Ibayong nahihiwalay si Aquino sa mamamayan sa pagdepensa niya sa DAP at presidensyal na pork barrel--PKP

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Oktubre 31, 2013

Translation: Defense of DAP and presidential pork further isolates Aquino from people--CPP

Tinukoy ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) na ang pagmamatigas ni Benigno Aquino III na ipagtanggol ang Disbursement Acceleration Program (DAP), ang Presidential Special Fund (SPF) at ang buong sistemang pork barrel ng presidente at kongreso ay nagreresulta sa ibayong pagkahiwalay niya sa sambayanang Pilipino.

Lumabas kagabi sa telebisyon si Aquino at 10-minutong nagtalumpati para ipagtanggol ang malaganap na kinukundenang DAP, SPF at sistema pork barrel ng presidente at kongreso at iginigiit na hindi siya isang magnanakaw at walang pagnanakaw sa ilalim ng kanyang paghahari."Matagal nang sawang-sawa ang sambayanang Pilipino sa korapsyon sa pamamagitan ng sistemang pork barrel na kontrolado ng MalacaƱang," anang PKP. "Puspusan nilang itinatakwil ang pinakahuling pagdedepensa ni Aquino sa DAP at sa sistemang pork barrel at iginigiit ang agarang pagwawakas dito at sa lahat ng anyo ng korapsyon."

"Sa pagdepensa ni Aquino sa pork barrel ng presidente, lalong nagiging makatwiran ang bansag sa kanyang 'Pork Barrel King'," anang PKP.

"Ang pag-agaw ni Aquino ng pansin sa himpapawid kahapon ay nagpapakita lamang ng desperasyon niya sa harap ng malawakang pagkundena sa DAP at sistemang pork barrel na nagtataguyod ng pampulitikang sistemang padrino at korapsyon," pagdidiin ng PKP.

"Ang pagdepensa ni Aquino sa DAP at sa sistemang pork ng presidente ay isang desperadong hakbang para suhayan ang kanyang sumasadsad na tantos ng popularidad sa gitna ng mga paglalantad na nagpapatuloy sa kanyang rehimen ang korapsyon sa ilalim sistemang pork barrel, at na ang akusadong utak ng iskandalong pork barrel na si Janet Napoles ay may malapit na relasyon kay Aquino at sa kanyang alayado hanggang ngayon," anang PKP.

"Patuloy na nahihiwalay si Aquino sa mamamayan sa gitna ng mga pagkalantad ng labis-labis na bonus na ibinigay sa upisyal na itinalaga ni Aquino sa mga korporasyon ng gubyerno, laluna sa SSS, GSIS, Philhealth at MWSS," dagdag ng PKP. "May laganap na akusasyon ng korapsyon, pagtanggap ng suhol at pagbulsa ng kikbak sa mga kontrata ng gubyerno na pinasok o muling isinalang sa negosasyon sa ilalim ng rehimeng Aquino."

"May mga alegasyon din ng korapsyon na kinasasangkutan ng kanyang kapatid na si Ballsy na mabilis na ibinasura ng MalacaƱang kahit hindi pa ito mataman at masusing naiimbestigahan, sa kongreso o saan man," anang PKP.

"Walang kaabog-abog si Aquino na ginamit niya ang pagdurusa ng daan libong mamamayan sa humanitarian crisis na nilikha ng kanyang gubyerno sa Zamboanga, maging sa milyun-milyong apektado ng nagdaang mga sakuna sa bansa para bigyang-matwid ang kanyang pork barrel gayong ang badyet na inilaan ng kanyang gubyerno ay pipitong bilyon lamang para sa pagtugon sa sakuna at walang ginagawa sa paghadlang at paghahanda sa sakuna," pagdidiin ng PKP.

"Walang saysay ang pagtanggi ni Aquino na hindi siya isang magnanakaw," anang PKP. "Talaga namang bihirang ang pinuno ng mga kriminal na sindikato ang sila mismong gumagawa ng krimen (bagamat iba ang ipinahihiwatig ng tuwirang asosasyon ni Aquino kay Janet Napoles). Bilang presidente, kailangan lamang ni Aquino na maglabas ng kautusan o likhain ang mga kundisyon para sa korapsyon at burukratikong pandarambong. Sa pamamagitan ng presidensyal na pork barrel at DAP, madaling naimpluwensyahan ni Aquino ang pagsasabatas at patakaran ng gubyerno para paboran ang kanyang pampulitikang adyenda maging ang iba niyang interes."