Pusakal na Aset ng 3IB, Pinarusahan ng NPA sa Carranglan

Ka Alexander Guerrero
Pamprobinsyang Pamatnugutan sa Operasyon, BHB-Nueva Ecija
26 November 2013

Pinarusahan ng mga partisano ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) - Nueva Ecija ang isang kilalang impostor at lokal na pwersa sa paniktik ng kaaway sa Sitio Sabado Night, Barangay Piut, Carranglan noong gabi ng November 24, 2013.

Ginawaran ng parusang kamatayan si Lando Sismundo, 42, dahil sa aktibong pagpapagamit nito sa 3rd Infantry Battalion Philippine Army, mga pulis, at ahente sa paniktik ng rehimeng Aquino. Kabilang siya sa ilang elementong nagtaksil sa rebolusyonaryong kilusan dito sa Nueva Ecija na tinipon, sinanay at binabayaran ng mga pasistang kaaway sa ilalim ng Oplan Bayanihan sa pagsasagawa ng mga sikolohikal at kriminal na operasyon tulad ng pagpapanggap, pananakot, pangongotong, pagpatay, at iba pang maruruming gawain na iniuutos sa kanila.



Umabot na ito sa sukdulan matapos komprontahin at palayasin ng yunit ng BHB na nakakasaklaw sa lugar upang makaiwas na siya sa panggigipit at pagpapagamit sa kaaway. Binigyan siya ng huling babala noong Hunyo 2011 sa harap ng kanyang asawa at mga anak. Pero naging mitsa pa ng paghihiwalay nilang mag-asawa kalaunan ang matigas na pagpapatuloy nito sa mga nasabing aktibidad.

Sa harap ng umiiral na batas-militar sa Carranglan, at kawalang aksyon ng kinauukulan upang protektahan at ipagtanggol ang karapatang-pantao at kagalingan ng mamamayan, pinapatunayan ng pangyayaring ito na tanging sa pagpapahigpit at pagpapalakas ng pagkakaisa at pagkilos ng malawak na masa at tunay na hukbo nila--ang BHB--makakamit ang rebolusyonaryong hustisya sa pamamagitan ng digmang bayan tungo sa isang ganap na panlipunang pagbabago.