ANG BAYAN, 7 Nobyembre 2013


Itakwil ang Panginoon ng mga Magnanakaw!


20131107pi
Download PDF
Ang paulit-ulit na pagmamatigas at pagtatanggol ni Aquino sa sistemang pork barrel, laluna sa sarili niyang daan-daang bilyong pisong pondo sa ilalim ng Disbursement Acceleration Program (DAP), lalo pang gumagatong sa nagpupuyos na damdamin laban sa korapsyon ng kanyang rehimen at sa bulok na naghaharing sistema.

Dahil dito’y mabilis na nahuhubad ang balabal ng “anti-korapsyon” na sinuot ni Aquino upang pagtakpan ang pagkabulok ng kanyang rehimen at ng sistemang pinangangasiwaan nito….  More