[VIDEO] Ang Bayan, 7 October 2013

Ituon kay Aquino ang protesta laban sa pork barrel [ANG BAYAN, 7 Oct 2013]Nitong nakaraang ilang linggo, tuluy-tuloy na ipinahayag ng sambayanang Pilipino ang kanilang disgusto sa malawakang korapsyon sa paggamit sa pondong pork barrel at sa kabulukan ng buong naghaharing sistema. Naglunsad sila ng mga aksyong protesta sa iba’t ibang panig ng bansa. Ang mga protestang ito ay tanda ng lawak ng disgusto at pagkadismaya sa mga pangako ni Aquino hinggil sa “mabuting pamamahala.”