Pito ka tag-as og kalibreng pusil nasakmit sa NPA sa ambus sa Bituan

(Dakung tamparos sa AFP ang pagsilot sa NPA sa lehitimong target nga pwersa sa 38th IB)

Ka Efren
NDFP FarSouth Mindanao Region
23 Oktubre 2013

Taas kamaong pagsaludar sa mga Pulang manggugubat sa MT. Alip Command-Front 72 sa New People’s Army alang sa malampusong mga atakeng gilunsad niini niadtong Oktubre 21 batok sa pasistang mga tropa sa 6th ID-AFP!

Upat ka M14 ug tulo ka M16 nga mga riple ang nasakmit sa mga Pulang manggugubat sa nahitabong pagbanhig niini sa usa ka iskwad nga pwersa sa 38th IB didto sa sitio Mangui, Brgy. Bituan, Tulunan, North Cotabato.  Wala na nakasukol ang mga sundalong nagsakay sa usa ka military service vehicle human sila nabuthan sa command detonated land mine nga gimontar sa nangambus nga yunit sa NPA.  Pito ka mga sundalo ang diha-dihang namatay ug duha ang nasamdan.  Nakasakmit sab ang mga Pulang manggugubat og mga bakpak, nagkadaiyang mga kabtangan ug lohistika sa AFP.

Tino ug lehitimo nga target ang tropa sa 38th IB nga naigo sa maong aksyon sanglit aktibo kining combantant nga mga elemento sa naasoy nga impantring teritoryal.

Wala ray usa ka oras human sa ambus sa Brgy. Bituan, giharas sa usa ka tim sa NPA ang nagreinpors nga tropa sa 57th IB sa Brgy. Luna Norte, Makilala, North Cotabato, haduol lamang sa plantasyon sa saging sa multinasyunal nga Itochu-Dole.  Ang maong pwersa naggikan sa lungsod sa Makilala sakay sa usa ka 6x6 truck.  Usa ka sundalo ang namatay ug 3 ka buok ang samaron sa maong pagbira nga gigamitan sab og command detonated nga bomba.

Kining magkalambigit nga mga aksyon dakung tamparos sa AFP nga pugsanong nag-instalar og mga CAA detachments ilalom sa 38th IB haduol sa mga komunidad sa sibilyan.  Gumikan sa presensya sa mga detatsment, bulnerable kaayo ang mga residente sa mga pagpanglapas ug panghasi sa mga kasundalohan ug CAFGU.  Ang 38th IB ug 57th IB parehong mga sinuhulang mersenaryo nga tigpanalipod sa interes sa mangawkaway nga mga dagkung negosyo sa lokal nga nagharing hut-ong, mga burukrata ug mutinasyunal nga mga kompanya.

Malampusong natubag sa NPA ang dugay na nga ginapangayo sa katawhan nga masilotan ang 38th IB tungod sa bangis nilang mga binuhatan.  Dili sab lilong sa katawhan nga ang 38th IB maoy nag-unang tig-amoma ug nanalipod sa mga bandido ug kriminal nga ilang girekrut isip mga CAFGU o mga aset sa intelendyens.  Dakung kaulaw ang nabatonan sa 6th ID-AFP sa maong panghitabo busa direktang gipanghimakak ug gilimod ni Col.  Noel dela Cruz sa publiko ang tinuod nilang naagoman sa pakighinabi kaniya sa midya.

Subling gipamatud-an sa NPA ang kalantip sa gerilyang kahanas ug kamapangahason niini pinaagi sa malampusong pagpahigayon sa ambus sa lugar ug higayon nga wala damha sa mga pasista.  Apan imbes ilhon kini nga kapakyasang militar sa AFP, nagpasumangil si Col. dela Cruz nga naglunsad daw og operasyon ang NPA sulod sa peace zone.  Ayha pa man milunsad og aksyon, matngon nga gipaniguro na sa NPA nga walay maangin nga mga sibilyang lumulupyo ug anaa kini sa lehitimong pusisyon alang sa panagsangka.  Ang sityo Mangui diin nahitabo ang insidenteng ambus may gilay-ong dili momenos og usa ka kilometro gawas sa deklaradong langkob sa Bituan peace zone.

Sukwahi sa buot ipagula ni Col. dela Cruz, gikan pa sa milabay nga mga dekada human sa pagkatukod sa mga peace zones, ang AFP maoy subli-subli nga nagapahigayon og militar nga mga operisyon ug aktibidad sulod sa mga peace zones nga anaa sa bukirong bahin sa Tulunan.  Ang taas nga talaan sa mga paglapas sa AFP sa tawhanong katungod nga nahitabo sulod mismo sa maong mga sona maoy labing lig-ong magpamatuod niini.

Sukad niadtong 2010, mipahigayon sab ang AFP sa ilang gitawag og peace and development operations nga nag-unang unod sa kontrarebolusyon ug kontrakatawhang Oplan Bayanihan (OPB) sa Rehimeng US-Aquino.  Tataw nga nag-unang tumong sa pagpahigayon sa 6th ID og PDOP sa erya mao ang paghawan sa dalan alang sa pagpalapad sa mga plantasyon sa palm oil, goma ug saging, ug ang pagsulod sa multinasyunal nga Alphaville Mining Corporation sa Great Britain.

Walay kalahian sa ginapasiatab sa AFP ang mga pamahayag sa gubernadora sa probinsya sa North Cotabato, Emmylou “Lala” Talino-Mendoza nga gipanghimaraut ang insidente isip, matud niya, “nakamugna og kagubot ug makahatag og kahadlok sa mga tigpamuhunan”.  Walay laing ipasabot ang gubernadora sa GPH kundili alang sa kaayohan ug interes sa nagharing hut-ong, mga lokal nga burukrata kapitalistang iyang girepresenta ug mga langyawng tigpamuhunan ang iyang ginapasigarbong “serbisyong totoo”.

Walay basehan ang iyang giingong “makapalangan sa pagpaabot sa serbisyo sa katilingban” ang mga panagsangka nga gilunsad sa NPA, tungod kun ang serbisyo sa gubyerno tinuoray nga alang sa katawhan, walay ginatakdang kundisyon aron sila mapaabtan, labina sa panahong labaw silang nagkinahanglan.  Angay masabtan sa gubernadora ang iyang katungdanan isip sibilyang otoridad, ug dili himoong tigpalanog sa AFP ang kaugalingon nga susama sa platilyong naglutimbang (clanging cymbal).