Ilantad at batikusin ang pananalanta ng 21st Infantry Battalion sa West Cagayan

West Cagayan Front Operations Command (Danilo Ben Command)
New People's Army
October 1, 2013

Dapat maisiwalat ang kasalukuyang pag-atake ng daan-daang tropa ng 21st Infantry Batallion sa mga magkakadikit na mga bayan ng Rizal, Sto. Nino at Lasam, Cagayan. Sa layunin na matakot ang mamamayan upang hindi sila lumaban at tuluyang maipilit ang mga nakaplanong proyekto ng mapaminsalang dayuhang pagmimina, nakapakat ngayon sa pitong baryo sa nasabing mga bayan ang mga sundalo.

Mula Hunyo 2013, pabalik-balik at ngayo'y pirming nakabase ang di bababa sa 270 na tropa sa kabahayan, barangay hall at eskuela roon. Isang platun ang mga sundalong nakabase sa kabahayan ng Barangay Sicalao, Lasam; isang platun sa barangay hall at kabahayan ng Barangay Bural, Rizal; dalawang platun sa eskuela at kabahayan ng Barangay San Juan, Rizal. Nasa barangay hall ng Barangay Illuro at Barangay Gagabutan, Rizal ang tig-isang seksyon ng mga sundalo. Sa bayan ng Sto. Nino, isang platun ang nakatrensera sa Zone 1 ng Barangay Lipatan; at isang platun pa sa kabahayan ng Zone 6, Barangay Balanni.

Isang garisong militar ngayon ang nasabing mga baryo. Taliwas sa sinasabing para sa kapayapaan at kaayusan ang AFP, naghahasik ng bagabag, perwisyo at panganib ang mga Peace and Development Teams at combat troops ng 21st IB.

Sa pagitan ng maghapong paglalasing at pagsusugal, nanlilinlang at namimilit silang magpakasapi ng CAFGU sa mga baryo. Isa-isa nilang pinatatawag ang mga lider ng mga magsasaka upang halinhinang takutin, alukin ng maruming pera at duwagin upang tumigil na sa paglaban sa pagsasamantala.

Dapat managot ang pamunuan ng 21st IB sa maliwanag na paglabag sa karapatang pantao ng mamamayan. Malinaw sa isinasaad sa Comprehensive Agreement on the Respect of Human Rights and Intl Humanitarian Laws na bawal ang pagsasapanganib sa buhay at kabuhayan ng mamamayan; ang pagbase sa mga pampublikong mga pasilidad gaya ng eskuela, barangay hall at kabahayan.

Makatwiran ang hiling ng mamamayan na alisin sa baryo ang mga tropa ng 21st IB--ang mga lumalabag sa karapatang pantao at mga protektor ng dayuhang mapaminsalang pagmimina.###