Batikusin ang militar ng US sa paggamit sa trahedya upang bigyang-matwid ang papalaking pagdeploy ng mga barkong pandigma--PKP

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Nobyembre 14, 2013

Translation: Denounce the US military for using tragedy to justify increased warships deployment--CPP
 

Binabatikos ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang gubyerno ng US sa paggamit sa malupit na trahedyang sinapit ng mamamayan dulot ng kamakailang superbagyong Yolanda (Haiyan ang internasyunal na pangalan) upang bigyang-matwid ang operasyon nito para ibayong palakihin ang presensya ng mga barkong pandigma at armadong tropa nito sa Pilipinas.


"Naglulunsad ang gubyernong US ng interbensyunismo gamit ang sakuna para samantalahin ang pagkadapa ng Pilipinas matapos itong salantain ng superbagyong Yolanda, upang bigyang-matwid ang pagdeploy nito ng mga interbensyunistang barkong pandigma na armado at pinatatakbo ng nukleyar at ng mga armadong tropa sa Pilipinas," anang PKP. "Tinutuligsa ng PKP at ng sambayanang Pilipino ang gubyernong Aquino sa walang kahihiyang lubusang pagsalubong nito sa mga tropang militar ng US."Tinukoy ng PKP mula sa mga ulat na nagdeploy ang US sa Pilipinas ng di bababa sa anim na mga barkong pandigma kabilang ang US flagship aircraft carrier na USS George Washington, na may sakay na di bababa sa 80 jet fighter, maging mga pandigmang helikopter at 5,000 tropang nabal. Aalalayan ito patungo sa Pilipinas ng USS Antietam, USS Cowpens, USS Mustin, USS Lasses guided missile cruisers at ng USS Charles Drew supply ship. Samantala, ipadadala rin ng gubyernong British ang barkong pandigmang ito na HMS Daring at isang Boeing C-17 na eroplanong panghakot ng tauhang militar.

Idiniin din ng PKP na maliban sa mga barkong pandigmang naglalayag mula Hong Kong at saan man, nauna nang ipinusisyon sa Maynila at iba pang bahagi ng bansa ang mga armadong tauhan ng US at kagamitan na nagpapamalas ng patuloy na presensya ng armadong tropa ng US sa pambasang kabisera. May mga lumabas ding ulat na ang mga pasilidad sa paliparan ng Tacloban ay sinaklaw na ng militar ng US. Sinamantala rin ng militar ng US ang sakuna upang makakuha ng akses sa paliparan at pantalan sa Mactan na matagal na nitong gustong makuha sa balangkas ng pagpapalaki ng nagrerelyubahang pwersang militar ng US sa Pilipinas.

Sa nakaraang tatlong taon simula nang pagdedeklara ng "Pagpihit sa Asia" nito, pinalalaki na ng gubyerno ng US ang "pagrelyebo ng presensyang militar" nito sa iba't ibang bansa sa Asia-Pacific na nagbunsod na militarisasyon sa mga pinag-aagawang teritoryo at sa diplomatikong ugnayan ng mga bansa sa rehiyon at sa tahasang paglabag sa teritoryal na soberanya ng Pilipinas at iba pang bansa.

"Minimilitarisa ng gubyernong US ang pagtugon sa sakuna sa Pilipinas, tulad rin ng pagmilitarisa ng US sa pagtugon sa sakunang lindol sa Haiti noong 2010," anang PKP. Malawakang kinundena ang mapanupil na presensya ng armadong tropa ng US sa Haiti. Pinanatili ng gubyerno US ang presensya nito sa Haiti mula noon.

"Nais at ikinalulugod ng sambayanang Pilipino ang internasyunal na suporta sa harap ng matinding pagkasalantang dulot ng bagyong Yolanda sa malawak na bahagi sa kapuluan ng Pilipinas," anang PKP. "Gayunpaman, bagamat sinalanta, nananatili pa rin ang pagtataguyod ng sambayanang Pilipino sa pambansang dignidad at patuloy na ipagtatanggol ang kanilang soberanya laban sa dayuhang interbensyunismong militar."

"Ang kagyat na pangangailangan ng mga biktima ay pagkain, tubig at atensyong medikal, hindi mga barkong pandigma na nagdadala ng pangkagipitang rasyon para lamang bigyang-matwid ang kanilang armadong presensya sa soberanong karagatan ng Pilipinas," pagdidiin ng PKP. "Kung talagang interesado ang gubyernong US sa pagbibigay ng tulong sa mga bansa na dumanas ng mga kalamidad, dapat nitong palakihin ang pondo nito sa mga ahensyang sibilyan na tumutugon sa mga sakuna at pangkagipitang relief, hindi ang pagpapalaki ng internasyunal na pwersang militar nito at sa pagsamantala sa pagdarahop ng mamamayan para bigyang-matwid ang kanilang presensya," dagdag ng PKP.