Tropang 31st IB at 903rd Infantry Brigade ng Philippine Army, pinagtatakpan ang palpak at bigo na operasyong militar laban sa BHB

Ka Samuel Guerrero
Celso Minguez Command - NPA-Sorsogon
Setyembre 25, 2013

Muling naglubid ng inembentong kasinungalingan ang 31st IB at ang 903rd Bde ng Phil. Army upang pagtakpan ang kanilang pagkatalo sa palpak na operasyong militar laban sa CMC-BHB. Ang palpak na lakas-batalyon na operasyong militar ng 31st IBPA ay inilunsad sa mga bayan ng Juban, Magallanes at Bulan, Sorsogon mula noong Setyembre 15 hanggang sa kasalukuyan.

Ang sagasa, padaskol-daskol at hambog na pagkubkob ng 31st IB laban sa BHB ay nagresulta sa tatlong labanan. Ang mga labanang ito ay naganap noong alas-4 ng hapon sa Brgy. Dolos, Bulan at alas 9 ng gabi sa Brgy. Lapinig ng Magallanes noong Setyembre 21 at noong Setyembre 22, alas-3 ng hapon sa Brgy. Calmayon, Juban, Sorsogon. Sa mga labanang ito, nagtamo ng malaking kaswalti ang tropang 31st IB. Ayon sa paabot ng isang kaibigan ng Celso Minguez Command na myembro ng Sorsogon Police Provincial Office, umabot sa labingpito (17) ang bilang ng sugatan at napatay sa serye ng mga labanang ito.

Kinumpirma ang bilang na ito mula sa paabot ng mga sibilyang nakasaksi sa mga kaswalti na hinakot nila papalayo sa mga lugar ng pinangyarihan at sa lugar na binabaan ng mga sugatang kinailangan pang i-'airlift' ng 2 helicopters noong umaga ng Setyembre 22, sa sobrang takot na muling maambus ng nakaabang na yunit ng BHB. Samantala, walang kaswalti sa panig ng BHB.

Ang malaking kaswalti ng tropang militar ay itinago sa pamamagitan ng pagpapatupad ng "media blackout" at pagtatanggi noong maobliga na silang magsalita sa media, dalawang araw pagkatapos ng huling labanan.

Ang mas malaking kapalpakan ng tropang 31st IBPA at 903rd Bde ay ang pikon na reaksyon sa kanilang pagkatalo sa labanan. Noong Setyembre 22, alas-4:30 ng hapon, 30-minutos pagkatapos ng pangatlong labanan, desperadong nagmando ang 903rd Bde na maglunsad ng 'strafing' o 'aerial attack' ang dalawang 'helicopter gunships'. Pinaulanan nito ng bala at bomba ang paanan ng Mt.Bentacan na sumasaklaw sa Brgy. Maalo at Calmayon ng bayan ng Juban kung saan naroon ang mga kubo, taniman, alagang hayop at niyogan ng mga sibilyang magsasaka.

Ang 'strafing' ay nagdulot ng malaking pinsala sa normal na pamumuhay at kabuhayan ng mamamayan taliwas sa pagtatanggi ni Col. Joselito Kakilala, Commanding Officer ng 903rd Bde na pilit na pinapalabo ang katotohanan sa pagsasabing 'hindi naman ganoon katindi' ang epekto ng naturang 'strafing sa mga sibilyan sa lugar. Dahil sa matinding takot at pagkabahala, nag-ebakweyt ang ilang residente mula sa Brgy. Calmayon at Maalo sa mga kapamilya nila sa iba't-ibang lugar kung kaya't pansamantalang naiwan nila ang paghahanapbuhay sa kanilang baryo. Isang araw pagkatapos ng labanan, hindi nagpapasok ang mga guro sa elementarya sa 2 baryong ito dahil sa pangangamba nila para sa kaligtasan ng kanilang mga estudyante.

Nalantad ang kapalpakan ng operasyong militar na puminsala sa mamamayang sibilyan, nang magreklamo ang mga sibilyan sa mga institusyong tagapagtaguyod ng karapatang-pantao. Ang 'strafing' ay labag sa Comprehensive Agreement for the Respect of Human Rights and International Humanitarian Law. Tulad ng 'indiscriminate firing', walang itong itinatangi sa tinatarget nito, maging sibilyan man, kaaway nila o ari-arian ng mamamayan.

Pinagtatakpan ng tropang militar ang kanilang krimen sa mamamayang sibilyan at ang kanilang paglabag sa karapatang-pantao. Pilit itong pinalabo para iwasan ang pagsisiyasat laluna ng media at ng mga tagapagtaguyod ng karapatang-pantao. Mas malala, nais nitong iwasan ang pananagutan sa kanilang krimen laban sa mamamayan sa pamamagitan ng pagbibigay-katwiran sa ginawa nilang 'strafing'. Istupidong pagdadahilan ni Col. Joselito Kakilala, kinailangan ng 'strafing' ng 'helicopter gunships' bilang suporta sa kanilang 'ground troops' na lubhang nalamangan daw ng BHB samantalang sila ang nasa opensibang postura at siyang umatake sa BHB. Ipokritong sinisi rin ni Col. Joselito Kakilala ang labanang naganap sa pagkatigil ng usapang pangkapayapaan samantalang ang kanyang Commander-in-Chief na si Noynoy Aquino ang aroganteng tumalikod sa usapang pangkapayapaan sa pagitan ng GPH at NDFP. Inilako pa ni Col. Joselito Kakilala ang inutil na linya ng 'pekeng kapayapaan' ng Oplan Bayanihan na nangangahulugan ng pagpapasuko pagkatapos nilang umatake.

Matagumpay na nabigo ng CMC-BHB ang pagkubkob ng 31st IBPA sa tatlong labanan dahil sa matapang na pagtaguyod ng mga mamamayan sa lugar sa BHB at sa mataas na diwang mapanlaban ng Bagong Hukbong Bayan.