitoring mass leaders in these communities.

The series of killings in Cagayan de Oro of suspected robbers and drug smugglers is public knowledge by now. This shows that whoever is responsible for these killings does not recognize any due process of law any longer. While they go about in a killing spree of petty criminals, they have never lifted a hand in prosecuting the biggest plunderers involved in the pork barrel scandal.

More alarming is the assignment of Gen. Ricardo Visaya as Commanding General of 4th ID PA. The public must know that Visaya was once a right-hand of Gen. Jovito Palparan. He was directly involved in countless cases of suppressing the people’s struggle in many parts of the country, including the Hacienda Luisita Massacre of 2004 and the witch-hunting of activists in the legal field.

On his orders, three innocent civilians were illegally arrested for alleged involvement in the Guingona incident of April 20. Recently, Joel Yagao was arrested. He was among those unfortunate scapegoats in the police’s made-up list of suspects. Once more, the National Democratic Front-North Central Mindanao Region denies the involvement of Mr. Yagao, Dodo Bernas and Reynaldo Gundaya in the NPA checkpoint in Gingoog City. These trumped-up charges are a great injustice and an affront to their human rights and their families’.

We must continue struggling to solve the basic problems of the Filipino people of we are to achieve just and lasting peace. We must further strengthen our armed struggle and democratic mass movements to foil Oplan Bayanihan. This week, the New People’s Army in many different guerrilla fronts in the region has launched six offensive actions against enemy troops launching combat operations. In the cities, we must encourage participation in protests against human rights violations, for the abolition of pork barrel and to demand social services in health, education, housing and employment.

------------------------

Bisaya Version:

Rehimeng US- Aquino inutil sa pagkab-ot sa tinuod nga kalinaw

Cesar Renerio
NDFP North Central Mindanao Chapter
September 12, 2013

Hayag pa sa udtong tutok ang kainutil sa rehimeng US-Aquino sa pag-atubang sa krisis nga gibunga sa kapakyas sa paghatag og tinuod nga kasulbaran sa dugay nang pakigbisog sa katawhang Moro alang sa katungod sa kaugalingong paghukom. Tunga na sa semana ang kaguliyang sa syudad sa Zamboanga nga mikalas og daghang kinabuhi, nakaangol sa ubay-ubay ug nagdislokar sa 16,000 lumulupyo apan hangtud karon, wala pay maaninaw nga positibong sangputanan. Nagpabiling iglas ang makatarunganon ug malahutayong kalinaw sa Mindanao.

Ang malinglahong Bangsamoro Framework Agreement nga gitanyag niini sa Moro Islamic Liberation Front (MILF), naghaling lang sa dugang pagkabahin-bahin sa katawhang Moro. Mitumaw ang Bangsamoro Islamic Freedom Movement ni Ameril Umra Kato nga nagpadayon sa armadong pagsukol samtang ang MNLF ni Nur Misuari midangop balik sa armas aron tagdon sa reaksyonaryong gobyerno ang ilang yangongo.

Klaro nga ang katawhang Pilipino walay mapaabot nga tinuod nga kausaban ilalum sa pagkakarong rehimen. Atubangan sa gikagubtang P10 Bilyones nga Pork Barrel Scam ug pangkalibutang pagkundena sa gobyernong Aquino sa katawhang Pilipino gumikan sa sistematikong pagpangawkaw sa kwarta sa nag-ilaid sa kalisud nga katawhan, naglumbaanay paghugas sa kamot ang mga burukratang buaya. Taliwala sa pagsulbong sa halapad nga protesta sa nasilag nga mga magbubuhis nga nagasinggit sa pagwagtang sa pork barrel, gitulisok dayon sa nagharing pundok Aquino ang mga nalambigit nga anaa sa oposisyon samtang way kukaulaw niyang gidepensahan ang pagpabilin sa iyang trilyong pork barrel. Labing ngil-ad mao ang litrato sa dili malimod nga pakighugoy-hugoy sa itoy nga presidente mismo sa anak sa rayna sa mga tulisan nga si Janet Lim Napoles.

Imbes nga sulbaron ang batakang problema sa katilingban nga dugay nang nagpaantus sa katawhan nga maoy gamot sa armadong panagbangi sa nasud, mitalikud hinuon kini sa panaghisgot-kalinaw uban sa NDFP, ug mipaling sa “new approach” sa pagpatuman sa Oplan Bayanihan. Nagpasabot kini sa todo-largang paggamit sa militar nga pwersa aron kuno dugmukon ang rebolusyonaryong kalihokan niining nahabiling kapin sa duha ka tuig sa iyang termino.

