Hinanaling dalhon ang tabang sa mga biktima sa bagyong Yolanda

Ka Maria Malaya
Tigpamaba, NDFP-NEMR
Nobyembre 14, 2013

Tataw kaayo nga walay "strong political will" ang Gobyernong US-Aquino sa pag-atubang sa kadaut dala sa Bagyong Yolanda. Walay sentralisadong pagpangulo sa pagtabang sa mga biktima.  Nagpakita kini sa iyang pagpasagad sa katawhang biktima sa bagyo.

Gamiton ang daghang barko, mag-charter og mga barko aron kargahan sa mga hinabang diretso sa mga probinsyang apektado. Maggamit/renta og daghan pumpboat sa mga mangingisda nga maoy diretso magdeliver sa mga hinabang sa kalungsuran gikan sa barko. Sa ingon niini dungan nga naay panginabuhian ang mga dunay pumpboat nga mga mangingisda.

Ang ihatag nga mga hinabang maayong mokabat sa usa ka semana ngadto sa duha ka semana. Sa ingon maluagan ang hunanuha sa mga biktima sa adlaw-adlaw nga pagkaon. Ang gidaghanon sa mga hinabang nga ihatag sa matag lungsod isubay sa listahan sa NCSO sa gidaghanon sa pamilya sa maong lugar.  Bisan walay komunikasyon makaabot gyud ang mga barko sa mga lungsod kilid sa kadagatan. Pag-abot sa maong mga lungsod didto na himoon ang pakigtinabangay sa mga biktimang LGU ug katawhan sa pamaagi sa pag-apod-apod sa mga hinabang.

Kining mga barko magsilbi usab nga mga hospital, samtang anaa sa lugar.

Dili gyud paigo nga ang pipila lang ka sakyanan sa kahanginan ang saligan sa mga hinabang tungod kay minilyon ang mga biktima sa 36 ka probinsya. Bisan ang usa ka dakung barko sa hinabang dili paigo sa usa ka probinsya.

Kinsa pa man ang maglooting kung una sa tanan nasulbad na ang pagkaon. Samtang naa sila’y pagkaon, awhagon ang mga mag-uuma nga hinay-hinay balikan ang mga umahan ug magsugod sa pagtanom. Samtang sa samang higayon anam-anam nga sulbaron ang ilang mga balay nga kapuy-an.

Magamit sab ang Surigao City sa Caraga Region, isip panukaran sa mga hinabang gikan sa gobyerno ug gikan sa gawas sa nasud, kay duol kini sa Leyte ug Samar.

Naa na man kaha binilyon nga hinabang nganong dili kini maka-abot sa kalungsoran og kabaryohan ug may 6-7 bilyon pa nga pondo sa goberno alang sa kalamidad.  Ang gobyernong Arroyo  adunay dakung kakulangan sa pagplano ug paggamit sa mga rekurso niini. Daghang barko  ug pumpboat ang nasud. Ang barko gikan sa Cebu ug Surigao City usa lang ka gabii maka-abot na sa mga isla sa Visayas nga hilabihang naapektohan sa bagyo.

Atubang niining grabeng krisis ug ka-inutil sa gobyernong Aquino, giawhag ug gidasig sa NDFP-NEMR ang tanang nagpakabana nga tun-an ang rota sa dagat alang sa paghatag sa hinabang sa kalungsoran sa kabaybayonan sa Samar ug Leyte.

Kinahanglan mapaabot na sa mga biktima sa bagyong Yolanda ang hinanaling tabang!