Panawagang palayain ang propersor ng UP, sinuportahan ng PKP

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Oktubre 08, 2013

Translation: CPP supports calls for release of UP professor

Nagpahayag ng suporta ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa paggigiit ng mga grupo sa karapatang-tao, kabataan, guro at mga syentista na palayain ang propesor ng UP na si Kim Gargar, na kasalukuyang nakapiit sa Davao Oriental Provincial Jail sa bayan ng Mati.

Dinakip si Propesor Gargar noong Oktubre 1 ng mga sundalo ng 67th Infantry Battalion sa Cateel, Davao Oriental, malapit sa lugar kung saan nakaengkwentro nila ang isang yunit ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) ilang oras bago siya arestuhin. Anang militar, inaresto si Gargar na may dalang isang ripleng M16, "landmine (pasabog)" at mga diumanong subersibong dokumento.Itinanggi ng propesor ng UP ang lahat ng bintang laban sa kanya ng AFP. Sa mga panayam, iginiit niyang siya ay nasa Compostela Valley noon pang huling bahagi ng Hunyo upang magsagawa ng pagmamapa para makapagbalangkas ng programa para sa reporestasyon sa layuning muling buhayin ang mga lugar na winasak ng bagyong Pablo noong Disyembre 2012. Ani Gargar, ang kanyang pananaliksik ay may koordinasyon sa grupong pangkapaligiran na Panalipdan at organisasyong pang-relief na Balsa Mindanao.

Si Propesor Gargar ay ang Networking Officer ng Center for Environmental Concerns-Philippines at isang kandidato para sa pagka-doktor sa Chronobiology sa Rijksuniversiteit Groningen sa The Netherlands. Natapos niya ang kanyang _masteral education_ sa Physics sa University of the Philippines at BS Physics sa Mindanao State University-Iligan Institute of Technology noong 2000.

"Sinusuportahan ng PKP ang panawagan para sa pagpapalaya kay Propesor Gargar at ang pagsasauli ng kanyang mga syentipikong talaan, mga _file_ sa kompyuter, mga kagamitan sa pananaliksik at kagamitang personal. Ang patuloy niyang pagkakadetine ay humahadlang sa pagsasagawa niya ng pananaliksik para sa mamamayan ng Compostela Valley at magsisilbi lamang sa malalaking kumpanya sa pagmimina na tumatangging dinggin ang kahilingan para sa reporestasyon at rehabilitasyon," anang PKP.

"Pinatitingkad ng pagdetine kay Propersor Gargar ang malalang inhustisya sa lipunang Pilipino kung saan tinatamasa ng malalaking mandarambong ng kalikasan at ng kabang-yaman ng bayan ang mararangyang pamumuhay habang yaong mga piniling magsilbi sa mamamayan at magtanggol sa kanilang lupain at rekurso ay hinahayaang mabulok sa bilangguan."

"Nagpapaalala ang pag-aresto at pagkakapiit kay Propesor Gargar sa paparaming bilang ng mga kaso ng maling pang-aaresto at pagpatay ng reaksyunaryong armadong pwersa na bumibiktima ng mga sibilyan na inaakusahan ng AFP na mga myembro ng BHB," anang PKP.

Kamakailan, napilitang palayain ng AFP si Rolly Panesa, isang gwardya na nagtatrabaho sa Megaforce Security. Inaresto si Panesa ng AFP noong Oktubre 5, 2012 at inakusahang siya si "Benjamin Mendoza" na sinasabi ng AFP na isang lider ng PKP sa Southern Tagalog. Buong lupit siyang tinortyur at ipiniit ng siyam na buwan at pinalaya lamang noong nakaraang Setyembre.

Noong Nobyermbre 2010, pinagbabaril ng mga tropa ng 19th IB ang pangkat ng kilalang _botanist_ na si Leonardo Co na ikinamatay ni Co at ng dalawa pa niyang kasamahan na sina Ronino Gibe at Policarpio Batute. Noong Pebrero 16, 2012, binaril ng mga elemento ng 1st Special Forces Battalion, 1st Infantry Battalion at ng 59th Infantry Battalion ang mga mangangaso sa Magdalena, Laguna na pumatay sa dalawang residente at sumugat sa tatlo pa. Noon namang Oktubre 18, 2012, pinatay ng mga sundalo ng 27th IB ang buntis na si Jovy Capion at ang kanyang dalawang anak na edad 13 at 8.

"Sa mga kasong ito at sa marami pang iba ng pagpatay at pag-aresto ng mga ordinaryong sibiliyan, iisa ang sinasabi ng AFP na naengkwentro nila ang mga kasapi ng Bagong Hukbong Bayan," anang PKP. "Ipinangangalandakan pa nila na yaong mga naaresto at napatay ay mga lider ng PKP o BHB na para bang ito nagbibigay-matwid sa kanilang pasistang mga krimen."

"Ang lahatang-panig na pagsuportang ibinibigay ni Aquino sa mapanupil na gera ng Oplan Bayanihan ay naggaganyak sa mga pasistang sundalo na ilunsad ang todo-largang gera sa kanayunan na ganap na nagbabalewala sa mga karapatang-tao at internasyunal na makataong batas."