61st IB suffered many casualties in the recent attacks of the NPA

Jose Percival Estocada, Jr. Command,
NPA-Central Panay
Oct 21, 2013

Six were killed and not less than three were wounded from the troops of 61st IB, PA in the two succeeding ambushes launched by the units of the NPA under the Jose Percival Estocada, Jr. Command, Central Panay in the town of Tapaz, Capiz last October 7 and 9, 2013.

The first ambush happened in Panay river in the boundaries of Barangays Nawayan and Tacayan around 6:45am while a 15-man unit of the Alpha Company were passing the banks of the river. In the first burst of fire, seven fascist soldiers were immediately hit and fell into the Panay River with their fire arms. Six of them died.The second ambush happened in Sitio Malangsa, Barangay Abangay, past 1:00 in the afternoon while the troops of Bravo Company were marching to reinforce. Two fascist troops were wounded.

The pretentions of the 61st IB that they are protectors of human rights were laid bare when they strafed the houses of the Tumanduk people in Barangay Nayawan that killed Pastor Mirasol and wounded Rolando Diaz, Sr., both farmers. They also beat up Dario Gilbaliga, a pastor, and Ered Gilbaliga an old man and also a barangay official from Abangay, accusing them of being part of the unit that conducted the ambush. Henry Diaz, of Nayawan, was also beaten while on the way home after accompanying his child to school in the adjacent barangay of Tacayan a few days after the incident.

Out of shame, Maj. Rey Tiongson, spokesperson of the 3rd ID, PA denied that they have many casualties and even claimed that Pastor Mirasol and Rolando Diaz, Sr. were members of the NPA. It may be recalled that a few months back, the officials of 3rd Infantry Division, PA proudly declared that the NPA in Central Panay is weakening because of many of its members has surrendered and are losing the support of the masses.

These two successful ambushes launched by the red fighters is their response to the strong opposition of the Tumanduk people to the construction of two mega dams in the rivers of Jalaur and Panay and to exact justice for the many crimes and violations of human rights of the 61st IB, PA.#61st IB maraming kaswalti sa mga atake ng NPA


Jose Percival Estocada, Jr. Command,
NPA-Central Panay
Oct 21, 2013

Anim ang patay at hindi bababa sa tatlo ang sugatan sa mga tropa ng 61st IB, PA sa dalawang magkasunod na ambush na ginawa ng mga yunit ng NPA sa ilalim ng Jose Percival Estocada, Jr. Command, Central Panay sa bayan ng Tapaz noong Oktubre 7 at 9, 2013.

Ang unang ambush ay naganap sa Ilog Pan-ay sa hangganan ng Brgy. Nawayan at Brgy. Tacayan, bandang 6:45 ng umaga habang binabaybay ng 15-ka tao na yunit ng Alpha Company ang ilog. Sa unang putukan pa lamang, 7 pasistang sundalo ang kaagad na tinamaan at nahulog sa malalim na tubig dala ang kanilang mga armas. Anim ang namatay.

Ang ikalawang ambush ay nangyari sa Sityo Malangsa, Barangay Abangay, bandang ala-una ng hapon habang papunta ang reimporsment ng kaaway sa ilalim ng Bravo Company. Dalawang pasistang tropa ang malubhang nasugatan.

Nabunyag ang kasinungalingan ng 61st IB na sila daw ay tagapagtanggol ng karapatang pantao ng kanilang i-strafing ang ilang kabahayan ng mga Tumanduk sa Barangay Nayawan na nagresulta sa pagkamatay ni Pastor Mirasol at pagkasugat ni Rolando Diaz, Sr, pawang mga magsasaka. Pinagbubugbog din nila si Dario Gilbaliga, isang pastor, at ang matanda na si Ered Gilbaliga, isang barangay kagawad sa Abangay at inakusahang kasama sa yunit na nang-ambush sa kanila. Binugbog rin nila si Henry Diaz habang pauwi sa Brgy Nayawan matapos ihatid ang anak na nag-aaral sa katabing baryo ng Tacayan ilang araw matapos ang pangyayari.

