PKP, nanawagan para sa malawakang pagpapakilos, internasyunal na suporta para sa relief operations

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
November 09, 2013

Translation: CPP calls for mass mobilization, international support for relief operations

Ipinaabot ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang pakikiramay nito sa milyun-milyong mamamayang naapektuhan ng superbagyong Yolanda na nanalasa sa mga prubinya ng Eastern at Central Visayas, sa Panay, Negros, Masbate, Mindoro, Palawan at iba pang isla, maging sa mga lugar ng Eastern at South Eastern Mindanao, Northern Mindanao at mga prubinsya sa Timog Luzon.

Gayundin, nanawagan ang PKP ng malawakang pagpapakilos sa buong bansa at sa ibayong dagat upang makalikom ng suplay at pondong pangkagipitan para sa pagsalaba at gawaing relief at rehabilitasyon. Nanawagan ang PKP "sa mga mamamayang di masyadong naapektuhan ng bagyo na magkaloob ng pinakamalaking posibleng suporta sa mamamayang lubos na nangangailangan ng tulong pangkagipitan."


Kahapon, ang bagyong Yolanda (Haiyan ang pangalang internasyunal) ay sumagasa sa Pilipinas at nag-iwan ng malaking pinsala. Itinuturing ang bagyong Yolanda na siyang pinakamalakas na bagyong tumama sa lupa at siyang isa sa pinakamalakas na bagyo sa nakaraang 30 taon.

Anang PKP, kabilang sa mga lugar na pinakasinalanta ng malakas na hangin ay ang mga rebolusyonaryong baseng purok na saklaw ng awtoridad ng mga probisyunal na rebolusyonaryong gubyerno at nasa lugar ng operasyon ng Bagong Hukbong Bayan at iba pang rebolusyonaryong organisasyong masa.

Idiniin din ng PKP na marami sa mga lugar na sinalanta ng bagyo ay siya ring mga erya na tinamaan ng malakas na lindol kung saan ang mamamayan ay napakabulnerable sa malakas na hangin at ulan.

"Ang mga lugar na ito ang pinakadahop sa buong bansa, na mayorya ay mga maralitang magsasaka, mga manggagawang bukid na walang hanapbuhay, maliliit na mangingisda at mga pambansang minorya," anang PKP. "Malaon na silang pinabayaan ng reaksyunaryong gubyerno at hindi prayoridad para bigyan ng tulong."

Anang PKP, naghihintay pa rin ito ng detalyadong mga ulat mula sa mga lokal na komite, maging mula sa mga organisasyong masa at mga yunit ng BHB sa lugar.