Ubos sa Oplan Bayanihan, ginapasubsob ang mga combat operasyong sa kabukiran, pagpaniktik ug saywar nga nagtumong sa pagpuo sa gerilyang hukbo ug pagguba sa mga organisasyong masa ug napabarug nga Pulang gubyerno sa katawhan. Ang mga operasyong saywar ginganlan og “Peace and Development ” nga mga aktibidad nga gidumalahan sa mga team sa saywar nga nagahuraw, namasangil, ug nagahulhog sa mga masa nga mobatok sa rebolusyon.

Dili lang sa kabukiran ang langkub sa Oplan Bayanihan. Aktibo kining ginapatuman bisan sa eryang urban. Sa salimbong sa pag-abag sa mga komunidad batok sa mga teroristang aktibidad sama sa nahitabong pagpamomba sa Limketkai Center niadtong bulan sa Hulyo, sayon nga naplastar ang mga Bayanihan Teams sa AFP sa unom ka barangay sa syudad sa Cagayan de Oro nga walay kisaw. Sugod sa bulan sa Septyembre, ang Bayanihan Alert for Peace and Development (BAPD) nag-arangkada na sa Brgy. Bugo, Carmen, Consolacion, Cugman, Lapasan ug Macabalan nga walay igong konsultasyon sa publiko. Anaa niining maong mga barangay ang libo-libong kabus nga pamilyang biktima sa bagyong Sendong nga padayon pang nagapanghingusog nga mahatagan og makatarunganong relokasyon, panginabuhian, ug ayudang gisaad ngadto kanila.

Sa suod nga pakigtambayungay sa kanhi representante sa Anak Mindanao Partylist, DILG, ug sa mayor sa dakbayan, gipakatag ang mga BAPD teams sa AFP. Sukwahi sa ilang gipasiatab nga pagseguro sa kaluwasan sa mga sibilyan, tataw nga pagsumpo sa katungod pinaagi sa pagpahilom sa reklamo sa mga kabus ang ilang katuyuan. Ang ilang presensya niini nga mga lugar, wala lang naghulga sa seguridad kundili nagalapas sa mga sibil nga katungod sa mga lumulupyo. May ginahimong pagpatrolya uban sa barangay tanod ug nagatabang kintahay sa pagpanglimpyo ug konstruksyon kining mga armadong BAPD Teams nga may dalang mga haytek nga kahimanan. Apan ang mas kabalak-an kay ang gipanid-an mao ang mga lider-masa.

Mamatikdan nga sunod-sunod ang pagpamatay sa Cagayan de Oro sa mga gidudahang kawatan o tigpayuhot sa gidili nga mga druga. Nagpasabot kini nga wala nay giila pa nga legal nga proseso ang nagpaluyo niini nga mga pagpamatay sa pagsulbad sa mga kriminalidad. Samtang ginapuo nila ang mga gagmayng kriminal, wala silay gihimo sa paggukod sa mga dagkung kawatan nga nalambigit sa iskandalo sa pork barrel.

Ang samot nga angayang ikaalarma mao ang pagkaasayn kang Gen. Ricardo Visaya isip Commanding General sa 4ID. Kinahanglang masayud ang publiko nga kanhing tawo ug tuong kamot ni Gen. Jovito Palparan si Visaya. Duna siyay direktang kalambigitan sa daghang kaso sa duguong hitabo sa pagsumpo sa pakigbisog sa katawhan sa lain-laing dapit sa nasud, usa na dinhi ang Hacienda Luisita Massacre niadtong 2004 ug sa paglutos sa mga aktibista sa ligal nga nataran.

Ilalum sa iyang kamandoan, tulo na ka mga inosenteng sibilyan ang giaresto nga maoy gipasanginlan sa Guingona incident niadtong Abril 20. Niining bag-o, gidakop si Joel Yagao nga nalakip sa talaan sa mga suspek nga gihimo-himo sa mga pulis. Sa makausa pa, hugot nga gipanghimakak sa National Democratic Front- North Central Mindanao Region ang kalambigitan ni Mr. Yagao, Dodo Bernas ug Reynaldo Gundaya sa NPA election checkpoint sa Gingoog City. Dakung inhustisya ug kalapasan sa ilang tawhanong katungod ug sa ilang mga pamilya kining maong pagbutang-butang.

Padayong natong ipakigbisog ang pagsulbad sa mga batakang problema sa katawhang Pilipino aron makab-ot ang makatarunganon ug malahutayong kalinaw. Kasamtangan, angayan lang nga pakusgon pa ang armadong pakigbisog ug mga demokratikong kalihokang masa aron pakyason ang Oplan Bayanihan. Karong semanaha, pito ka aksyong militar ang gilunsad sa New People’s Army sa lain-laing natarang gerilya sa rehiyon batok sa mga naga-operasyon nga tropa sa kaaway. Sa kasyudaran, palagsikon pa ang pagsalmot sa mga protesta batok sa mga pagpanglapas sa tawhanong katungod, pagwagtang sa pork barrel ug pagapaningil sa katilingbanong serbisyo alang sa panglawas, edukasyon, pabalay ug trabaho.