Dahil sa kahihiyan, hindi inamin ni Maj. Rey Tiongson, spokesperson ng 3rd ID, PA na marami silang kaswalti at pinalalabas pa na kasapi ng NPA si Pastor Mirasol at Rolando Diaz, Sr. Kung maalala, noong nakaraang ilang buwan ay pinagyayabang ng pamunuan ng 3rd ID, PA na mahina na ang NPA sa Central Panay dahil sa sumuko na daw ang mga kasapi nito at nawawalan na ito ng suporta ng masa.

Ang dalawang magkasunod at matagumpay na ambush ay inilunsad ng mga Pulang Hukbo bilang sagot sa malakas na paglaban ng mamamayang Tumanduk sa itatayong dalawang megadam sa ilog Jalaur at Ilog Pan-ay at pagbigay hustisya sa mahabang listahan ng mga biktima ng karahasan ng 61st IB, PA.# 61st IB nag-agum sang madamo nga kaswalti sa mga atake sang NPA


Jose Percival Estocada, Jr. Command,
NPA-Central Panay
Oct 21, 2013

Anom ang patay kag indi magnubo sa tatlo ang pilason sa mga tropa sang 61st IB, PA sa duha ka magkasunod nga ambus nga gintigayon sang mga yunit sang NPA sa idalom sang Jose Percival Estocada, Jr. Command, Central Panay sa banwa sang Tapaz sadtong Oktubre 7 kag 9, 2013.

Ang una nga ambus natabo sa Suba Pan-ay sa dulunan sang Brgy. Nayawan kag Brgy. Tacayan, banda 6:45 sang aga samtang nagapangalihid sa suba ang 15-tawo nga yunit sang Alpha Company. Sa una nga hugnat sang lupok, 7 ka pasistang soldado ang gilayon nga naigo kag nagkalahulog sa madalom nga tubig, lakip ang ila mga armas, sa diin 6 sa ila ang nagkalamatay.

Ang ikaduha nga ambus gintigayon sa Sityo Malangsa, Brgy. Abangay, pasado 1:00 sang hapon samtang nagapadulhog na ang reimporsment sang kaaway sa idalom sang Bravo Company. Duha ka pasistang tropa ang malubha nga napilasan.

Nahublasan ang pagpakuno-kuno sang 61st IB bilang tagadampig kuno sang tawhanon nga kinamatarung sang pumuluyo sang ila gin-strafing ang pila ka balay sang mga Tumanduk sa Brgy. Nayawan nga ginkamatay ni Pastor Mirasol kag ginkapilas ni Rolando Diaz, Sr., lunsay mga mangunguma. Ginkastigo man si Dario Gilbaliga, isa ka pastor, kag ang mal-am nga si Ered Gilbaliga, kagawad sang Brgy. Abangay kag ginpasibangdan sila nga kabahin sang yunit nga nag-ambus. Ginkastigo man si Henry Diaz sang nagapabalik na ini sa Brgy. Nayawan matapos nga madul-ong ang iya bata nga naga-eskwela sa katambi nga Brgy. sang Tacayan, pila ka adlaw makaligad ang hitabo.

Bangud sa kahuy-anan, ginhinago ni Maj. Rey Tiongson, spokesperson sang 3rd ID, PA ang madamo nila nga kaswalti kag ginpagwa nga mga katapo sang NPA si Pastor Mirasol kag Rolando Diaz, Sr. Sa madumduman pa, sang nagligad nga binulan, mabaskog nga ginpahambog sang pamunuan sang 3rd Infantry Division, PA nga nagapaluya na ang NPA sa Central Panay bangud padayon nga nagasurender na kuno ang mga katapu sini kag nagakadulaan na sang suporta sang pumuluyo.

Ginlunsar sang mga Pulang hangaway ang duha ka madinalag-on nga ambus bilang sabat sa mabaskog nga pagpamatuk sang pumuluyong Tumanduk sa pagatukuron nga duha ka megadam sa Suba Jalaur kag Suba Pan-ay kag paghatag hustisya sa malaba nga listahan sang mga biktima sang kalakasan sang 61st IB, PA.#